Zicht op de Sinaï door Mrcus van Loopik

 17,50

Nieuw bij HaOr
‘Wie zich verdiept in de Tora staat als het ware telkens opnieuw aan de voet van de berg Sinaï om daar G’ds Tora in ontvangst te nemen’ (uit Séfèr ha-Zohar – het mystieke Boek van de Glans).

De openbaring van de Tora aan Israël op de berg Sinaï vormt de centrale ervaring in het ontstaan en voortbestaan van het jodendom. Ook het christendom en de islam beschouwen de vijf boeken van de Tora als door G’ds geest geïnspireerde overlevering. Voor christenen is de kennis van de Tora onontbeerlijk om het Nieuwe Testament en de overleveringen van Jezus te begrijpen. Voor moslims moeten vele Koranfragmenten wel in duister gehuld blijven, wanneer zij deze niet bezien in het licht van verhalen en leefregels uit de Tora.

In dit boek is te lezen hoe binnen de rabbijnse traditie over de Tora gedacht is, met het oog op de enkeling, de maatschappij en de religieuze gemeenschap.Voorbeelden uit de verhalende en beeldende schriftuitleg van de rabbijnen ondersteunen het betoog. Enkele thema’s die hier aan de orde komen zijn: Tora als blauwdruk van de schepping, Tora als bron van licht en vreugde, levensheiliging, beschouwingen over tijd en geschiedenis vanuit het perspectief van de Tora, de dynamiek van uitleg naar de letter en naar de geest. Verder een uitleg over het dialogisch ‘lernen’ in het rabbijnse leerhuis en de uiteenlopende vormen van rabbijnse schriftexegese.

Typisch rabbijnse hermeneutische methodes maakt de auteur transparant aan de hand van voorbeelden uit midrasj en de rabbijnse schriftcommentaren, met extra aandacht voor de mystieke en kabbalistische exegese.Lezers met diverse achtergronden zullen ongetwijfeld elementen uit hun eigen traditie in dit boek herkennen, een boek dat een positieve bijdrage kan leveren aan het interreligieuze gesprek.
166 pagina’s, Nederlands

Beschrijving

‘Wie zich verdiept in de Tora staat als het ware telkens opnieuw aan de voet van de berg Sinaï om daar G’ds Tora in ontvangst te nemen’ (uit Séfèr ha-Zohar – het mystieke Boek van de Glans).

De openbaring van de Tora aan Israël op de berg Sinaï vormt de centrale ervaring in het ontstaan en voortbestaan van het jodendom. Ook het christendom en de islam beschouwen de vijf boeken van de Tora als door G’ds geest geïnspireerde overlevering. Voor christenen is de kennis van de Tora onontbeerlijk om het Nieuwe Testament en de overleveringen van Yeshua (Jezus) te begrijpen. Voor moslims moeten vele Koranfragmenten wel in duister gehuld blijven, wanneer zij deze niet bezien in het licht van verhalen en leefregels uit de Tora.

In dit boek is te lezen hoe binnen de rabbijnse traditie over de Tora gedacht is, met het oog op de enkeling, de maatschappij en de religieuze gemeenschap. Voorbeelden uit de verhalende en beeldende schriftuitleg van de rabbijnen ondersteunen het betoog. Enkele thema’s die hier aan de orde komen zijn: Tora als blauwdruk van de schepping, Tora als bron van licht en vreugde, levensheiliging, beschouwingen over tijd en geschiedenis vanuit het perspectief van de Tora, de dynamiek van uitleg naar de letter en naar de geest. Verder een uitleg over het dialogisch ‘lernen’ in het rabbijnse leerhuis en de uiteenlopende vormen van rabbijnse schriftexegese.

Typisch rabbijnse hermeneutische methodes maakt de auteur transparant aan de hand van voorbeelden uit midrasj en de rabbijnse schriftcommentaren, met extra aandacht voor de mystieke en kabbalistische exegese. Lezers met diverse achtergronden zullen ongetwijfeld elementen uit hun eigen traditie in dit boek herkennen, een boek dat een positieve bijdrage kan leveren aan het interreligieuze gesprek.

Dr. Marcus van Loopik (1950), is wetenschapper en publicist op het gebied van het jodendom. Hij verzorgde op dit gebied tal van publicaties. Marcus van Loopik is als medewerker verbonden aan de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica in Amsterdam. Tevens is bij werkzaam als graficus en kunstenaar.
166 pagina’s, Nederlands

Extra informatie

Gewicht 0,444 kg