Op 15 augustus 1945 stopte voor Indonesië de oorlog, bijna

Op 15 augustus staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en herdenken we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De oorlogservaringen en de grootschalige ontheemding die volgde, werken door tot op de dag van vandaag bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie en ook in onze samenleving als geheel (zie: https://15augustus1945.nl/nationale-herdenking-15-augustus)

Nederlands-Indië
Nederlands-Indië was een Nederlandse kolonie toen de Tweede Wereldoorlog ook in Azië uitbrak. Op 27 februari 1942 werd de geallieerde vloot, waaronder Nederlandse oorlogsschepen onder leiding van Karel Doorman, door de Japanners verslagen tijdens de Slag in de Javazee. Daarna landden Japanse troepen op Java. Op 8 maart gaf Nederlands-Indië zich over. De krijgsgevangenen werden naar Japanse concentratie-kampen in Zuid-Oost Azië gestuurd. Naast tienduizenden Indonesiërs kwamen in de Jappenkampen ca. 30.000 Nederlandse en andere Europese burgers om.

Vrijheidsoorlog 1945-1948
Na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 brak er in Indonesië een onafhankelijkheidsoorlog uit, die vele duizenden het leven kosten. Aan Nederlandse zijde verloren 5600 militairen het leven en stierven naar schatting 20.000 Nederlandse burgers als gevolg van de geweldadigheden door de Indonesische vrijheidstijders gedurende de zogenaamde bersiap-periode (1945-1948). Politionele acties met een mooi woord, zie hiervoor: https://www.oorlogsbronnen.nl/thema/Politionele%20acties . Zie voor de wreedheden van het Nederlandse leger: https://www.oorlogsbronnen.nl/artikel/de-massamoord-rawagede 

Ondertekening
Na lange en moeizame onderhandelingen en onder druk van met name de Verenigde Staten van Amerika is op 27 december 1949 de onafhankelijheid van Indonesië een feit. Namens Nederland is op deze datum tijdens een plechtigheid in het Paleis op de Dam in Amsterdam de souvereiniteitsoverdracht-akte namens Nederland getekend door Koningin Juliana, en namens Indonesië door premier Hatta. (zie verder: https://oorlogsverhalen.com/landen/nederlands-indie/

Lees ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog
En: https://joodswelzijn.nl/benjamin/joden-in-nederlands-indie/
En: https://www.indischherinneringscentrum.nl/nieuws/selamat-sjabbat-expo-over-joden-nederlands-indie

Afbeelding afkomstig van de website van het Nederlands Veteranen Instituut), zie https://www.nlveteraneninstituut.nl/nederlands-indie/