6 februari Bomenfeest, Toe Bisjwat

Op maandag 6 februari is het
Toe Bisjwat, Nieuwjaarsfeest van de Bomen. De geestelijke inhoud is de viering van je eigen status als: boom.

Ben je een boom die geplant is aan waterstromen, Psalm 1? Maar dan ook geworteld op een plek, waar je een voorbeeld bent en onderwijs geeft aan de jonge bomen?

Geweldig is degene, die wijsheid vindt, die gezond verstand verkrijgt. Zo iemand wordt een boom des levens voor anderen die daarmee in contact komen (Prediker 3:13 en 18). Lees meer hier.