Studieklas

De brief aan de Hebreeën: oproep tot vernieuwing

Punten van speciale aandacht:
* is Johannes de Doper Elia?
* wie was, of is, toch die Melchisedek?
* de Sjabbat als spil van geloofs- en gedragsherstel
* voor wie is Yeshua gekomen?
* hogepriesters in de aardse en de hemelse Tempel
* lijden lijkt deel uit te maken van ons leven
* de religieuze gevestigde orde verlaten om je geloof te bewaren
* overeenkomsten en verschillen tussen Mozes en Yeshua (Jezus)

 

Klik op de rode afbeelding voor meer informatie

 

Doe ook mee! Opgeven is simpel, met 1 klik

De brief aan de Messiasbelijdende Joden, Hebreeën, is de meest uitgewerkte brief in het Nieuwe Testament over de rol van de Messias

De nieuwe cursus in september, van Lamdeni Educatief Centrum.
Voor studenten: € 25 voor de hele cursus
Op acht donderdagavonden (19.30-21.30 uur): 6 sept., 11 okt., 29 nov., 10 jan., 14 feb., 14 mrt., 11 apr., 16 mei

De komst van Yeshua naar de aarde, zijn rol in vergelijking met de leiders van het volk Israël, mysterieuze persoon en rol van Melchisedek, dat zijn zaken die indertijd en zeker ook nu zo belangrijk zijn. Die kennis leidt tot groter geloof en, hopelijk, tot beter gedrag.

De Sjabbat als spil van geloofs- en gedragsherstel
We zullen stilstaan bij het grote gewicht van de Sjabbat als spil van geloofs- en gedragsherstel. In een tijd van onzekerheid over de aardse toekomst is het cruciaal om zekerheid te geven. In een tijd van de ophanden zijnde verwoesting van de aardse Tempel is het van grote betekenis om inzicht te geven in de onverwoestbare Tempel in de hemel. In de situatie dat mensen genoeg hebben van dood, verderf en verlangen naar eeuwig leven, is het van het grootste belang te beseffen wat de dood en het offer van Yeshua voorstellen en ons te bieden hebben.

Is Johannes de Doper Elia?
Het verband van de Tora en het Nieuwe Testament, de blijvende rol en tevens de verschillen tussen die twee, worden, evenals de bovenstaande punten, in deze cursus belicht. Welk offer heeft Yeshua gebracht van de vele in de Bijbel waardoor we kunnen spreken van vervulling? Zoals er de legendarische verbinding is tussen Johannes de Doper en Elia, is er zo ook verband tussen Yeshua en Melchisedek? Hoe bereidt Hebreeën ons voor op de komende wereld?

Voor studenten: € 25 voor de hele cursus
Opgeven is simpel, met 1 klik