JNEF Joods Nationaal Eerstelingen Fonds: ondersteuning voor Israël

Help mee voedsel te regelen voor Israëls armsten

 

Contact met het JNEF
Telefoon: 020 – 890 69 50 (di. en do. van 9.30-17.00 uur)
E-mail: jnef@beth-yeshua.nl
Het JNEF ressorteert onder de Stichting Beth Yeshua Nederland, KvK: 41212252

Het JNEF (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds) helpt de armsten in Israël en ondersteunt ook
financieel in andere projecten. Uw hulp maakt het verschil.
Dit Fonds i
s erkend als
ANBI (belastingaftrekbaar). Betaling kan met VISA, Mastercard of PayPal.Uw overmaking kunt u ook doen via:
Bankrekening 37 98 19 007 (IBAN: NL90RABO0379819007; BIC of SWIFT code: RABONL2U)
Ook via:
ING 377148 (IBAN: NL22INGB0000377148; BIC of SWIFT code: INGBNL2A
Ten name van: Stg. Beth Yeshua Nederland, Amsterdam.
Graag vermelden: ‘JNEF’, plus eventueel project.


Kom naast Rebecca staan

Een Joods persoon die gelooft in Yeshua Messias en naar Israël wil terugkeren, kan geweigerd worden het land binnen te gaan. Het Jerusalem Institute of Justice (JiJ) helpt honderden mensen het recht te krijgen om alsnog met hun hulp toegelaten te worden in het land van hun voorouders. Het JiJ is één van de projecten die we al twintig jaar ondersteunen. Zij hebben juristen die onder meer mensen helpen die moeilijkheden ondervinden vanwege hun geloof.

Veel Messiasbelijdende Joden hebben dankzij de hulp van het JiJ het recht op de terugkeer ontvangen. De Wet op de Terugkeer zegt: “Iedere Jood en degenen die een Joodse vader of een Joodse grootvader heeft, heeft het recht om naar Israël te emigreren.” Alles wat Rebecca wilde, was naar huis gaan. Als een dochter van een Joodse Holocaust overlevende, droomde Rebecca ervan om in Israël te leven en zich te verbinden met het land van haar voorvaders.

In februari 2015 vulde Rebecca de formulieren in met een verzoek tot emigratie en om een Israëlisch staatsburger te kunnen worden. In plaats van te worden verwelkomd, ondervond zij een langzaam en pijnlijk proces van afwijzing vanwege haar Christelijk geloof. Rebecca vroeg zich af of het ooit mogelijk zou zijn dat zij zou worden verwelkomd in Israël waar ze zo naar verlangde. Het JiJ liet ons weten, dat, mede dankzij de financiële ondersteuning van het JNEF* (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds), het mogelijk werd dat het JiJ Rebecca kon helpen haar recht op de terugkeer naar het land te ontvangen.

Het duurde 5 lange jaren van verzoeken en het herhaaldelijk opnieuw indienen van formulieren. Ook deze keer is deze rechtszaak voor Rebecca gewonnen in het Israëlische Hooggerechtshof. Rebecca heeft nu alle rechten gekregen als een emigrant en kan eindelijk haar droom van Israëlisch staatsburgerschap waar maken en haar leven in het thuisland van het Joodse volk gaan leiden.

In Israël, dat was gesticht als een veilige thuishaven voor hen die de vreselijke Holocaust hadden overleefd en het vreselijke antisemitisme. Rebecca heeft haar zaak gewonnen, maar er zijn nog duizenden zoals zij. Het JiJ heeft onze hulp nodig om het recht te verdedigen van zoveel mensen en families. Dank u voor uw hulp aan het JNEF dat opnieuw het JiJ zal ondersteunen voor rechtszaken zoals boven beschreven.

*Door middel van het JNEF kunt u helpen met specifieke projecten in Israël voor Messiasbelijdende Joden. U kunt geven aan de volgende projectgroepen: 1. Algemeen fonds
2. Financiële hulp aan gemeenten 3. Mensen in nood 
4. Soepkeukens, Lone soldiers, e.d. 5. Brengen van het Goede Nieuws.

Totale bedrag in april-juni 2020: € 4000,-

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
Adonai Roï gemeente o.l.v. Avi Mizrachi is in het hart van Tel Aviv. Behalve deze gemeente is er een outreach centrum: Ha Ogen Bar Café. Hier komen jonge Israëli’s die belangstelling hebben voor Yeshua Messias. Verder is er hulp aan arme families in de vorm van voedsel en kleding. De bijdrage van het JNEF is: € 750.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Het “Jerusalem Institute of Justice” (JiJ), zie inleidend artikel, krijgt voor haar uitstekende werk ten behoeve van het helpen van mensen die recht hebben op de Wet van de Terugkeer, een bijdrage van: € 1000. 

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Per week wordt er door Netivyah twee ton voedsel uitgedeeld aan mensen die door de sociale dienst van Jeruzalem zijn bestempeld als hulp nodig hebbend voor hun noodzakelijke behoefte: voedsel. Totaal worden er 530 mensen gevoed. Dankzij uw gift kunnen we dit bijzondere, populaire voedselprogramma ondersteunen. Het laat de mensen in hun waarde omdat zij hun eigen voedsel kunnen uitzoeken en het zelf thuis kunnen bereiden. De bijdrage van het JNEF is: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws.
Jarenlang heeft onze geliefde broeder Jacob Damkani het Goede Nieuws gebracht in Israël.Door ernstig hersenletsel na een operatie vanwege zeer ernstige complicaties bij een ziekte, is Jacob nu gehandicapt. Hij geniet nog van veel dingen en kan niet langer het werk doen, maar wel zijn vrouw Elizabeth en hun staf van enthousiaste volgelingen van Yeshua. Nu is in samenwerking met de stad Tel Aviv een verbouwing van de boerderij goedgekeurd, waar mensen zoals Jacob kunnen revalideren. De stad levert de mensen. En Trumpet of Salvation verzorgt hen met de liefde van Yeshua Messias. De bijdrage van het JNEF: € 750.


Onderdrukte Palestijnen en Israëlis

In 1980 had het veldteam van het Joods Nationaal Eerstelingen Fonds (JNEF*) de gelegenheid in Betlehem te zijn en te ervaren hoe het leven daar bloeide. In een artikel van de hand van Barry Shaw op de website van Arutz Sheva is te lezen hoe daar heden ten dage niets meer over is van deze gemoedelijke atmosfeer, in de stad waar ooit Yeshua als baby ter wereld kwam. In 1995 kwam Betlehem door de ‘Oslo Akkoorden’ onder de controle van de Palestijnse Autoriteit (PA). Tot die tijd was 85% Christelijk in de stad; eind december 2019 was dat nog maar 10%.

De PA spreekt negatief over Israël en beweert dat Betlehem in een gevangenis is veranderd. De PA wordt daarbij geholpen door linkse denkers, zoals de Engelse artiest Banksy. Al deze propaganda demoniseert Israël en maakt de Palestijnen tot een door Israël onderdrukt volk. Nooit noemt Banksy de terreur van de Palestijnen. En dat terwijl de PA de controle overnam van Bethlehem, waarna de Christenen onmiddellijk niet langer veilig waren in de stad. Tijdens de intifada zijn er duizenden gedood. In een recentelijk televisieprogramma voor Fox, door Pete Hegseth genoemd: De strijd om Bethlehem, vond Hegseth het moeilijk een Christen te vinden die voor de camera wilde verschijnen.

Professor Eugene Konorovich legde hem uit, dat het te gevaarlijk was voor Christenen in Betlehem om dit te doen. Onder de Palestijnse Christenen heerst ook nog de doctrine dat Yeshua een Palestijn zou zijn geweest. Deze doctrine leert dat het Judaïsme pas in de derde eeuw zou zijn ontstaan en dat Yeshua niet uit Judea afkomstig zou zijn. Deze nonsens wordt door professor Qumsiyah op de universiteit in Betlehem onderwezen. Het is ronduit schrikbarend te zien welke mythes er rondgaan over Israël en Yeshua, de Joodse Messias, geboren uit een Joodse moeder in een Joodse familie.

Dr. Naim Khoury, Pastor van de Eerste Baptisten Kerk in Betlehem, schudt er zijn hoofd over: “Hoe kun je ontkennen dat Jezus geboren is uit Maria van Nazaret en dat haar familie Joods was? Iedereen weet dat deze moedige dominee de waarheid spreekt en dat zowel de Unesco als ook de Verenigde Naties een opfrissingscursus nodig hebben. Bid voor de moedige Dr. Naim Khoury, die als een van de weinigen daar de waarheid nog durft te spreken en al drie maal aanslag overleefde. Ook hij is een Eersteling en strijdt voor waarheid!

* Door middel van het JNEF kunt u helpen met specifieke projecten in Israël voor Messiasbelijdende Joden. U kunt geven aan de volgende projectgroepen: 1. Algemeen fonds 2. Financiële hulp aan gemeenten 3. Mensen in nood  4. Soepkeukens, Lone soldiers, e.d. 5. Brengen van het Goede Nieuws.

Totale bedrag in januari-maart 2020: € 4000,-

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
In Nahariya bevindt zich de gemeente Or HaGalil o.l.v. Efraïm Goldstein. Al meer dan 25 jaar ondersteunt het JNEF dit werk dat begonnen is door Ruth en Albert Nessim. Na het overlijden van Albert heeft Ruth het werk overgedragen aan Efraïm en zij hebben een gemeente van Joden en Arabische gelovigen. Het JNEF ondersteunt met: € 500.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Fam. Frankenhuis werkt in de Negev met vaak alleenstaande moeders die hun baby alleen moeten opvoeden en verzorgen. Vaak is er gebrek aan kleding, luiers, voeding en mentaal support. JNEF bijdrage voor Fam. Frankenhuis: € 500. JNEF bijdrage hulp aan moeders: € 500.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Het HaMotsi voedselprogramma van Netivyah voedt per week 530 mensen van allerlei geloofsrichtingen die worden aangewezen door de sociale dienst van de stad Jeruzalem. De samenwerking van Netivyah met de sociale dienst is bijzonder. Het JNEF ondersteunt met: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws
Het Internationale Gerechtshof in Den Haag, ICC, heeft een rechter in dienst, Fatou Bensouda, die een wet heeft gemaakt die Israël kan aanklagen voor oorlogsmisdaden. Himmler zou trots op deze rechter zijn geweest. Bensouda is aanklager geweest bij een wreed regime in haar thuisland Gambia en is nu via het ICC zelf een propagandawapen geworden van antisemitische haat in de Nazi propaganda stijl. Het JiJ in Jeruzalem vecht tegen dit onrecht de strijd aan! De bijdrage van het JNEF aan het JiJ is: € 1000.


De volgende generatie Eerstelingen in Israël

Joseph Shulam is de stichter van Netivyah, dat in november haar veertig jarig bestaan heeft gevierd. Dit is een feestelijke gebeurtenis geweest, met deelnemers vanuit de hele wereld. Joseph schrijft in Teaching from Zion, juni 2019, pag. 16  onder meer: een opvolger vinden voor een werk als Netivyah is een moeilijke taak. Joseph heeft in die vijftig jaar zeer veel mensen getraind, maar hij moest tot inzicht komen dat het meestal verloren tijd is geweest omdat mensen hun eigen weg zijn ingeslagen na langdurig onderwijs.

Je kunt duizend discipelen hebben waarvan er niet een is die het werk waartoe je bent geroepen verder kan brengen en dit werk in een volgend stadium brengen. Joseph schrijft: Een discipel is iemand die hetzelfde DNA van jouw bediening heeft en doelen en visie op een volgend niveau kan brengen. Yeshua keek bij het kiezen van zijn discipelen naar de kwaliteiten die zij hadden en Hij koos hen uit op grond van deze kwaliteiten met een zelfde DNA, doelen, visie en bediening.

Yeshua verwachtte dat Zijn discipelen zouden doen wat Hij hen opdroeg. Het was niet gemakkelijk voor Petrus, Johannes en de anderen uit een vissersdorp aan de noordkant van het meer van Galilea om hun zaken achter te laten en deze rabbijn Yeshua plotseling te volgen terwijl zij hun eigen werk onmiddellijk moesten neerleggen en verlaten. Zij moesten ook hun families verlaten en Joseph is er van overtuigd dat er wat woorden van tegenwerping zijn gezegd door de vrouwen en kinderen die zo plotseling werden achter gelaten.

Er moet zorg zijn geweest hoe het nu verder moest met de families van deze mannen en de inkomens en zorg voor de gezinnen. Er is niet zoiets als een discipel die geen tijd en geld wil investeren voor zijn Meester en zelfs niet altijd goed behandeld wordt door zijn Meester. Al deze zaken horen bij een ware discipel en die zijn niet gemakkelijk te vinden. Ook is het zo dat een Meester kritiek zal ontvangen en soms verwerping van het volk. Dat leren we van het leven en werk van Mozes.

Joseph Shulam is nu 73 jaar en hij reist nog steeds de hele wereld af om te zorgen, dat er genoeg fondsen zijn om de armen van Jeruzalem te voeden. Inmiddels is Yuda Bachana de opvolger van Joseph Shulam, zowel voor het voedselhulpprogramma, als voor de prediking en algehele leiding van de gemeente Roeh Israël, die onder Netivyah functioneert. Er worden 530 mensen gevoed en tonnen voedsel uitgedeeld, binnen het HaMotsi programma van Netivyah. Dankzij uw bijdragen is het mogelijk om middels het JNEF een steentje in dit humanitaire werk bij te dragen, dat voor alle gezindten in Jeruzalem is. De gemeente Jeruzalem geeft daarbij aan, wie het nodig hebben. Dank u wel voor uw bijdragen!

Door middel van het JNEF kunt u helpen met specifieke projecten in Israël voor Messiasbelijdende Joden. U kunt geven aan de volgende projectgroepen:
1. Algemeen fonds; 2. Financiële hulp aan gemeenten; 3. Mensen in nood; 4. Soepkeukens, Lone soldiers, e.d.; 5. Brengen van het Goede Nieuws.

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Financiële hulp aan gemeenten
Avi en Chaya Mizrachi hebben AdonaiRoi gemeente gestart 1996 in Tel Aviv-Yafo. Ooit kwamen de cedars van de Libanon aan in de haven van Yafo. De cedars, die zijn gebruikt voor de deuren van de Tempel in Jeruzalem. AdonaiRoi is een gemeente, brengt het goede nieuws, verzorgt de armen, etc. Bijdrage JNEF: € 500.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Deze maanden helpen we een ouder Messias belijdend echtpaar met hun hoge medische rekeningen. Zij danken u voor deze hulp! Bijdrage JNEF: € 1000.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Yuda Bachana heeft het HaMotsi programma ontwikkeld en voert het nu al jaren uit. Joseph Shulam heeft de taak van gemeenteleider van de gemeente Roeh Yisrael van Netivyah op de schouders van Yuda gelegd. Het administratieve deel van de organisatie heeft Joseph in de bekwame handen van Daniel Stern gelegd. We zijn dankbaar zo nauw verbonden te zijn met dit belangrijke werk in Jeruzalem. Dank voor uw bijdragen! Bijdrage JNEF: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws
Dugit brengt het goede nieuws en hoort bij Adonai Roi, zie Projectgroep 2.

De vrijgekochten van de Eeuwige

Dr. David Stern schrijft in “Teaching from Zion”, december 2014: “De Messiasbelijdende Joden zijn de ‘Eerstelingen’ van het Joodse volk”, met de noodzakelijke toevoeging dat het Joodse volk als geheel heilig is (Romeinen 11:16). In de opeenvolgende hoofdstukken 9 tot en met 11 van de brief aan de Romeinen herinnert Paulus zijn lezers eraan, dat de beloften, die ook de belofte van het Land inhouden, aan het volk gegeven zijn (Romeinen 9:3-4). Het boek Jesaja zegt over deze landsbelofte: “De vrijgekochten van de Eeuwige zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, kommer en gezucht zullen wegvluchten” (51:11).

Tot deze “vrijgekochten van Adonai” die met gejubel in Zion komen, behoren onder meer de Messiasbelijdende Joden. Zelfs al zouden er geen andere redenen zijn, dan toch is er de belofte van het Land aan het Joodse volk gegeven en letterlijk zou dat heden ten dage ten gunste kunnen zijn voor het overblijfsel, waar de Messiasbelijdende Joden ook toe behoren. Tot zover, aangepast, uit het artikel van Dr. David Stern. David is een geliefde man die nu in de tachtig is. Hij bezoekt de gemeente Netivyah in een rolstoel vanwege zijn chronische conditie.

Hij heeft de “Complete Jewish Bible” geschreven. Uit persoonlijk contact weten wij, hoe hard hij hieraan heeft gewerkt in de jaren negentig van de vorige eeuw, toen mijn man en ik ook al vrienden met hen waren. Wij zijn hem dankbaar voor deze mooie Bijbel die ook in het Hebreeuws is vertaald en vele andere talen. Hij brengt hiermee het geloof van de Messiasbelijdende Joden in het juiste licht. Verder schrijft David over de relatie tussen de huidige Palestijnen en de Filistijnen uit de tijd van de Bijbel.

Hij schrijft: “De Filistijnen zijn afstammelingen van Jafet, terwijl de Palestijnen afstammelingen zijn van Sjem. De Filistijnen woonden in vijf steden aan de zeekust: Gath, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron. De naam Palestina was geïntroduceerd door de Romeinen, nadat zij het Land hadden veroverd en de reden voor deze naam was om er het Joodse volk mee te schofferen. De naam Palestina bleef echter bestaan tot aan de Stichting van de Staat Israël in 1948.” Dank voor uw giften aan het JNEF waarmee we de Messiasbelijdende Joden, de Eerstelingen, ondersteunen in Israël.

Door middel van het JNEF kunt u helpen met specifieke projecten in Israël voor Messiasbelijdende Joden. U kunt geven aan de volgende projectgroepen: 1. Algemeen fonds; 2. Financiële hulp aan gemeenten; 3. Mensen in nood; 4. Soepkeukens, Lone soldiers, e.d.; 5. Brengen van het Goede Nieuws.

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
Beit HaYeshua is een gemeente in Jeruzalem en een drugrehabilitatie centrum. In Israël zijn meer dan 20.000 drugsverslaafden en nog veel meer alcoholverslaafden. Er is te weinig overheidsgeld en rehab centra moeten sluiten. Het enige antwoord voor deze mannen en vrouwen is Yeshua Messias: Zijn liefde en Zijn macht om hen te redden uit de greep van deze vreselijke verslavingen. Dat is het werk van Beit HaYeshua. JNEF bijdrage: € 1000.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Hulp aan een echtpaar op een kibboets in het noorden om hun medische rekeningen te kunnen betalen.
JNEF bijdrage: € 500.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Het HaMotsi programma van Netivyah voorziet in de nood van de sociaal zwakke mensen in Jeruzalem. Velen zijn niet in staat om met hun inkomen in de basisbehoeften van hun leven te voorzien. Dit unieke voedselprogramma ondersteunt de eigen waardigheid van sociaal zwakke mensen doordat zij het voedsel zelf kunnen kiezen en dan zelf bereiden. Verder is er zorg voor lone soldiers en ander humanitaire noden. JNEF bijdrage: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws. Zie bijdrage aan Beit HaYeshua te Jeruzalem in Projectgroep 1.