Israël 75 jaar!

De geestelijke betekenis van herdenken
Herdenken is goed en belangrijk! Om te kunnen rouwen en te verwerken; en te leren missen. Door te herdenken, draag je ook bij aan de belofte van de Eeuwige, dat heel Israël en alle andere geliefden aan wie je denkt, niet vergeten worden. Zelfs als je alleen herdenkt, zonder mensen persoonlijk te kennen, tellen ze mee. Dat is onder meer heel Israël, dat volgens G’ds beloften behouden zal worden.

Zie bijvoorbeeld Ezechiël hoofdstuk 37, verzen 12-14, “Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Eeuwige Adonai: Ik zal jullie graven openen en Ik zal jullie uit jullie graven laten opstaan, Mijn volk. En Ik zal jullie brengen in het land Israël. Dan zullen jullie weten, dat Ik Adonai ben, wanneer Ik jullie graven open en Ik jullie uit je graf laat opstaan, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in jullie geven. Jullie zullen tot leven komen en Ik zal jullie in jullie land plaatsen. Dan zullen jullie weten, dat Ik, Adonai, dit gesproken en gedaan heb, zegt de Eeuwige”.

Klik hierboven om het geluid van de sirenes in Jeruzalem te horen. Jom HaZikaron, dit jaar op 25 april, begint op 24 april ‘s avonds met de sirenes om  20.00 uur en opnieuw om 11 uur (Israël tijd) de volgende ochtend. Jom Ha Zikaron (Hebreeuws: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – ‘Dag van de Herinnering’) is een Israëlische gedenkdag waarop de Israëlische doden uit alle Israëlische oorlogen alsmede die die zijn omgekomen door terroristische acties worden herdacht.

De volledige naam van deze dag luidt in het Hebreeuws: יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה – ‘Israëlische herdenkingsdag van de gevallen soldaten en de slachtoffers van terrorisme’. In 2013 maakte het Israëlisch ministerie voor Defensie bekend dat tussen 1860 en het eerstgenoemde jaar 23.085 soldaten zijn omgekomen in oorlogen en terroristische acties. Jom Hazikaron valt op 4 iar (vallend in april-mei van de gregoriaanse kalender) en gaat direct vooraf aan Jom HaAtsmaoet, de Israëlische onafhankelijkheidsdag.

Jom HaAtsmaoet is op 26 april, beginnend op de avond van 25 april. Israël is 75 jaar als staat op de politieke kaart. En daarmee ook veiligheid en bescherming biedend aan haar inwoners. En dat na 2000 jaar verstrooiing. Jom HaAtsmaoet (Hebreeuws: יום העצמאות – ‘Dag van de Onafhankelijkheid’) is de Israëlische onafhankelijkheidsdag. Op de vijfde dag van de Joodse maand Ijar van het Joodse jaar 5708 werd door David Ben-Gurion in Tel Aviv de Onafhankelijkheidsverklaring van Israël voorgelezen, waarmee de staat Israël werd opgericht.

Op de gregoriaanse kalender was dit destijds 14 mei 1948. Sindsdien is 5 Ijar een nationale feestdag. De dag wordt breed gevierd in Israël zelf en daarbuiten vooral door religieus-zionistische ofwel modern-orthodoxe, conservatieve en liberale Joden als een Joods feest. Ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag worden er bepaalde gebeden uitgesproken en psalmen gezongen waarin de hoop op vrede centraal staat.