JNEF Nationaal Fonds

Help mee voedsel te regelen!
Contact met het JNEF
Telefoon:
020 – 890 69 50 (di. en do. van 9.30-17.00 uur)
E-mail: info@beth-yeshua.nl
Het JNEF ressorteert onder de Stichting Beth Yeshua Nederland, KvK: 41212252

Het JNEF Fonds helpt de armsten in het Land.
Uw hulp maakt het verschil!
Dit Fonds is erkend als ANBI (belastingaftrekbaar).
Betaling kan met VISA, Mastercard of PayPal.


Uw overmaking kunt u ook doen via:
Bankrekening: NL90 RABO 0379 8190 07 (BIC of SWIFT code: RABONL2U)
Ook via: NL22 INGB 0000 3771 48 (BIC of SWIFT code: INGBNL2A)
Ten name van: Stg. Beth Yeshua Nederland, Amsterdam.
Graag vermelden: ‘JNEF’, plus eventueel project.


november en december 2023: totaal bedrag aan donaties → € 6.000,-

Het  JNEF, dat een afdeling is binnen de stichting Beth Yeshua Nederland, bestaat nu meer dan 32 jaar. In die tijd heeft het JNEF dankzij giften van onze lezers veel financiële hulp kunnen geven aan Messiasbelijdende gemeenten en organisaties. Steeds wordt overleg gepleegd met Netivyah over de financiële en ethische betrouwbaarheid van deze gemeenten en organisaties.

Een van de organisaties, die het JNEF al jaren ondersteunt, is het J.I.J. (Jerusalem Institute of Justice). De advocaten die hier werken, zijn Messiasbelijdende Joden en dat maakt het voor ons nuttig en geschikt. De oprichter van het J.I.J., Calev Meyers, kennen mijn man en ik persoonlijk en we hebben een warme band met hem. Het werk van het J.I.J. is onder meer het opkomen voor mensenrechten die te maken hebben met mannen, vrouwen en kinderen die betrokken zijn geraakt in seksslavernij, het recht van Palestijnen, overlevenden van de Holocaust, hulp aan immigranten, etc.

Het J.I.J. brengt ook balans in wat er aan nieuwsverspreiding over de situatie in Israël bestaat. Wat blijkt is, dat het tragische lot van Palestijnen en hun benauwdheid veroorzaakt wordt door hun eigen Arabische broeders, meer dan wat Israël allemaal wordt verweten. Er is valse nieuwsverspreiding wereldwijd, die er de oorzaak van is, dat miljoenen mensen op het verkeerde been worden gezet; met het foute standpunt van de omringende Arabische landen, dat Israël geen recht heeft op haar land. Wij zijn Zionisten en denken daar anders over, mede op grond wat Tora en de hele Bijbel zegt.

Dat is de reden dat Israël voor dit kleine stukje land vecht. De Eeuwige zou Israël terugbrengen in Zijn Land. Deze terugkeer van Zijn volk heeft in steeds grotere mate plaatsgevonden na het midden van de 19e eeuw. Veel Christelijke pioniers hebben hierbij geholpen, bijvoorbeeld door middel van hulp bij het stichten van ziekenhuizen en bij allerlei ontwikkelingen specifiek in de stad Jeruzalem. De Eeuwige is al een tijd bezig Zijn volk terug te brengen en we zien dat ook in onze dagen.

In het Jerusalem Report van 24 april 2023, staat een artikel van Shanna Fuld met de titel: “Modern slavery: human trafficking in Israël”. Shanna schrijft: Israël is nu een staat van 75 jaar. De Jerusalem Report heeft onderzoek gedaan naar de vrijheid die de mensen in Israël nu hebben. Pesach is kortgeleden gevierd, de bevrijding van slavernij. Slavernij betekent in onze tijd: mensen die niet baas zijn over hun leven. De slachtoffers van deze moderne vorm van slavernij zijn te vinden als werkers onder migranten, vissers, illegale werkers in de constructie, als mensen die anderen verzorgen en als vrouwen die in de prostitutie werken. Deze vorm van prostitutie is niet door deze vrouwen zelf gekozen. Gelukkig is er de organisatie Lo Omdot Mineged (Sta er niet zonder iets te doen) onder leiding van CEO Naama Goldberg, die deze vrouwen die in de prostitutie zijn verstrikt, bijstaat.” Tot zover de Jerusalem Report.

J.I.J. en de strijd tegen seksslavernij
Het Jerusalem Institute of Justice geeft de volgende informatie over seksslavernij: “In Israël werken meer dan 14.000 vrouwen, mannen en kinderen in de seksindustrie. We zien prostitutie als een vorm van moderne slavernij en schadelijk voor onze natie. De statistieken zijn schokkend en onmogelijk te negeren. Slachtoffers van prostitutie hebben te maken met seksuele intimidatie, fysiek en emotioneel misbruik, seksueel overdraagbare aandoeningen, verkrachting en nog veel en veel meer.
 

In Israël heeft 60 tot 80% van de slachtoffers in de sekshandel regelmatig te maken met seksueel en fysiek misbruik, heeft 40% een grotere kans om te overlijden dan bij enig ander beroep, is 95% seksueel lastiggevallen en is 60 tot 75% verkracht. Belangrijk is dat 76% van de vrouwen en 51% van de mannen de industrie willen verlaten. Deze slachtoffers hebben hulp nodig om te kunnen ontsnappen aan deze dodelijke omgeving.

Al meer dan veertien jaar leiden de initiatieven van J.I.J. via Project NOA de strijd om prostitutie in Israël uit te roeien. We hebben dit gedaan door de massa voor te lichten, beleidsontwikkeling, nationale campagnes op sociale media en samenwerking met gemeenten, om de kennis hierover te vermeerderen en te proberen de publieke bewustwording te vergroten. Deze projecten hebben talloze mensen geholpen.”

Het J.I.J. is al jaren bezig met het onder de aandacht brengen van deze vorm van slavernij in Israël. Ons JNEF heeft al veel jaren financieel kunnen bijdragen aan dit project. De bijdrage van het JNEF: € 1.500.

Maaltijd voor overlevenden van de Holocaust
Het JNEF financiert in september 2023 een maaltijd voor Rosj Hasjana voor vijftig overlevenden van de Holocaust. Er zijn in Israël op dit moment meer dan 160.000 overlevenden van de Holocaust. Hun gemiddelde leeftijd is 86 jaar. Ongeveer 31.500 overlevenden hebben de leeftijd van 90 jaar gepasseerd. Terwijl het aantal overlevenden aan het afnemen is, zijn de kosten om hen te kunnen verzorgen en behandelen dat niet. De overlevenden hebben thuis zorg nodig, om hun kwaliteit van leven te kunnen verbeteren. Op die manier kunnen moeilijkheden en complicaties die kunnen resulteren in verplicht moeten gaan naar een verzorgingshuis, worden voorkomen.

Netivyah in Jeruzalem heeft al vele jaren overlevenden van de Holocaust geholpen, in samenwerking met organisaties die veel sociale activiteiten doen voor hen, zoals het verzorgen van gezellige maaltijden tijdens de feestdagen. Het is zeer belangrijk dat deze mensen worden ontvangen op een liefdevolle plek, met een speciaal voor hen georganiseerde bijeenkomst. Op deze samenkomsten en maaltijden die exclusief voor hen worden georganiseerd, kunnen zij met elkaar hun dagelijkse ervaringen delen, oude bekende Israëlische liedjes zingen en vooral ook plezier hebben met elkaar. De bijdrage van het JNEF: € 1.500.

Feestavond voor een peloton soldaten
In de maand mei draagt het JNEF opnieuw bij aan een feestavond met een maaltijd voor een peloton reservisten. Tijdens deze avond kunnen de soldaten zich ontspannen en gezelligheid ervaren. Zij kennen elkaar nog niet, op het moment dat zij een peloton vormen. Daarom is het zo goed dat ze elkaar zo op een ontspannen manier leren kennen. Elkaar kennen helpt in het leren geven om elkaar, waardoor voor hen allen de veiligheid toeneemt. Deze oudere soldaten voeren de meest moeilijke beveiligingsoperaties uit in het land, met gevaar voor eigen leven. Voor het derde jaar ondersteunt het JNEF een dergelijk peloton. Dit wordt door hen enorm gewaardeerd. Mijn echtgenoot, Lion Erwteman, heeft een degelijke bijeenkomst meegemaakt en heeft de hartelijke sfeer en de tranen van blijdschap en verdriet ervaren. Beth Yeshua heeft nu al enkele jaren dankbetuigingen mogen ontvangen van dit peloton. Hartverwarmend! De bijdrage van het JNEF: € 1.500.

HaMotsi voedselprogramma in Jeruzalem
We zijn ongelooflijk blij met dit prachtige programma waar we al jaren financieel aan kunnen bijdragen om de allerarmsten in Jeruzalem van voedsel te voorzien zodat hun waardigheid intact blijft. Dit komt omdat de mensen op woensdag vers voedsel kunnen halen dat ze de hele week zelf kunnen bereiden. De groenten, fruit, vlees en vis zijn van uitstekende kwaliteit. Men kiest het voedsel uit en maakt thuis zelf het eten kan klaar zoals met wil. Dit helpt mee dat mensen hun waardigheid behouden. Netivyah organiseert dit programma steeds in samenwerking met de sociale dienst van Jeruzalem. De bijdrage van het JNEF: € 2000.

Dank voor uw partnerschap met het JNEF!
Namens het JNEF,

Elze Erwteman
020-8906950 (di. en do. van 9.30-17.00 uur)
info@beth-yeshua.nl


januari-april 2023: totaal bedrag aan donaties → € 10.000,-

Het JNEF helpt Messiasbelijdende studenten in het Midden-Oosten en meer
Dankzij uw giften kan het JNEF dit mooie project in Israël ondersteunen. De bijdrage van het JNEF voor dit belangrijke project is: € 7.500. De studenten doen een beroep op dit fonds, omdat zij zelf de middelen missen om een goede opleiding te kunnen volgen. Zij pakken dit op na hun diensttijd in de IDF, het leger van Israël. De voorwaarden zijn dat zij actief ondersteunend dienen in de Messiasbelijdende gemeenten waartoe zij behoren. Hieronder volgen een paar getuigenissen over hen. De namen zijn veranderd om privacy te waarborgen.

Ayala
Zij is 25 jaar oud en heeft dienstgedaan in de IDF, aan de grens. Zij vindt het uiterst belangrijk om Sociale Wetenschappen te studeren. Daarmee wil ze een positieve invloed hebben op de gelovigen. En daarmee laat ze ook Yeshua’s licht schijnen, wanneer zij ook buiten de gemeenschap werkzaam zal zijn. Zo’n twee jaar geleden is Ayala getrouwd. Samen met haar man leidt ze de jeugdgroep en investeren ze samen in de nieuwe generatie van de gemeente waar ze deel van uitmaken. Ayala en haar man hebben inmiddels sinds 6 maanden een schattig dochtertje. Ondanks de studielast blijft Ayala in haar gemeente dienstbaar op meerdere fronten.

Miriam
Zij is 21 jaar oud en studeert Computerwetenschappen aan een van de beste scholen. Miriam is een Christelijke Arabier en maakt deel uit van een Messiasbelijdende gemeente. Zij heeft een ingewikkeld thuisfront, waar haar moeder de enige kostverdiener is, en haar vader fulltime psychiatrische hulp krijgt. Hij kan niet goed functioneren. Miriam is een uitmuntende studente en ze is gemotiveerd om haar gezinssituatie te verbeteren m.b.v. haar studie. Het is erg belangrijk voor Miriam om haar moeder te helpen bij het opvoeden van haar kleine zusje. Ze doet er dan ook alles aan, zodat haar moeder de kost kan blijven verdienen.

Sara
Zij is 25 jaar oud en deed dienst in het leger als monteur bij de luchtmacht. Sara werd erkend als ‘uitmuntende soldaat’ bij de luchtmacht van de IDF. Vandaag de dag studeert Sara autotechniek om zich verder in deze richting te ontwikkelen. Naast haar studie is Sara actief in haar gemeente als jeugdleidster, om zo de jeugd op te bouwen. Sara had een moeilijke jeugd, doordat haar ouders slecht functioneerden. Daardoor is zij opgegroeid op verscheidende plekken, zonder het goede voorbeeld van een vader. Toen ze 16 jaar oud was, koos Sara er zelf voor om deel uit te maken van een gemeente. Allereerst accepteerde haar gezin dat maar nauwelijks, maar uiteindelijk begonnen alle gezinsleden ook naar de gemeente te gaan. Ondanks alle problemen, eert en respecteert Sara haar ouders.

Samuel
Hij is 23 jaar oud en studeert natuurkunde aan een van de beste scholen van het land. Sinds hij naar Israël immigreerde als kind, is hij lid van een Messiasbelijdende gemeente, samen met zijn familie. Als gevolg van zijn immigratie en de moeite om aansluiting te vinden in de Israëlische samenleving, waren zijn ouders genoodzaakt om te werken voor tè lage lonen, ondanks hun goede opleidingen. In de pubertijd onderging Samuel een nieroperatie, waardoor hij geen dienst kon doen in de IDF. Samuel besloot dat het belangrijk was om zijn gezin te helpen. En als gevolg daarvan studeert hij nu.

Dan
Hij is 25 jaar oud en studeert architectuur. Hij vervulde meerdere hoge functies bij de marine van de IDF. Hij was onder meer gezagvoerder van een schip. Tijdens zijn dienst bij de IDF was het erg belangrijk voor Dan om tot zoveel mogelijk mensen te getuigen over Yeshua. Vanzelfsprekend wilde hij een goed voorbeeld zijn en het licht van Yeshua verspreiden. Onderwijl diende hij ook trouw in het leger. Dan is al vanaf zijn kinderjaren actief lid van zijn gemeente. Hij is betrokken bij het jeugdwerk en bij het leiden van de nieuwe generatie van zijn gemeente. Daarnaast geeft Dan ook les in de gemeente. Het is belangrijk voor Dan om succesvol zijn studie af te ronden. En ondanks de studielast, is hij onverbrekelijk verbonden aan zijn gemeente.

Hulp aan Oekraïne
In deze ongewone tijd voor Oekraïne wilden we ook vanuit JNEF een gift doen om op die manier hulp te geven in de grote nood van de mensen daar. Deze gift is gegeven aan de gezamenlijke actie door het Humanitair Fonds, waaraan samenwerken de volgende organisaties: CJO, HaBonim-Dror, JMW, Maccabi, Netzer, NIHS, NIK, LJG Amsterdam, Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom en het Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap. De bijdrage van het JNEF is: € 1500. 

Hulp aan reservisten IDF
Opnieuw zal het JNEF een gift doen aan de soldaten die in Israël zorgen voor veiligheid met gevaar voor eigen leven. En dat, terwijl zij normaal in de maatschappij hun werk hebben en thuis hun gezinnen. We hebben hier in het vorige artikel over geschreven. Opnieuw is er een verzoek aan het JNEF gedaan om in de mand mei hulp te kunnen geven in de vorm van voedsel en een paar fijne avonden, vanwege de morele steun die daardoor ontstaat en teamvorming die daardoor bevorderd wordt. Deze teams staan 24 uur gedurende 7 dagen rond de klok bij de checkpoints staan, waar regelmatig aanvallen op plaatsvinden. Kort geleden hebben reservisten terroristen gearresteerd, met gevaar voor eigen leven. Daarom is de teamgeest van deze groepen van soldaten zo belangrijk. Zij kennen elkaar niet, wanneer ze aan deze zware taken beginnen. Het JNEF draagt bij: € 1000.

Dank u voor uw giften aan het JNEF, dat dankzij uw bijdragen betrokken is bij deze belangrijke projecten in Israël!
Namens het JNEF,

Elze Erwteman
 020-8906950 (di. en do. van 9.30-17.00 uur)
info@beth-yeshua.nl


januari-december 2022: totaal bedrag aan donaties → € 10.000,-

Het Israëlische Verdedigingsleger (afkorting: IDF; Hebreeuws: צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל‎ Tsva ha-Hagana le-Yisrael; lit. The Army of Defense for Israel) is in de eerste weken van het bestaan van Israel in 1948 opgericht door Ben-Gurion. Ben-Gurion studeerde rechten samen met Itzhak Ben-Zvi aan de Universiteit van Istanboel. Hij zette zich politiek in om in Mandaatgebied Palestina een Staat te creëren en had de leiding gedurende de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. Op 14 mei 1948, de dag voordat het Britse mandaat afliep, riep hij de onafhankelijke staat Israël uit, en diende aansluitend als premier tot 1963, met een onderbreking van twee jaar tussen 1953 en 1955. Hij was medeoprichter van de Arbeidspartij, de regeringspartij gedurende de eerste drie decennia. Hij bleef in de Knesset tot hij zich in 1970 uit de politiek terugtrok. Tot zijn dood woonde hij in de kibboets Sde Boker in de Negev-woestijn.

De IDF is uniek onder de militairen van de wereld vanwege de gereguleerde dienstplicht van vrouwen sinds haar oprichting. Het is een van de meest prominente instellingen in de Israëlische samenleving vanwege zijn invloed op de economie, de cultuur en het politieke toneel van het land. De IDF gebruikt verschillende technologieën die in Israël zijn ontwikkeld, waarvan vele speciaal zijn gemaakt om tegemoet te komen aan de behoeften van de IDF in zijn operationele omgeving in de Levant, zoals de hoofdgevechtstank Merkava, de gepantserde personeelsdrager Achzarit, het luchtverdedigingssysteem Iron Dome, het actieve beschermingssysteem Trophy voor voertuigen en de aanvalsgeweren Galil en Tavor. Het Uzi machinepistool is een Israëlische uitvinding en werd tot december 2003 door de IDF gebruikt, waarmee een einde kwam aan een dienst die in 1954 begon. Sinds 1967 heeft de IDF Sinds 1967 heeft de IDF nauwe militaire betrekkingen met de Verenigde Staten, ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Een sterke arm van de IDF zijn de reservetroepen, die gevormd worden door de soldaten en officieren nadat zij hun dienstplicht hebben voltooid en daarna vrijwillig in de IDF blijven dienen. Zij hebben in de IDF hun eigen Chief Reserve Officer (Hebreeuws: קצין מילואים ראשי‎) die de commandant is van de militaire reservemacht van de IDF. De Chief Reserve Officier heeft als taak: toezien op de voortgang en ontwikkeling van het reservesysteem; om te helpen bij haar activiteiten en de inname van mankracht en hen te blijven motiveren.

Het JNEF helpt de reservisten die dienstdoen in het gebied bij Hebron gedurende hun dienst waarbij zij iedere dag 24 uur patrouilleren en checkpoints op gevaarlijke plaatsen bewaken. Iedere dag maken zij incidenten mee met het gooien van stenen en molotovcocktails en incidenten met terroristen die aanslagen proberen te plegen, etc. Zij werken in shifts van 6 uur wanneer het te voet is en 8 uur shifts in gemotoriseerde voertuigen. Dit gaat dag en nacht door. Gedurende deze drie weken van dienst krijgen zij nu drie avonden met een barbecue en softdrinks en muziek. Dit om de moraal hoog te houden. Mede door de bijdrage aan het JNEF kunnen deze avonden worden gefinancierd en helpen we mee aan de veiligheid van Israël. Hartelijk bedankt voor uw gaven aan het JNEF.

Dank voor uw partnerschap met het JNEF!
Namens het JNEF,

Elze Erwteman
020-8906950 (di. en do. van 9.30-17.00 uur)
info@beth-yeshua.nl


Totale bedrag aan giften in oktober-december 2021: € 4000,-. Verdeeld als volgt:

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
Guy en Tali Cohen werken in hun gemeente Harvest of Asher in Acco. Zij bedanken ons voor de bijdragen van het JNEF zeker ook nu tijdens de coronacrisis. Ze zegenen ons en u! Bijdrage JNEF: € 400. Omdat Guy en Tali ook het goede nieuws voortdurend verkondigen valt dit werk van hen ook onder Projectgroep: 5.

Projectgroep 3: Mensen in nood
In de heuvels rondom Jeruzalem staat het “Jerusalem Hills Children’s Home”. Dit huis wil een rustplek zijn voor kinderen die in gezinnen zijn geboren waar geweld helaas plaatsvindt. Zij zijn uit huis geplaatst en vinden hier rust en psychologische hulp. Bijdrage JNEF: € 350.

Het “Jerusalem Institute of Justice” met zijn kantoor in Jerusalem is een werk van Messiasbelijdende Joden om trots op te zijn. Zij helpen kwetsbare groepen in Israël en onder hen zijn slachtoffers van trafficking. Seks trafficking is een epidemie op de hele aardbol. Er zijn 3,8 miljoen volwassenen en 1 miljoen kinderen die sexueel worden uitgebuit. In Israël zijn 14.000 mensen slachtoffer van sex trafficking. 3000 zijn kinderen Dit is een gruwelijk kwaad wat het JiJ probeert te bestrijden. Bijdrage JNEF: € 750.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Netivyah in hartje van Jeruzalem werkt het Hamotsi programma in samenwerking met de gemeente Jeruzalem om de allerarmsten die van een sociale uitkering leven en geen geld genoeg hebben om voedsel te kopen. Daarnaast helpen zij IDF-soldaten en in dit geval de reservisten die in actieve dienst zijn. Bijdrage HaMotsi programma: 1500 euro. Bijdrage reservisten in actieve dienst in Gush et Tsion: 1000 euro. (zie inleidend artikel)

Bankgegevens Overmaking graag via Paypal of bank:
IBAN: NL90RABO 0379 8190 07
BIC of SWIFT code: RABONL2U
T.n.v. van: Stg. Beth Yeshua Nederland, Amsterdam. A.u.b. vermelden ‘JNEF’, plus eventueel project

Contact met het JNEF
Tel.: 020 – 890 69 50 (di. en do. 9.30 – 17.00 uur)

E-mail: info@beth-yeshua.nl


juli-september 2021: totaal bedrag aan donaties → € 4.000,-

Een deel van de mensheid zoekt bescherming bij de Eeuwige G’d en vind bij de Eeuwige meer dan ooit verwacht of gedacht. Deze bescherming wordt genoemd in Psalm 36, waar staat dat de mensenkinderen vanwege de goedheid (chesed in het Hebreeuws) hun beschutting bij de Eeuwige zoeken. Ook staat daar, dat Adonai Zijn kinderen die bij Hem komen schuilen, verzadigt in Zijn Huis waar overvloed is. Daarna laat Hij Zijn kinderen drinken uit Zijn beek vol verrukkelijke gaven. Hoe waar is deze tekst voor degenen die in de gemeente Beth Yeshua hebben kunnen genieten van alles wat de Eeuwige ons heeft gegeven.

Beth Yeshua bestaat aanstaande Soekot (Loofhuttenfeest) 30 jaar. We hebben veel heerlijke geestelijke dingen meegemaakt tijdens de vieringen van de Feesten van de Eeuwige en de wekelijkse Sjabbat. Het was alsof de hemel openging op bepaalde momenten en we in het hemelse werden opgenomen. We werden erdoor verkwikt in onze ziel en verrijkt in onze geest. Sommigen beweerden dat zij engelen hebben gezien en ervaren en waren hierover in verrukking. Wat kan een mens rijk zijn in zijn of haar leven met de Eeuwige!

Wij zijn geroepen om deze aarde te bewonen en er op verantwoorde manier mee om te gaan. Wat betreft het gebod om de aarde te vullen zijn we inmiddels aardig op weg en de wereldbevolking is enorm toegenomen. In combinatie met nieuwe voedingsgewassen kon daardoor tussen 1450 en 1800 de wereldbevolking meer dan verdubbelen naar 900 miljoen mensen, waarvan China met 350 miljoen inwoners meer dan een derde uitmaakte. Tussen 1900 en 2000 groeide de wereldbevolking van 1,6 miljard naar 6 miljard mensen. De wereldwijde levensverwachting steeg van minder dan 30 jaar rond 1800 naar 35 jaar in 1900, 45 in 1950 en 67 jaar in 2000.

De mens wordt dus niet alleen veel ouder gemiddeld, maar ook zijn we met enorm veel mensen op deze kostbare aardbol. We hebben ook veel meer kennis en het wordt van ons verwacht dat we die goed en verantwoordelijk gebruiken om problemen op te lossen. Dit betekent voor mensen een enorme uitdaging. In het licht van het woord van Adonai zien we dat er een proces gaande is, dat is voorspeld en daarom opwindend en bijzonder. De uitdagingen die we nu voor ons zien om mensen te voeden, te kleden, huizen te geven kunnen we in landen als Nederland en Israël zien gebeuren.

Hoe gelukkig zijn wij, dat we in Nederland en Israël zoveel kansen krijgen. In Psalm 41:1 staat: “Gelukkig is degene die met aandacht omgaat met de ellendige (dat is: de behoeftige, de zwakke en bedroefde).” De gelovigen in Messias Yeshua in Israël hebben vanwege hun band met Adonai een zacht hart voor de mens die behoeftig is zoals de Eeuwige wil dat we zijn. Sinds 1993 heeft het JNEF de gelovigen in Israël financieel kunnen steunen vanwege uw gaven aan het JNEF. Hartelijk dank en geniet van de komende feesten van de Eeuwige!

Dank voor uw bijdragen,
Elze Erwteman

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
Tiferet Yeshua in het hart van Tel Aviv is een Messiasbelijdende gemeente sinds 1995. Ze is actief of alle gebieden en er gebeuren wonderen van bekering tot Messias Yeshua.
Bijdrage van het JNEF: € 500.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Simon en Henny Frankenhuis helpen moeders met baby’s in nood. Zij werken in de Negev en helpen moeders en kinderen. Het mooie werk dat wij met onze stichting mogen doen, is alleen mogelijk doordat u ons financieel helpt. Bijdrage van het JNEF: € 750.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Het Hamotsi voedselprogramma van Netivyah is ons favoriete voedselprogramma omdat mensen hun eigen verse voedsel wekelijks kunnen komen uitzoeken en meenemen. Dit helpt hun waardigheid te behouden en tevens kunnen zij het thuis zelf bereiden naar eigen smaak. Het Munchkin programma voor kinderen is populair omdat de kinderen leuke uitjes maken, sport beoefenen en Bijbelstudie doen. Het is voor kinderen uit alle gemeentes en werkt voor de eenheid van de gelovigen in Jeruzalem. Het JNEF ondersteunt deze twee programma’s met € 2000.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws
Avi en Chaya Mizrachi zijn de stichters van de Adonai Roi Congregation en Dugit Outreach Ministries. Avi is een geliefd en erkend leider in Israël. Het is zijn hartenwens om Yeshua bekend te maken in Israël en gelovigen te trainen zodat zij diepgeworteld zijn in de kennis van het woord van G’d. Chaya heeft een hart om met liefde vrouwen te helpen en hen over Yeshua te vertellen en hen te wijzen op Zijn genezende kracht. Chaya is in het bestuur van Be’ad Chaim, een pro-life ministry in Israël. Bijdrage van het JNEF: € 750.

Bankgegevens Overmaking graag via Paypal of bank:
IBAN: NL90RABO 0379 8190 07
BIC of SWIFT code: RABONL2U
T.n.v. van: Stg. Beth Yeshua Nederland, Amsterdam. A.u.b. vermelden ‘JNEF’, plus eventueel project

Contact met het JNEF
Tel.: 020 – 890 69 50 (di. en do. 9.30 – 17.00 uur)
E-mail: info@beth-yeshua.nlapril- juni 2021: totaal bedrag aan donaties → € 4.000,-Investeer in de jeugd
Yuda Bachana leidt als voorganger de gemeente Netivyah in Jeruzalem. Op de vraag aan hem welke projecten in de Messiasbelijdende gemeenten in Israël hij de belangrijkste vindt om te ondersteunen, antwoordt hij: investeer in onze jeugd, want zij zijn de toekomst. Ook vindt hij het ondersteunen van de Messiasbelijdende soldaten in het leger belangrijk. Ze zijn heel jong wanneer ze het leger ingaan en ze zijn kwetsbaar. Door hen aandacht te geven en hen bijvoorbeeld een Poeriemgift te geven, weten ze dat er aan hen wordt gedacht. Dit jaar stond gepland, dat er powerbanks – draagbare accu voor mobiele telefoon – zouden worden gegeven. Maar door de coronacrisis zijn deze powerbanks tot op de dag van vandaag niet aangekomen. Als soldaat moet je soms met 200 man met enkele stopcontacten doen en iedereen wil zijn telefoon opladen. Dan is zo’n cadeau waardevol. Met de korting komt zo’n oplader op ongeveer € 50. Er zijn ongeveer 225 Messiasbelijdende soldaten in de IDF.Hamotsi Programma
Wat Yuda ook belangrijk vindt, is het programma voor studiebeurzen voor Messiasbelijdende gelovigen. Dit programma voorziet 40 studenten per jaar van betaling van het collegegeld, voor hun studies aan allerlei hogere instituten, zoals universiteiten. Per student is dit ongeveer € 2500. De studenten komen uit alle gemeenten in Israël. Netivyah heeft ook het Hamotsi Programma, dat samenwerkt met de sociale dienst van de stad Jeruzalem. Iedereen die geen voedsel kan kopen vanwege het te laag inkomen, kan hulp krijgen en wordt dan doorgezonden naar het Hamotsi Programma van Netivyah. Dat betekent dat elke gelovige, ook Christen en Arabier hieraan kan deelnemen. En als zodanig is het niet speciaal alleen voor Messiasbelijdende gelovigen. Meer dan 25 jaar is het JNEF betrokken bij deze doelen en we zijn dankbaar dat we door uw trouwe gaven deze projecten hebben kunnen ondersteunen.Kinderen van alle gemeenten
Verder benadrukt Yuda de programma’s voor de jonge jeugd. Zo is er het Munchkin Programma in Jeruzalem, dat kinderen samenbrengt voor sport, bijbelstudie en plezier. Kinderen van alle gemeenten in Jeruzalem nemen deel aan deze activiteiten. Leuke uitjes en vriendschappen helpen de jonge mensen om te groeien in hun geloof. Het afgelopen jaar kon er niet naar Israël gereisd worden en velen van ons hebben tickets die ze dit jaar hopen te kunnen gebruiken. Het is een ongewone tijd in deze pandemie, die ook kansen biedt om nieuwe dingen uit te proberen en tot rust te komen van veel drukte. Misschien ook een besluit om zaken anders aan te pakken. Dank voor uw gaven aan het JNEF. Gezondheid en zegen van de Eeuwige wenst het JNEF u toe. Goede Pesach en stralend Wekenfeest!Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
In Nahariya bevindt zich de gemeente Or HaGalil o.l.v. dr. Efraïm Goldstein. Al meer dan 25 jaar ondersteunt het JNEF dit werk, dat begonnen is door Ruth en Albert Nessim. Na het overlijden van Albert heeft Ruth het werk overgedragen aan Efraïm en zij hebben een gemeente van Joodse en Arabische gelovigen. Het JNEF ondersteunt met: € 500.Projectgroep 3: Mensen in nood
Brian Slater werkt in de binnenstad van Tel Aviv met de organisatie “Abundant Bread of Salvation”. Brian werkt met vrijwilligers uit de hele wereld. Hij helpt met het verstrekken van voedsel, helpt drugsverslaafden, overlevenden van de Holocaust. Bijdrage van het JNEF is: € 500.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Het Hamotsi Programma van Netivyah is ons favoriete voedselprogramma, omdat mensen hun eigen verse voedsel wekelijks kunnen komen uitzoeken en meenemen. Dit helpt hen hun waardigheid te behouden en tevens kunnen zij het thuis zelf bereiden naar eigen smaak. Het Munchkin Programma voor kinderen is populair, omdat de kinderen leuke uitjes maken, sport beoefenen en bijbelstudie doen. Het is voor kinderen uit alle gemeentes en werkt voor de eenheid van de gelovigen in Jeruzalem. Deze twee projecten ondersteunt het JNEF, met € 2000.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws
Zvi Randelman is een bekende pastor uit Jeruzalem. Hij heeft leiding gehad in het stichten van gemeenten en een rehabilitatie centrum voor drugsverslaafden in Jeruzalem. Nu heeft hij een project gestart, dat tot doel heeft de oudere generatie van Messiasbelijdende senioren te kunnen opvangen in een tehuis, dat bij  de kibboets “Yad Shmona” ten westen van Jeruzalem zal worden gebouwd, genaamd: Beit Chesed Senior Living Facility. Er komen 40 appartementen voor onafhankelijke bewoning, 33 units voor bewoning met zorg en 36 bedden met verpleeghulp.Zvi Randelman zegt hierover: We moeten ons nu meer richten op fondsenwerving. Net als in de dagen van Nehemia heeft het bouwproject van Beit Chesed die mensen nodig, die zich bij ons willen aansluiten. Door deze partners zullen we een fantastische faciliteit zien voor de bejaarde gelovigen die tot eer van G’d zijn opgegroeid. Het Lichaam van de Messias in Israël wordt ouder en pioniers van het geloof bereiken de leeftijd, waarop ze steeds meer zorg nodig zullen hebben. Daarom is het absoluut noodzakelijk, dat we Beit Chesed zo snel mogelijk oprichten. Dit kan niet zonder grote donaties. We willen u vragen om een ​​donatie aan Beit Chesed te overwegen en om deze visie door te geven aan anderen. Een volledig bedrijfsplan wordt naar degenen die daarom vragen, gestuurd. U kunt een rol spelen bij het vervullen van het bijbelse mandaat om ouderen in het land Israël te helpen, dat zegt: “Verstoot mij niet in de tijd van ouderdom. Verlaat mij niet wanneer mijn kracht het begeeft”. De bijdrage van het JNEF is: € 1000.

Elze Erwteman

Het JNEF (Mationaal Fonds) helpt de armsten in Israël en ondersteunt ook
financieel in andere projecten. Uw hulp maakt het verschil.
Dit Fonds i
s erkend als
ANBI (belastingaftrekbaar). Betaling kan met VISA, Mastercard of PayPal.januari-maart 2021: totaal bedrag aan donaties → € 4.000,-Koning David bemoedigt ons
Een moeder van zes opgroeiende kinderen had de gewoonte iedere dag kort te gaan wandelen op een pad in het Reihan Forest, vlakbij waar zij met haar man en kinderen woonde. Zo hield zij zichzelf in conditie en ze genoot van de mooie natuur, waarvan ze veel hield. Op 20 december 2020 keerde ze niet naar huis terug. Haar lichaam gevonden langs de kant van de weg, waar ze had gelopen.Ze was op brute wijze vermoord. Een terrorist maakte een einde aan haar leven en bracht verwoesting in haar mooie familie, waarvan de kinderen vanaf dat moment zonder moeder verder moeten leven en haar man Benyamin zonder zijn vrouw. De vrouw heette Esther Hurgan en was een inwoonster van Tel Menashe, vlak bij het Reihan Forest. Hoe gruwelijk is deze gebeurtenis. Bid voor dit gezin!Adonai haat het vergieten van onschuldig bloed zoals geschreven in Spreuken 6:16-18, “Deze zes dingen haat de Eeuwige, ja, zeven zijn een hartgrondige gruwel voor Hem: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat slechte plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, iemand die leugens uitblaast als een vals getuige en iemand die twist stookt tussen broeders.”Onschuldig bloed is opnieuw vergoten, zinloos geweld! Vreselijke berichten zoals de dood van Esther Hurgan lezen we dagelijks in nieuws, dat ons bereiken via internet, kranten en televisie. Het maakt ons verdrietig en onzeker. Hoe kunnen we in deze tijd van een pandemie ons geloof sterk houden en vertrouwen blijven stellen op Adonai? De gelovigen in Israël vertrouwen op Adonai en het doet goed om contact met hen te hebben in deze periode.Helaas kunnen we vanwege corona niet op bezoek gaan en velen van ons wachten de tijd af dat dit weer zal kunnen. Ze hebben vliegtickets en hopen die binnen afzienbare tijd te kunnen gebruiken en Israël te bezoeken. Groot vertrouwen op Adonai vinden we bij David. Hij was zwaar beproefd in zijn leven. Hij schrijft in Psalm 9:11, “Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, Adonai, niet hebt verlaten wie U zoeken”. In alle nood en gevaar vertrouwde David op G’d.In Psalm 27:3 schrijft hij: “Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop”. David wist wat het was om in oorlog te zijn. Helaas kan samen zingen nu niet zoals we gewend zijn, maar toch kan er een lied in ons hart zijn zoals David liederen in zijn hart had. Hij schrijft in Psalm 40:3 “Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen, en op Adonai vertrouwen.” Dat wij als David zullen zijn in deze moeilijke tijd en gezond mogen blijven! Hartelijk bedankt voor uw bijdragen aan het JNEF!Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
Beit Asaph in Netanja is een Joodse Messiasbelijdende gemeente sinds de jaren 70 van de vorige eeuw. Deze bestaat nu uit ongeveer 200 toegewijde gelovigen en zoekers, heeft een overwegend Joodse identiteit en een diverse samenstelling van “Tsaberiem” (geboren Israëli’s) en Russisch, Engels, Spaans en Amhaars sprekende immigranten. Een systeem van taalspecifieke huisgroepen biedt de gemeenteleden steun en gemak om in kleinere groepen in hun moedertaal te studeren en met elkaar gezelligheid te ervaren. De focus ligt op het verkondigen van Messias Yeshua en de gemeenschap aan wie het ook maar wil horen. Bijdrage van het JNEF: € 750.
Tiferet Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente in Tel Aviv, met een visie die in Tel Aviv past. Bijdrage van het JNEF: 500.Projectgroep 3: Mensen in nood
Vele jaren ondersteunen we mensen in Israël die geld te kort komen voor medische rekeningen en basiskosten van het levensonderhoud. Deze hulp is aan een ouder echtpaar dat op een kibboets woont. Bijdrage van het JNEF: € 750.Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Het JNEF ondersteunt het HaMotsi programma in Jeruzalem omdat het samenwerkt met de sociale dienst van Jeruzalem en hierdoor alle mensen hulp krijgen die hulp aan de sociale dienst vragen: Jood, Arabier en Christen. Kom je in Jeruzalem ga dan langs op woensdag en hoor van deze mensen zelf wat het programma voor hen doet. De mensen die hulp vragen houden hun integriteit omdat zij zelf het voedsel kunnen kiezen en thuis zelf bereiden.
Bijdrage van het JNEF: € 1500.Projectgroep 5: Brengen van het goede nieuws.
De Fam. Frankenhuis werkt met moeders die hun baby niet willen aborteren en tekorten hebben in geld voor levensonderhoud. Hun stichting helpt momenteel 7 jonge moeders met hun baby’s. Zij laten weten: “In totaal hebben we afgelopen jaar 7 moeders mogen helpen. Doordat we met de nieuwe stichting zijn begonnen, duurde het even voordat alles voor elkaar was en natuurlijk gooiden ook de lockdown en COVID-19 roet in het eten. Ten tijde van de eerste lockdown waren wij niet in staat om te reizen. Tijdens de tweede lockdown zaten we ook opgesloten, maar zodra er versoepeling kwam, hebben wij de stoute schoenen aangetrokken, door er meteen weer op uit te trekken. Er was controle, maar gelukkig zijn we niet door de politie aangehouden met de vraag wat wij aan het doen waren en waar wij vandaan kwamen. Daardoor konden wij de jonge moeders toch de hulp bieden die ze nodig hadden. Maar het was natuurlijk best wel spannend.” Bijdrage van het JNEF: € 500.Het totale bedrag aan financiële ondersteuning in de periode januari-maart 2021
bedraagt € 4000,-. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Elze Erwteman


Corona realiteit

december 2020 Leven aanpassen
Jaren geleden hoorden we virologen spreken over de mogelijkheid van een pandemie, maar nooit werden daar veel woorden aan verspild, omdat het heel ver weg leek. Nu moeten we plotseling ons hele leven aanpassen aan een onzichtbare ziekmaker. Zo gaat nu de hele wereld gebukt onder deze vijand en veroorzaakt deze bij bepaalde groepen mensen zeer ernstige ziekteverschijnselen met vaak ernstige aantasting van het lichaam.

De rand van de armoede
Deze mensen hebben daardoor maandenlang revalidatie nodig en houden er vaak blijvende schade aan over. Een vriendin van onze kinderen die geen onderliggende gezondheidsproblemen had en wedstrijdzwemster is werd zo ernstig ziek door het virus dat haar longen aangetast zijn en zij wedstrijdzwemmen kan vergeten. Het virus jaagt mensen in de gezondheidszorg de stuipen op het lijf en juist onze kwetsbare mensen zijn in gevaar. Zo ook in Israël waar nu vele duizenden mensen financieel aan de rand van de armoede dreigen te komen of het al zijn omdat zij hun baan verliezen. De gezondheidszorg staat zo onder druk dat deze bijna op instorten staat. Naast alle andere problemen is dit vreselijk voor Israël.

De terugkeer van Yeshua
De Messiasbelijdende gemeente “Harvest of Asher” in Akko schrijft ons, dat we samen optrekken om de onzichtbare vijand, het virus, het hoofd te bieden. Deze gemeente helpt de mensen in Akko met humanitaire hulp en proclameren Messias Yeshua. Guy Cohen is de kleinzoon van de rabbijn van Akko. Hij schrijft ons: Mogen onze ogen de terugkeer van Yeshua naar Sion zien. Dank voor jullie gebed voor ons, jullie liefde en support nu al zoveel jaren. Dankzij uw financiële hulp aan het JNEF kunnen we de gemeentes zoals “Harvest of Asher” steunen. We willen u hiervoor heel hartelijk bedanken! Namens het JNEF wens ik u Sjana tova. Mag de zoetheid van het leven in dit nieuwe jaar in uw leven de overhand hebben. Mag ondanks de ernstige tijden, de vreugde van het kennen van Messias Yeshua, ons hart vervullen en troost geven!

Het totale bedrag aan financiële ondersteuning in de periode september-oktober 2020 bedraagt: € 9.750,-

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten en Projectgroep 5: Brengen van het goede nieuws.
De gemeente Harvest of Asher is deel van het gebied van de stam Asjer (zie Richteren1:31). Guy Cohen en zijn vrouw Tali weten zich geroepen om Akko te winnen voor Messias Yeshua en proclameren Zijn naam totdat Hij terugkomt. In Akko was ooit een sterke aanbidding van Baäl en Astarte. Door Messias Yeshua worden deze valse altaren verwijderd aldus Guy. Met liefde werken zij in de stad en geven humanitaire hulp en leiden de gemeente sinds 2005. De bijdrage van het JNEF is: € 750. Bedankt voor uw bijdragen aan het JNEF!

Projectgroep 3: Mensen in nood
Twintig jaar geleden is in Israël een studiefonds opgericht voor jonge mensen die Messias Yeshua dienen in hun Messiasbelijdende gemeenten in Israël. Hun voorgangers bevelen hen aan voor studie aan universiteiten en hogescholen in Israël om een vak te leren. Zij zijn vaak arm en hebben geen geld om te studeren. Velen komen uit Ethiopië. Veertig studenten hebben een beurs aangevraagd bij het studiefonds. Helaas konden zij slechts 20 studenten helpen. Daarom wil het JNEF dit jaar ook 3 studenten helpen, zodat er in het totaal 23 studenten geholpen worden. Het collegegeld is ₪ 10.000 (sjekkel) per jaar, dat is ongeveer € 2.500. Het JNEF sponsort 3 studenten voor een totaal van € 7500. Dank voor uw gaven aan het JNEF die dit mogelijk maken!

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Er is meer vraag naar voedsel via het HaMotsi programma en dit wordt met liefde uitgedeeld aan die bewoners van Jeruzalem, die zijn aangewezen door de sociale dienst van Jeruzalem. HaMotsi heeft daar een samenwerkingsverband mee. Op dit moment is het niet mogelijk, dat daar normale diensten plaatsvinden. Dit geldt voor alle gemeenten in Israël, omdat men met niet meer dan 10 mensen mag samenkomen vanwege de coronapandemie. De bijdrage van het JNEF is: € 1500. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Elze Erwteman


Klik voor updates en meer, op deze link: https://beth-yeshua.nl/proj/jnef/

Daadwerkelijke ontferming

juli-augustus 2020 Ontferming: kenmerk van het werk van de Eeuwige
Het JNEF steunt nu al meer dan 25 jaar de gelovigen in Messias Yeshua in Israël. Deze zijn de eerstelingen die als gelovigen in Yeshua Messias in het land wonen. In 1980 waren er enkele tientallen gelovigen en nu zijn het er duizenden. De volgelingen van Messias Yeshua zijn altijd betrokken bij hulp aan de gemeenschap. Hun humanitaire hulp is het gevolg van hun bewogenheid met het land en het volk van de Eeuwige. Iedereen in het land krijgt hulp van hen en we hebben mede dankzij onze vele bezoeken aan Israël de ontferming voor de mensen kunnen zien van de volgelingen van Yeshua.

De stichting van de Staat
Deze bewogenheid is van de Eeuwige en een opdracht van Yeshua aan zijn volgelingen. In Hosea 2:19 staat de ontferming van de Eeuwige voor Zijn volk zo beschreven: “Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming.” De ontferming van de Eeuwige voor zijn volk is groot en in 1948 zien we de stichting van de Staat Israël, het thuisland na alle lijden van de 20e eeuw. In de tekst van Matteüs 9:36 lezen we over de ontferming van Messias Yeshua: “Toen Hij de menigten zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, omdat zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.”

Uitgekozen geliefden
Paulus geeft de opdracht aan de volgelingen van Yeshua om ontferming te tonen aan anderen. Hij doet dat onder meer in Kolossenzen 3:12, “Bekleed je als mensen die door de Eeuwige uitgekozen heiligen en geliefden zijn, met innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.” Het is hartverwarmend de volgelingen van Messias Yeshua in Israël deze opdracht te zien uitvoeren. Door de eerstelingen in Israël te steunen, kunnen zij het werk in woord en daad doen; dankzij uw giften. Een van de projecten die het JNEF al meer dan 25 jaar steunt, is Netivyah en hun gemeente ‘Roeh Israel’. Zij verkondigen het goede nieuws in de hele wereld vanuit Jeruzalem.

Verbinding met de Sociale Dienst
In Jeruzalem voeden zij nu door middel van hun ‘Hamotzi’ programma 160 families met een gemiddelde van 4 personen. Tonnen voedsel worden er uitgegeven. De mensen mogen zelf hun voedsel mogen ophalen zodat zij het zelf kunnen bereiden en zo hun eigenwaarde kunnen behouden. Ze maken zelf een keuze voor groenten, fruit, vlees, pasta, rijst etc. Omdat de Sociale Dienst van Jeruzalem de mensen aanwijst die hulp nodig hebben, komen er allerlei mensen: Joden, Christen, Moslims. Tijdens de Coronacrisis is het programma volledig door kunnen gaan en kregen de ouderen hun voedselpakketten thuis.

Door alle politiebarricades
De staf van Hamotzi kreeg doorgangspassen om alle politiebarricades langs de routes door te komen. En zo konden zij overal komen om het voedsel af te geven aan de kwetsbaren in de stad.  Het JNEF werkt nauw samen met Netivyah – dat nu inmiddels haar 40-jarig bestaan heeft gevierd en waarvan de internationale viering vanwege Coronacrisis niet door kon gaan. Inmiddels komt het leven in Israël weer op gang, evenals we dit zien in Holland en meerdere landen. Dank aan de Eeuwige die ons leven geeft!

Het totale bedrag aan financiële ondersteuning in de periode april-juni 2020 bedraagt: € 4000,-

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
Voorbeeld: Adonai Roï gemeente o.l.v. Avi Mizrachi is in het hart van Tel Aviv. Deze gemeente heeft behalve haar onderwijs en erediensten een ‘outreach’ centrum: HaOgen Bar Café. Hier komen jonge Israëli’s die belangstelling hebben voor Yeshua Messias. Verder is er hulp aan arme families in de vorm van voedsel en kleding. De bijdrage van het JNEF is: € 750.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Voorbeeld: Het ‘Jerusalem Institute of Justice’ (JiJ), is een geweldig instrument om op juridisch niveau gerechtigheid te verkrijgen voor de mensen die dit nodig hebben. Zij zorgen voor rechtvaardigheid bij immigratie van Messiasbelijdende Joden, gerechtigheid voor allerlei zwakken in de maatschappij en in het bijzonder voor gelovigen in Messias Yeshua. Het JNEF steunt van harte die werk. Bijdrage JNEF: € 1000.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Per week worden door Netivyah tonnen voedsel uitgedeeld aan mensen die door de sociale dienst van Jeruzalem zijn bestempeld als hulp nodig hebbend voor hun noodzakelijke behoefte: voedsel. In het totaal worden er 650 mensen gevoed. Dankzij uw giften kunnen we dit bijzondere, populaire voedselprogramma ondersteunen. Het laat de mensen in hun waarde omdat zij hun eigen voedsel kunnen uitzoeken en het zelf thuis kunnen bereiden. De bijdrage van het JNEF is: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws
Voorbeeld: Jarenlang heeft onze geliefde broeder Jacob Damkani het Goede Nieuws gebracht in Israël. Door ernstig hersenletsel na een operatie – vanwege zeer ernstige complicaties bij een ziekte -, is Jacob nu gehandicapt. Hij geniet nog van veel dingen en kan niet langer het werk doen. Zijn vrouw Elizabeth en hun staf van enthousiaste volgelingen van Yeshua hebben dit volledig overgenomen. Nu is, in samenwerking met de stad Tel Aviv, een verbouwing van de boerderij goedgekeurd, waar mensen zoals Jacob kunnen revalideren. De stad levert de mensen. En “Trumpet of Salvation” verzorgt hen, met de liefde van Yeshua Messias. De bijdrage van het JNEF: € 750.

Klik voor updates en meer, op deze link: https://beth-yeshua.nl/proj/jnef/

Kom naast Rebecca staan

Een Joods persoon die gelooft in Yeshua Messias en naar Israël wil terugkeren, kan geweigerd worden het land binnen te gaan. Het Jerusalem Institute of Justice (JiJ) helpt honderden mensen het recht te krijgen om alsnog met hun hulp toegelaten te worden in het land van hun voorouders. Het JiJ is één van de projecten die we al twintig jaar ondersteunen. Zij hebben juristen die onder meer mensen helpen die moeilijkheden ondervinden vanwege hun geloof.

Veel Messiasbelijdende Joden hebben dankzij de hulp van het JiJ het recht op de terugkeer ontvangen. De Wet op de Terugkeer zegt: “Iedere Jood en degenen die een Joodse vader of een Joodse grootvader heeft, heeft het recht om naar Israël te emigreren.” Alles wat Rebecca wilde, was naar huis gaan. Als een dochter van een Joodse Holocaust overlevende, droomde Rebecca ervan om in Israël te leven en zich te verbinden met het land van haar voorvaders.

In februari 2015 vulde Rebecca de formulieren in met een verzoek tot emigratie en om een Israëlisch staatsburger te kunnen worden. In plaats van te worden verwelkomd, ondervond zij een langzaam en pijnlijk proces van afwijzing vanwege haar Christelijk geloof. Rebecca vroeg zich af of het ooit mogelijk zou zijn dat zij zou worden verwelkomd in Israël waar ze zo naar verlangde. Het JiJ liet ons weten, dat, mede dankzij de financiële ondersteuning van het JNEF* (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds), het mogelijk werd dat het JiJ Rebecca kon helpen haar recht op de terugkeer naar het land te ontvangen.

Het duurde 5 lange jaren van verzoeken en het herhaaldelijk opnieuw indienen van formulieren. Ook deze keer is deze rechtszaak voor Rebecca gewonnen in het Israëlische Hooggerechtshof. Rebecca heeft nu alle rechten gekregen als een emigrant en kan eindelijk haar droom van Israëlisch staatsburgerschap waar maken en haar leven in het thuisland van het Joodse volk gaan leiden.

In Israël, dat was gesticht als een veilige thuishaven voor hen die de vreselijke Holocaust hadden overleefd en het vreselijke antisemitisme. Rebecca heeft haar zaak gewonnen, maar er zijn nog duizenden zoals zij. Het JiJ heeft onze hulp nodig om het recht te verdedigen van zoveel mensen en families. Dank u voor uw hulp aan het JNEF dat opnieuw het JiJ zal ondersteunen voor rechtszaken zoals boven beschreven.

*Door middel van het JNEF kunt u helpen met specifieke projecten in Israël voor Messiasbelijdende Joden. U kunt geven aan de volgende projectgroepen: 1. Algemeen fonds
2. Financiële hulp aan gemeenten 3. Mensen in nood 
4. Soepkeukens, Lone soldiers, e.d. 5. Brengen van het Goede Nieuws.

Totale bedrag in april-juni 2020: € 4000,-

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
Adonai Roï gemeente o.l.v. Avi Mizrachi is in het hart van Tel Aviv. Behalve deze gemeente is er een outreach centrum: Ha Ogen Bar Café. Hier komen jonge Israëli’s die belangstelling hebben voor Yeshua Messias. Verder is er hulp aan arme families in de vorm van voedsel en kleding. De bijdrage van het JNEF is: € 750.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Het “Jerusalem Institute of Justice” (JiJ), zie inleidend artikel, krijgt voor haar uitstekende werk ten behoeve van het helpen van mensen die recht hebben op de Wet van de Terugkeer, een bijdrage van: € 1000. 

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Per week wordt er door Netivyah twee ton voedsel uitgedeeld aan mensen die door de sociale dienst van Jeruzalem zijn bestempeld als hulp nodig hebbend voor hun noodzakelijke behoefte: voedsel. Totaal worden er 530 mensen gevoed. Dankzij uw gift kunnen we dit bijzondere, populaire voedselprogramma ondersteunen. Het laat de mensen in hun waarde omdat zij hun eigen voedsel kunnen uitzoeken en het zelf thuis kunnen bereiden. De bijdrage van het JNEF is: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws.
Jarenlang heeft onze geliefde broeder Jacob Damkani het Goede Nieuws gebracht in Israël.Door ernstig hersenletsel na een operatie vanwege zeer ernstige complicaties bij een ziekte, is Jacob nu gehandicapt. Hij geniet nog van veel dingen en kan niet langer het werk doen, maar wel zijn vrouw Elizabeth en hun staf van enthousiaste volgelingen van Yeshua. Nu is in samenwerking met de stad Tel Aviv een verbouwing van de boerderij goedgekeurd, waar mensen zoals Jacob kunnen revalideren. De stad levert de mensen. En Trumpet of Salvation verzorgt hen met de liefde van Yeshua Messias. De bijdrage van het JNEF: € 750.


Onderdrukte Palestijnen en Israëlis

In 1980 had het veldteam van het Joods Nationaal Eerstelingen Fonds (JNEF*) de gelegenheid in Betlehem te zijn en te ervaren hoe het leven daar bloeide. In een artikel van de hand van Barry Shaw op de website van Arutz Sheva is te lezen hoe daar heden ten dage niets meer over is van deze gemoedelijke atmosfeer, in de stad waar ooit Yeshua als baby ter wereld kwam. In 1995 kwam Betlehem door de ‘Oslo Akkoorden’ onder de controle van de Palestijnse Autoriteit (PA). Tot die tijd was 85% Christelijk in de stad; eind december 2019 was dat nog maar 10%.

De PA spreekt negatief over Israël en beweert dat Betlehem in een gevangenis is veranderd. De PA wordt daarbij geholpen door linkse denkers, zoals de Engelse artiest Banksy. Al deze propaganda demoniseert Israël en maakt de Palestijnen tot een door Israël onderdrukt volk. Nooit noemt Banksy de terreur van de Palestijnen. En dat terwijl de PA de controle overnam van Bethlehem, waarna de Christenen onmiddellijk niet langer veilig waren in de stad. Tijdens de intifada zijn er duizenden gedood. In een recentelijk televisieprogramma voor Fox, door Pete Hegseth genoemd: De strijd om Bethlehem, vond Hegseth het moeilijk een Christen te vinden die voor de camera wilde verschijnen.

Professor Eugene Konorovich legde hem uit, dat het te gevaarlijk was voor Christenen in Betlehem om dit te doen. Onder de Palestijnse Christenen heerst ook nog de doctrine dat Yeshua een Palestijn zou zijn geweest. Deze doctrine leert dat het Judaïsme pas in de derde eeuw zou zijn ontstaan en dat Yeshua niet uit Judea afkomstig zou zijn. Deze nonsens wordt door professor Qumsiyah op de universiteit in Betlehem onderwezen. Het is ronduit schrikbarend te zien welke mythes er rondgaan over Israël en Yeshua, de Joodse Messias, geboren uit een Joodse moeder in een Joodse familie.

Dr. Naim Khoury, Pastor van de Eerste Baptisten Kerk in Betlehem, schudt er zijn hoofd over: “Hoe kun je ontkennen dat Jezus geboren is uit Maria van Nazaret en dat haar familie Joods was? Iedereen weet dat deze moedige dominee de waarheid spreekt en dat zowel de Unesco als ook de Verenigde Naties een opfrissingscursus nodig hebben. Bid voor de moedige Dr. Naim Khoury, die als een van de weinigen daar de waarheid nog durft te spreken en al drie maal aanslag overleefde. Ook hij is een Eersteling en strijdt voor waarheid!

* Door middel van het JNEF kunt u helpen met specifieke projecten in Israël voor Messiasbelijdende Joden. U kunt geven aan de volgende projectgroepen: 1. Algemeen fonds 2. Financiële hulp aan gemeenten 3. Mensen in nood  4. Soepkeukens, Lone soldiers, e.d. 5. Brengen van het Goede Nieuws.

Totale bedrag in januari-maart 2020: € 4000,-

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
In Nahariya bevindt zich de gemeente Or HaGalil o.l.v. Efraïm Goldstein. Al meer dan 25 jaar ondersteunt het JNEF dit werk dat begonnen is door Ruth en Albert Nessim. Na het overlijden van Albert heeft Ruth het werk overgedragen aan Efraïm en zij hebben een gemeente van Joden en Arabische gelovigen. Het JNEF ondersteunt met: € 500.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Fam. Frankenhuis werkt in de Negev met vaak alleenstaande moeders die hun baby alleen moeten opvoeden en verzorgen. Vaak is er gebrek aan kleding, luiers, voeding en mentaal support. JNEF bijdrage voor Fam. Frankenhuis: € 500. JNEF bijdrage hulp aan moeders: € 500.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Het HaMotsi voedselprogramma van Netivyah voedt per week 530 mensen van allerlei geloofsrichtingen die worden aangewezen door de sociale dienst van de stad Jeruzalem. De samenwerking van Netivyah met de sociale dienst is bijzonder. Het JNEF ondersteunt met: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws
Het Internationale Gerechtshof in Den Haag, ICC, heeft een rechter in dienst, Fatou Bensouda, die een wet heeft gemaakt die Israël kan aanklagen voor oorlogsmisdaden. Himmler zou trots op deze rechter zijn geweest. Bensouda is aanklager geweest bij een wreed regime in haar thuisland Gambia en is nu via het ICC zelf een propagandawapen geworden van antisemitische haat in de Nazi propaganda stijl. Het JiJ in Jeruzalem vecht tegen dit onrecht de strijd aan! De bijdrage van het JNEF aan het JiJ is: € 1000.


De volgende generatie Eerstelingen in Israël

Joseph Shulam is de stichter van Netivyah, dat in november haar veertig jarig bestaan heeft gevierd. Dit is een feestelijke gebeurtenis geweest, met deelnemers vanuit de hele wereld. Joseph schrijft in Teaching from Zion, juni 2019, pag. 16  onder meer: een opvolger vinden voor een werk als Netivyah is een moeilijke taak. Joseph heeft in die vijftig jaar zeer veel mensen getraind, maar hij moest tot inzicht komen dat het meestal verloren tijd is geweest omdat mensen hun eigen weg zijn ingeslagen na langdurig onderwijs.

Je kunt duizend discipelen hebben waarvan er niet een is die het werk waartoe je bent geroepen verder kan brengen en dit werk in een volgend stadium brengen. Joseph schrijft: Een discipel is iemand die hetzelfde DNA van jouw bediening heeft en doelen en visie op een volgend niveau kan brengen. Yeshua keek bij het kiezen van zijn discipelen naar de kwaliteiten die zij hadden en Hij koos hen uit op grond van deze kwaliteiten met een zelfde DNA, doelen, visie en bediening.

Yeshua verwachtte dat Zijn discipelen zouden doen wat Hij hen opdroeg. Het was niet gemakkelijk voor Petrus, Johannes en de anderen uit een vissersdorp aan de noordkant van het meer van Galilea om hun zaken achter te laten en deze rabbijn Yeshua plotseling te volgen terwijl zij hun eigen werk onmiddellijk moesten neerleggen en verlaten. Zij moesten ook hun families verlaten en Joseph is er van overtuigd dat er wat woorden van tegenwerping zijn gezegd door de vrouwen en kinderen die zo plotseling werden achter gelaten.

Er moet zorg zijn geweest hoe het nu verder moest met de families van deze mannen en de inkomens en zorg voor de gezinnen. Er is niet zoiets als een discipel die geen tijd en geld wil investeren voor zijn Meester en zelfs niet altijd goed behandeld wordt door zijn Meester. Al deze zaken horen bij een ware discipel en die zijn niet gemakkelijk te vinden. Ook is het zo dat een Meester kritiek zal ontvangen en soms verwerping van het volk. Dat leren we van het leven en werk van Mozes.

Joseph Shulam is nu 73 jaar en hij reist nog steeds de hele wereld af om te zorgen, dat er genoeg fondsen zijn om de armen van Jeruzalem te voeden. Inmiddels is Yuda Bachana de opvolger van Joseph Shulam, zowel voor het voedselhulpprogramma, als voor de prediking en algehele leiding van de gemeente Roeh Israël, die onder Netivyah functioneert. Er worden 530 mensen gevoed en tonnen voedsel uitgedeeld, binnen het HaMotsi programma van Netivyah. Dankzij uw bijdragen is het mogelijk om middels het JNEF een steentje in dit humanitaire werk bij te dragen, dat voor alle gezindten in Jeruzalem is. De gemeente Jeruzalem geeft daarbij aan, wie het nodig hebben. Dank u wel voor uw bijdragen!

Door middel van het JNEF kunt u helpen met specifieke projecten in Israël voor Messiasbelijdende Joden. U kunt geven aan de volgende projectgroepen:
1. Algemeen fonds; 2. Financiële hulp aan gemeenten; 3. Mensen in nood; 4. Soepkeukens, Lone soldiers, e.d.; 5. Brengen van het Goede Nieuws.

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Financiële hulp aan gemeenten
Avi en Chaya Mizrachi hebben AdonaiRoi gemeente gestart 1996 in Tel Aviv-Yafo. Ooit kwamen de cedars van de Libanon aan in de haven van Yafo. De cedars, die zijn gebruikt voor de deuren van de Tempel in Jeruzalem. AdonaiRoi is een gemeente, brengt het goede nieuws, verzorgt de armen, etc. Bijdrage JNEF: € 500.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Deze maanden helpen we een ouder Messias belijdend echtpaar met hun hoge medische rekeningen. Zij danken u voor deze hulp! Bijdrage JNEF: € 1000.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Yuda Bachana heeft het HaMotsi programma ontwikkeld en voert het nu al jaren uit. Joseph Shulam heeft de taak van gemeenteleider van de gemeente Roeh Yisrael van Netivyah op de schouders van Yuda gelegd. Het administratieve deel van de organisatie heeft Joseph in de bekwame handen van Daniel Stern gelegd. We zijn dankbaar zo nauw verbonden te zijn met dit belangrijke werk in Jeruzalem. Dank voor uw bijdragen! Bijdrage JNEF: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws
Dugit brengt het goede nieuws en hoort bij Adonai Roi, zie Projectgroep 2.

De vrijgekochten van de Eeuwige

Dr. David Stern schrijft in “Teaching from Zion”, december 2014: “De Messiasbelijdende Joden zijn de ‘Eerstelingen’ van het Joodse volk”, met de noodzakelijke toevoeging dat het Joodse volk als geheel heilig is (Romeinen 11:16). In de opeenvolgende hoofdstukken 9 tot en met 11 van de brief aan de Romeinen herinnert Paulus zijn lezers eraan, dat de beloften, die ook de belofte van het Land inhouden, aan het volk gegeven zijn (Romeinen 9:3-4). Het boek Jesaja zegt over deze landsbelofte: “De vrijgekochten van de Eeuwige zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, kommer en gezucht zullen wegvluchten” (51:11).

Tot deze “vrijgekochten van Adonai” die met gejubel in Zion komen, behoren onder meer de Messiasbelijdende Joden. Zelfs al zouden er geen andere redenen zijn, dan toch is er de belofte van het Land aan het Joodse volk gegeven en letterlijk zou dat heden ten dage ten gunste kunnen zijn voor het overblijfsel, waar de Messiasbelijdende Joden ook toe behoren. Tot zover, aangepast, uit het artikel van Dr. David Stern. David is een geliefde man die nu in de tachtig is. Hij bezoekt de gemeente Netivyah in een rolstoel vanwege zijn chronische conditie.

Hij heeft de “Complete Jewish Bible” geschreven. Uit persoonlijk contact weten wij, hoe hard hij hieraan heeft gewerkt in de jaren negentig van de vorige eeuw, toen mijn man en ik ook al vrienden met hen waren. Wij zijn hem dankbaar voor deze mooie Bijbel die ook in het Hebreeuws is vertaald en vele andere talen. Hij brengt hiermee het geloof van de Messiasbelijdende Joden in het juiste licht. Verder schrijft David over de relatie tussen de huidige Palestijnen en de Filistijnen uit de tijd van de Bijbel.

Hij schrijft: “De Filistijnen zijn afstammelingen van Jafet, terwijl de Palestijnen afstammelingen zijn van Sjem. De Filistijnen woonden in vijf steden aan de zeekust: Gath, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron. De naam Palestina was geïntroduceerd door de Romeinen, nadat zij het Land hadden veroverd en de reden voor deze naam was om er het Joodse volk mee te schofferen. De naam Palestina bleef echter bestaan tot aan de Stichting van de Staat Israël in 1948.” Dank voor uw giften aan het JNEF waarmee we de Messiasbelijdende Joden, de Eerstelingen, ondersteunen in Israël.

Door middel van het JNEF kunt u helpen met specifieke projecten in Israël voor Messiasbelijdende Joden. U kunt geven aan de volgende projectgroepen: 1. Algemeen fonds; 2. Financiële hulp aan gemeenten; 3. Mensen in nood; 4. Soepkeukens, Lone soldiers, e.d.; 5. Brengen van het Goede Nieuws.

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
Beit HaYeshua is een gemeente in Jeruzalem en een drugrehabilitatie centrum. In Israël zijn meer dan 20.000 drugsverslaafden en nog veel meer alcoholverslaafden. Er is te weinig overheidsgeld en rehab centra moeten sluiten. Het enige antwoord voor deze mannen en vrouwen is Yeshua Messias: Zijn liefde en Zijn macht om hen te redden uit de greep van deze vreselijke verslavingen. Dat is het werk van Beit HaYeshua. JNEF bijdrage: € 1000.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Hulp aan een echtpaar op een kibboets in het noorden om hun medische rekeningen te kunnen betalen.
JNEF bijdrage: € 500.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Het HaMotsi programma van Netivyah voorziet in de nood van de sociaal zwakke mensen in Jeruzalem. Velen zijn niet in staat om met hun inkomen in de basisbehoeften van hun leven te voorzien. Dit unieke voedselprogramma ondersteunt de eigen waardigheid van sociaal zwakke mensen doordat zij het voedsel zelf kunnen kiezen en dan zelf bereiden. Verder is er zorg voor lone soldiers en ander humanitaire noden. JNEF bijdrage: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws. Zie bijdrage aan Beit HaYeshua te Jeruzalem in Projectgroep 1.