Cursus Lion Erwteman over Galatenbrief (Paulus) geëindigd

De term “onder de wet” werd ontdaan van het bekende vooroordeel. dat die positie antimessiaans zou zijn. Immers Yeshua zelf werd onder de wet geboren: “Maar toen de tijd zijn volheid had bereikt, heeft G’d zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen” (Galaten 4:4-5).

Gelukkig, want dat onder meer maakte Hem de ware Messias, die volgens koning David trouw aan de Tora moet zijn: “Indien uw zonen op hun weg acht geven en in trouw, met hun gehele hart en met hun gehele ziel, voor mijn aangezicht wandelen, dan zal het u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël” (1 Koningen 2:4).

Wie “onder de wet” is, plaatst zichzelf onder het gezag van de wet en erkent daarmee het gezag van de wet, zoals Yeshua zelf heeft gedaan en gepropageerd (zie Matteüs 5:17-19).

Begrip van wat de brief aan de Galaten zegt, corrigeert je hele visie op de Bijbel, op de liefde van de Eeuwige en wat Tora eigenlijk betekent. De Galatenbrief is een luidruchtige poging van Paulus om te corrigeren, wat er aan verkondiging van het Goede Nieuws in Galatië is scheefgegroeid. Hij toont daarbij zowel uitvoerig aan wat er fout is, als hoe het dan wel dient te worden gezien. Zie ook onze Lamdeni website.