Joseph Shulam: cursus in januari 2017

Terugblik op de meest recente cursus van Joseph Shulam:
Yeshua en Paulus, de verschillen in onderwijs tussen deze twee in het licht van de tijd en plaats van hun onderwijsgebied.

In een volle zaal wist Joseph Shulam de overeenkomsten en verschillen te laten zien tussen het onderwijs van Yeshua en Paulus. Alsof deze twee een ander evangelie zouden hebben. Maar het werd duidelijk dat Paulus hetzelfde doel voor ogen had als Yeshua en de auteurs van het Nieuwe Testament. Paulus echter had het veld van zijn onderwijsactiviteiten verlegd naar de volken in de landen rondom Israël, in plaats van naar Israël in het land zelf. Romeinen, Grieken, mensen in Klein-Azië, die de Tora niet kenden, wist Paulus te boeien met voorbeelden uit hun dagelijks leven. Om uiteindelijk op hetzelfde punt uit te komen: de vergeving van de Eeuwige, verzoening en herstel van de relatie met G’d een medemens. We kijken opnieuw terug naar een welgeslaagde driedaagse cursus.