Loeach 5782, de Joodse agenda voor 2021-2022, te koop