Naar een dienst komen? Welkom!

  

 

 

 

Data a.s. diensten op sjabbat (aanvang 11:30 uur):
5 maart
19 maart
2 april
15 april ‘s avonds: Pesach Seider; geen dienst of YouTube op 16 april
23 april
7 mei
5 juni: Sjawoeot (zondagavond)
11 juni 
25 juni
9 juli
23 juli
6 augustus
20 augustus
3 september
17 september
25 september: Rosj Hasjana 5783 (dienst op 26 sept.)
26 september, 11.30 uur: Rosj HaSjana (Feest van de Bazuinen, Israëlisch Nieuwjaar)
4 oktober, 19.00 uur: Jom Kippoer (Grote Verzoendag, begin)
5 oktober, 18.00 uur: Jom Kippoer (Grote Verzoendag, afsluiting)
9 oktober, 19.00 uur Soekot (Loofhuttenfeest)
15 oktober, 11.30 uur: Sjabbatdienst
17 oktober, 19.00 uur: Afsluiting Loofhuttenfeest en Simchat Tora
29 oktober, 11.30 uur: Sjabbatdienst
12 november, 11.30 uur: Sjabbatdienst
26 november, 11.30 uur: Sjabbatdienst
10 december, 11.30 uur: Sjabbatdienst
24 december, 11.30 uur: Sjabbatdienst

Adres gebouw – Veluwelaan 20 (hoek Betuwelaan), 1079 RA Amsterdam
< zie QR code voor kaart

Klik op Google Maps link

Aan de rand van Amsterdam. U hoeft de stad niet in om ons te bereiken!


Treinstati
on:
 Amsterdam RAI

Onze diensten zijn open voor leden en niet-leden, Joden en niet-Joden.
Voertaal (naast liederen en gebeden in Hebreeuws): Nederlands, met vertaling naar Engels.

Contactinformatie
e-mail: info@beth-yeshua.nl
telefoon: 020– 890 69 50 (di. en do. 9.30-17.00 uur)