Onze gastdocent in januari 2019: Joseph Shulam

Cursus Ezechiël en spreker op Sjabbat 19 januari

Ezechiël is in de hemel geweest

In de levensgevaarlijke tijd, waarin Ezechiël heeft geleefd, kon de Eeuwige hem bereiken en gebruiken als profeet. Zoals zijn vrouw overleed, zo kon Ezechiël meevoelen met de Eeuwige in het verlies van Israël en haar wegdrijven van de nabijheid van de Eeuwige. Waar heeft hij geprofeteerd, hoe werd hij geroepen tot zijn functie, het is fascinerend om te zien. De val van Jeruzalem en van de omringende volken laat zien hoe het lot van Israël het lot tekent van de ander volken in de wereld. Zijn leven veranderde volkomen nadat hij in de hemel was geweest.

klik op de afbeelding om te vergroten

Prediker van opstanding uit de dood
De profetie van de kop van de slang in Genesis lijkt bevestigd te worden door wat Ezechiël ziet in de val van Tyrus. Ezechiël ziet de Goede Herder en kondigt Hem aan. In het beroemde Dal van de doodsbeenderen doet de opstandingskracht van de Eeuwige Zijn werk. Deze studie toont aan dat kennis over Ezechiël en zijn unieke Messiaanse profetieën onmisbaar is in een gemeente met Joodse Messiasbelijdende visie.

De volgende thema’s zullen aan bod komen in deze cursus:
1. Leven in Babylon – een achtergrond van zowel de situatie, als de staat waarin de Grote Stad van Babylon verkeert in de 6e eeuw voor de gangbare jaartelling. Ook de reden waarom Ezechiël en de Joden in Babylon hebben geleefd.
2. De profetische loopbaan van Ezechiël.
3. Ontmoeting met de vierde soort: de hemelse machine die landt, met vreemde wezens die komen en gaan – een mechanische openbaring voor Ezechiël. De Merkava in de Joodse traditie.
4. De toestand van Jeruzalem in de dagen van Ezechiël – hoofdstuk 8 en hoofdstuk 16 in relatie tot 2 Kronieken 15:16 e.v.
5. Ezechiël 16:7-15 – een tekst die wordt gebruikt in de Haggada van Pesach, die moet worden begrepen.
6. Veranderingen in de Tora (Ezechiël 18 en Jeremia 3:28-29) – het recht om de Tora te veranderen en de implicaties voor het Nieuwe Verbond.
7. De omvang van G’ds genade en relatie tot Israël en waarom?
8. “Een wachter voor het huis van Israël”, Ezechiël.
9. Het herstel en opnieuw laten functioneren van Israël als het uitverkoren volk van G’d in hun land.
Ezechiël 35-37 – De vallei van Achor en de opstanding van Israël uit de Vallei van doodsbeenderen. De implicatie van deze profetieën voor het Joodse volk, de implicaties voor de kerk en de implicatie voor de hele wereld.
10. Het herstel van Israël en de priesterlijke code / Tempel / plaats van Israël onder de zon.

Engels met vertaling in het Nederlands