Pesach begint op woensdagavond 5 april (lees verder)

Pesach, het Joodse Paasfeest, begint op woensdagavond 5 april. Ons meeleven met de bevolking van Oekraïne en ons diepe verlangen naar hun overwinning over het misdadige Russische leger uiten we als een modern voorbeeld van Uittocht, bevrijding en overwinning over de vijand. Opnieuw is Oekraïne het sub-thema van onze Pesach.

Op de avond van woensdag 5 april is de overgang van 14 naar 15 Niesan. Dat is de bijbelse datum van het begin van Pesach, het Joodse Paasfeest. Uittocht uit gevangenschap. Een nieuwe toevoeging aan ons groei in puurheid en reinheid heeft plaatsgevonden. Weldadig om mee te maken! De eerste zeven dagen van de Uittocht zijn als volgt verlopen. Op 15 Niesan reisde Israël van Rameses naar de nederzetting Soekot. De volgende dag reisden zij van Soekot naar Etam.

Op 17 Niesan trokken zij iets terug richting Egypte en sloegen kamp op bij Pi-HaChirot. Het leger van Egypte ontdekte op 18 Niesan dat Israël niet zou terugkeren. Hierdoor zetten het leger de achtervolging in op 19 en 20 Niesan. Uiteindelijk, op een dreigend moment, wist Mosjee met de onmisbare hulp van de Eeuwige de zee te verdelen. Direct na de oversteek stroomde het zeewater terug. Het overspoelde de voetstappen van Israël en ruiters van Egypte.

De volgende avond van Pesach begint de telling van de Omer, om ons voor te bereiden op het Wekenfeest, Sjawoeot. Er staat in Leviticus 23:15-16, “Jullie moeten vanaf de dag na de Sjabbat (dus na de eerste dag Pesach) gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt (zie vers 11). Zeven volle weken moeten het zijn dat jullie tellen. Tot de dag na de zevende week moeten jullie tellen: vijftig dagen. Dan moeten jullie voor de Eeuwige een nieuw graanoffer aanbieden”.

De telling begint direct na Pesach, de grote Sjabbat. Als je Pesach viert, zoals Yeshua het heeft gevierd, begin je je Paasfeest op de avond van 14 op 15 niesan, de avond van woensdag 5 april op donderdag 6 april. In Yeshua’s tijd was dat een avond eerder. Hij werd toen opgepakt door de verraderlijke neppriesters, die vaak niet Joods waren en in dienst stonden van de Romeinen. En door hun aandringen heeft de Romeinse regeringsleider Yeshua laten kruisigen. En zo kwamen de profetieën over Yeshua’s dood precies uit.

Op de derde dag Pesach, dus op 17 Niesan, dezelfde datum als vandaag, stond Hij op uit de dood. Die had Hij over zichzelf gehaald, om het G’ds offer te laten zijn, niet alleen een Romeinse executie. Hij deed zelfs nog een goed woordje voor de Romeinse beulen die Hem hadden gekruisigd. Zijn offer zetelt in het bevrijdingsfeest, dat Pesach wordt genoemd.

De Messias is het Pesachlam, al zichtbaar gemaakt aan Israël in Exodus 12:3, “een lam per familie”. En als de familie te klein is, dan deel je met elkaar, zie vers 4. Heel Israël is te klein om de grootheid van Yeshua als offerlam te kunnen bevatten. En dus delen we, Israël en zielsverwanten, de ene Yeshua, G’ds Pesachlam, met ons allen!

Zijn woorden over het brood wijzen terug naar de tijd, waarin dat lamsvlees gegeten werd. Zijn bloed is niet Zijn eigen nauwelijks verloren bloed tijdens de brute Romeinse kruisiging. Het is het bloed van de lammeren tijdens die eerste Pesachnacht in Egypte. Laatste maaltijd in Egypte vlak voor de Uittocht en Yeshua’s offer zijn innig met elkaar verbonden.

Yeshua stierf en werd in een graf gelegd, dat gekocht en in bezit was van een zekere Jozef uit Ramatajiem (“Arimatea”), die volgeling was geworden van Yeshua. Dit bracht tot vervulling de profetie van Jesaja 53:9, “Ze kozen Zijn graf bij de plaats waar de goddelozen werden begraven. Bij de rijke Jozef was Hij in zijn dood, ofschoon Hij geen onrecht gedaan heeft en er geen bedrog in Zijn mond is geweest.”

Drie dagen en drie nachten was Hij daar in dat rotsgraf. Dat wil zeggen, in die tijd heeft Hij de onderwereld bezocht en heeft hij de zielen van de mensen bezocht die tijdens de zondvloed waren verdronken, zie 1 Petrus 3:19-20. Yeshua bleef niet tot het einde van de derde dag dood in Zijn graf liggen.

Op de derde dag wierp Hij de dood van zich af en stond Hij op uit de dood, voorzegd in Jesaja 53:10, “Nadat Hij zichzelf als schuldoffer heeft gepresenteerd, zal Hij nakomelingen, volgelingen, zien en een lang, eeuwig, leven hebben.” Daarmee voldeed Yeshua aan het kosmische plan van Adonai, om op aarde Zijn leven af te leggen en het weer op te nemen.

Hij had dat al eerder gedaan in de hemel, voordat de schepping had plaatsgevonden, zie Openbaring 13:8, “Alle mensen die op de aarde wonen, zullen het beest, zichzelf, aanbidden, de mensen van wie de namen niet zijn geschreven in het Boek van het leven, dat in bezit is van het Lam (verwijzing naar Exodus 12!), dat geslacht is, van voor de schepping van de wereld”.

Laten we zorgen dat we niet het beest aanbidden, maar alleen de G’d van Israël en Zijn Messias Yeshua. De discipelen van Yeshua telden trouw de dagen van de Omer en kwamen op die manier uit op het volgende grote feest: Sjawoeot (Wekenfeest). Klik en luister naar het volkslied van Oekraïne, gezongen door operazangers in. de stad Lviv, Oekraïne.

!פסח כשר ושמח (Pesach kasjer wesameach), een kosjere en vrolijke Pesach, met alle zo nodige bevrijding.
Lion Erwteman