Poeriem 2023 op 7 maart

Poeriem is een vrolijke Joodse feestdag die elk jaar gevierd wordt op 14 Adar. Dit jaar op 7 maart. Officieel begint de op maandagavond 6 maart en duurt tot en met dinsdag 7 maart, buiten Jeruzalem. Alleen in Jeruzalem is Poeriem een dag later dan in de rest van de wereld. De dag herdenkt de door de Eeuwige georganiseerde  redding van het Joodse volk in het oude Perzische rijk.

De eerste minster indertijd, Haman, had een plan bedacht om alle Joden, jong en oud, baby’s, mannen en vrouwen, op één dag te vernietigen.  Haman heeft het lot laten bepalen, wanneer hij zijn duivelse plan zou uitvoeren. Daar is het feest naar genoemd, want het lot, meervoud: loten, is in het Hebreeuws: Poeriem. Het is feest omdat zijn plan mislukte.

De Joden hebben zichzelf mogen verdedigen door toedoen van de echtgenote van koning Ahasveros, de Joodse koningin Hadassa die daar Ester werd genoemd. Zij werd hierin ondersteund do0or haar oom Mordechai. Dit alles is opgetekend in de Megillat Ester, de Brief van Ester. Este maakte haar Joodse identiteit niet bekend, vandaar de maskers op Poeriem. Evenzo komt de naam van de Eeuwige of een verwijzing naar Hem niet voor in deze brief, dus anoniem is ook een thema in dit feest.

Afbeelding: graftombe van Ester en Mordechai in Iran