Studiedag op 22 september 2019

Het juiste rekeningnummer Shofar

Sjalom bezoekers van de studiemiddagen van Shofar HaMashiach (in het bijzonder op zondag 22 september 2019),

We hebben een drietal aanvullende punten van belangrijke informatie voor u.
1. Op het formulier met betaalinformatie is een fout rekeningnummer geplaatst.
Onze excuses daarvoor! (Het gaat om de volgorde van de letters van de ABN AMRO bank).
Het juiste rekeningnummer is: NL 09 ABNA 0478 2635 54, ten name van: Stichting BeitHamidrash. Uw gift kunt u via dit rekeningnummer aan ons overmaken, met die vermelding.

2. Het webadres van het JNEF
Het Joods Nationaal Eerstelingen Fonds, dat gebedspunten en financiële hulpverlening aanbiedt voor projecten van Messiasbelijdende Joden in Israël – die weinig of geen hulp op die gebieden ontvangen in egen land – is: https://www.beth-yeshua.nl/proj/jnef

3. Een aantal websites in verband met de Metatron, zoals beloofd
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2844632/jewish/Section-III.htm
https://www.chabad.org/library/siddur/default_cdo/aid/1495868/jewish/Online-Siddur-with-Commentary.htm#!/aid:1664012
https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/1787671/jewish/When-G-d-Alone-Works.htm
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1055341/jewish/Can-Angels-Sin.htm
https://www.chabad.org/therebbe/letters/default_cdo/aid/2277347/jewish/Explanation-of-Yeshua-the-sublime-minister-of-the-interior-explanation-of-a-statement-in-Sefer-HaMaamarim-Yiddish-p-216.htm
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/144541/jewish/Chapter-V.htm
https://www.chabad.org/parshah/article_cdo/aid/836541/jewish/Interpolated-Translation.htm


‘t Zichtbare voetspoor van de Messias in Zohar, Bijbel en in Zijn onzichtbare Koninkrijk

Kosten voor deze dag: geen. Met collecte om kosten te dekken. Registratie: klik hier
Routebeschrijving: voor auto en 3 minuten lopen vanaf station Houten, klik hier

Mysterieus rijk
Bijna alles van het Koninkrijk van de G’d van Israël is onzichtbaar. De Bijbel en de Talmoed hebben aanwijzingen gegeven om toch iets te merken van dat nog mysterieuze rijk van G’d, dat niet van deze wereld is. Niet alleen is de geest van G’d gegeven als een onderpand en voorproef van het komende Koninkrijk. Maar ook teksten in de Tora en profeten onthullen zaken, die ons laten weten dat er hard gewerkt wordt, voor ons. Het zijn teksten over de veiligheid! en geborgenheid! van onze ziel.

 

Getallen als simpele aanwijzingen
Dat zijn kostbare zaken die helpen om geestelijk gezond te blijven en verder te kunnen met je leven, ook als je bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek bent. Bijbelse hoofdrolspelers die de wereld van het getal zeven!, of juist het getal acht! vertegenwoordigen, ze laten zien waarom de een de grens van aarde naar hemel niet, en de ander juist wel over mag gaan, in bepaalde handelingen van hen op aarde.

Bevrijding en hemelgebondenheid
Talmoedisch inzicht in de persoon van de Messias, kennis van de letterlijke naam Yeshua in oude Joodse gebedenboeken, dat alles is bezig naar ontknoping toe te werken. Matses (ongerezen brood) en wijn bij Pesach en daarvan afstammende liefdesmaaltijden, als gevolgen van gebondenheid aan de aarde, zijn in Messiaanse handelingen, zoals al bij Melchisedek en Abraham, tekenen geworden van bevrijding en hemelgebondenheid.

Op de studiedag op 22 september 2019! (klik op afbeelding met tekst om te vergroten) gaan we in die voetsporen van dat – nu nog onzichtbare Koninkrijk – meer zichtbaarheid krijgen. Kom, doe mee en loop samen in dat voetspoor.

Kosten voor deze dag: geen. Met collecte om kosten te dekken. Registratie: klik hier
Routebeschrijving: voor auto en 3 minuten lopen vanaf station Houten, klik hier