Een Joodse Messiasbelijdende gemeente?

Tegenwoordig noemen sommige mensen hun Bijbelstudie, of fellowship, gemeenschap of gemeente, een Messiaanse gemeente of Messiasbelijdende gemeente, wanneer ze hun diensten op zaterdag houden. Dat is vreemd voor al die trouwe kerkgangers die dezelfde Messias belijden en dat op zondag doen. En het is verwarrend naar mensen die daardoor kunnen gaan denken dat Messiaans en Messiasbelijdend en daarnaast Joods Messiasbelijdend hetzelfde zou zijn.

Iets wat al bestond
Terecht komen er over deze term heel wat opmerkingen van oprechte Christenen die zeggen dat zij toch ook de Messias belijden. Bovendien houden Zevende Dag Adventisten en Zevende Dag Baptisten ook hun diensten op zaterdag. Messiasbelijdende gemeente, een nieuwe goedklinkende term, een term voor iets wat al bestond. Is een Messiaanse gemeenschap of gemeente of Messiasbelijdende gemeente hetzelfde als een Joodse Messiasbelijdende gemeente? Antwoord: nee. Alleen in een Joodse Messiasbelijdende gemeente wordt de G’d van Israël bekend gemaakt in al Zijn aspecten. In Messiaanse gemeenten en Messiasbelijdende gemeenten wordt de Sabbat gevierd, maar wordt niet ingezien dat Christendom een andere godsdienst is.

Wat is dan een Joodse Messiasbelijdende gemeente?
Dat is een gemeente die bestaat uit Joodse discipelen van Yeshua. De gemeente biedt ruimte aan Joden en niet-Joden om hun geestelijk thuis te vinden. Het is een Joodse gemeente waar genade en waarheid de aloude pijlers zijn van het geloof, naast de Tora en de Messias. Joodse liturgische gebeden naast zang en dans, Hebreeuwse lezingen uit de Torarol en de Profeten naast lezingen uit het Nieuwe Testament. Regels naast respect voor andersdenkenden, dat alles en meer.

Waarom een Joodse Messiasbelijdende gemeente?
Vanaf de uittocht uit Egypte hebben Joden samen met niet-Joden hun geloof beleden en hun leven gedeeld. Een menigte van allerlei slag trok mee met Israël, de vrijheid tegemoet. Later zou de Tempel een gebedshuis worden voor alle volken, zie Jesaja 56. Waar Joden en niet-Joden de Sjabbat vieren en hun slachtoffers brengen. Dus met een Joodse basis van geloofsinvulling, naast een persoonlijke geloofsbeleving. Zoals de gelijkenis van de Olijfboom, zie Romeinen 11, ook die Joodse basis aangeeft.

Beth Yeshua
Beth Yeshua is een JooL&Edse Messiasbelijdende gemeente, opgericht door Lion en Elze Erwteman (zie foto) op het Loofhuttenfeest in 1991, inmiddels 31 jaar oud vanaf 7 september 2021. De gemeente is gevestigd in het Amsterdam van de 21e eeuw. In Beth Yeshua wordt het Joodse geloof gepraktiseerd, zoals dat in de 1e eeuw in Jeruzalem en andere steden en dorpen in Israël werd gedaan door Joden en niet-Joden, die toen al begrepen dat het mogelijk is om Joods te zijn en in Yeshua als de Messias te geloven.

Lion Erwteman is de zoon van twee Joodse ouders en werd geboren in Eindhoven in 1949. Hij en zijn vrouw zijn afgestudeerd in de biologie. Na studies in Talmoed en Tora in Amerika hebben Lion en Elze Erwteman de gemeente opgericht in Amsterdam. Zij leiden de gemeente met diverse teams. De gemeente heeft openbare wekelijkse diensten (voor Joden en niet-Joden), vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale en diakonale zorg.