Projectgroepen

Projectgroep 1: Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten aanvullend bij onvoldoende specifieke giften voor een bepaald project. Het bestuur kan uit deze projectgroep tevens projecten uit andere projectgroepen ondersteunen, die op een bepaald moment de meeste urgentie hebben, maar onvoldoende fondsen. De gemiddelde jaarlijkse geoormerkte ontvangsten en bestedingen zijn: € 9.000,-.

Projectgroep 2: Voor hulp aan Joodse Messiasbelijdende gemeenten. De gemiddelde jaarlijkse geoormerkte bestedingen zijn:
€ 5.000,-.

Projectgroep 3: Ten bate van mensen in nood, soepkeukens en arme kinderen in Jeruzalem. De gemiddelde jaarlijkse geoormerkte bestedingen zijn: € 10.000,-.

Projectgroep 4: Voor soepkeukens, lone soldiers, e.d. De gemiddelde jaarlijkse geoormerkte bestedingen zijn: € 3.000,-.

Projectgroep 5: Ten gunste van organisaties die het Goede Nieuws verkondigen. De gemiddelde jaarlijkse geoormerkte bestedingen zijn:
€ 2.700,-.

Voorgenomen bestedingen
Door de trend van afnemende giften is het slechts mogelijk het patroon van giften te volgen en te besteden, zoals aangegeven door onze donateurs.