Prostitutie in Israël

Zie hier de schrijnende situatie in Israël. Het J I J (Jerusalem Institute of Justice) maakt deze zaken bekend en werkt aan een oplossing. Het JNEF (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds) van Beth Yeshua ondersteunt het J I J op regelmatige basis.