AVG

Lees hier onze Privacyverklaring

 

Publicaties

1. Torastudies en workshops

Contact en informatie
e-mail: cdDienst@beth-yeshua.nl

Onze download dienst mailt onze preken en studies naar u toe.
Formaat: mp3 (download, af te spelen in bijvoorbeeld uw pc).
Prijs per download: € 1,-.
Als abonnement hier aanmelden

 

2. Melach HaArets (tweemaandelijks tijdschrift)
Hèt Joodse Messiasbelijdende magazine van Nederland

Contact en informatie
telefoon: 020 – 890 69 55
e-mail: mha.abon@beth-yeshua.nl

U ontvangt al een los nummer voor € 4,50 via automatische incasso

Brugfunctie
De brugfunctie van dit magazine laat haar uitdagende stem horen, aan de bestaande kerken en synagogen, via de media en op internet. We zijn bekend. Er zijn mensen die gehoor geven aan deze stem door onze gemeente te bezoeken of alleen onze website; of door magazine Melach HaArets te lezen. Er gebeurt veel in Nederland. De Sjabbat wordt herontdekt als onderdeel van G’ds geboden die bedoeld zijn als basis voor een geestelijk gezonde levenshouding. Dit naast het werk van de Messias in Zijn oorspronkelijke – Joodse – omgeving, die kwam om Zijn offer te brengen en zal komen om G’ds Koninkrijk te vestigen in Jeruzalem, onmisbaar voor eeuwig leven. Er is naast een kritische houding ook openheid en acceptatie nodig van elkaar. Melach HaArets doet een poging al deze zaken te verwezenlijken. Uw betrokkenheid daarbij is van groot belang.

Toegevoegde waarde van Melach HaArets:
– een origineel Joods geluid
– Tora, Profeten, Geschriften en Nieuwe Testament actueel gemaakt
– op de hoogte zijn van hedendaagse opvattingen
– beknopte studies die een 3D helikopterview geven
– Joden die in Yeshua en de Tora geloven delen hun nieuwe inzichten
– informatie in het Nederlands (in plaats van – vaak – Engels)
– de wortels van het geloof zichtbaar gemaakt
– doorgegeven vanuit de kostbare omgeving van een Joodse gemeente
– het Nieuwe Testament verklaard vanuit de kennis en de wijsheid die de Hebreeuwse Bijbel biedt
– het Hebreeuwse deel van de Bijbel verklaard met het licht van het Nieuwe Testament
– geloofsopbouwende artikelen en interessante studies
– achtergronden over Israël

Met onder meer:
– visie op de wekelijkse Toralezing
– archeologische actualiteit
– unieke Torastudies (inter)nationaal
– Joods Nationaal Eerstelingen Fonds, voor financiële ondersteuning in Israël, op dit moment € 42.000/jaar

Prijzen:
jaarabonnement binnen Nederland: € 16,95 betaling via automatische incasso + een jaarlijkse gift
jaarabonnement binnen Europa: € 24,05 bij vooruitbetaling + een jaarlijkse gift
jaarabonnement overige landen: € 29,95 bij vooruitbetaling + een jaarlijkse gift
los nummer: € 4,50 via automatische incasso

Gift
Wij vragen aan al onze abonnees de jaarlijkse gift – apart van de abonnementsprijs – zelf over te maken.
Aan: Stg. Beth Yeshua Nederland. Vermeld: Gift Melach HaArets
Bankrekeningnummer NL72INGB 0000 132584
Geef familie en vrienden een abonnement cadeau!

Landen  in de wereld met abonnees, naast Nederland
Melach HaArets 
heeft abonnees in Aruba, België, Curaçao, Duitsland, Groot-Britannië, Israël, Suriname, Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland.

Woord van dank
Langs deze weg danken we onze abonnees voor hun bijdrage die zij elk jaar hebben gedaan. Met uw gift kunnen we het magazine Melach HaArets in stand houden. Graag zien we ook nu uw bijdrage tegemoet. In deze tijd is die bijzonder noodzakelijk. Tevens is het uw teken van betrokkenheid, dat ons zeer welkom is.

De prijs van Melach HaArets blijft gelijk
Voor een kostendekkend abonnement zouden wij moeten vragen: € 30,- binnen Nederland, € 40,- binnen Europa en € 50,- buiten Europa. Maar zoals gezegd, we gaan u die prijzen niet vragen.

Alle giften volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
We doen een beroep op elke lezer mee te werken aan de nieuwsverspreiding, niet via de post, maar door abonnees te werven en zelf abonnee te worden als u dat nog niet bent. Bovendien vragen we aan al onze lezers jaarlijks één gift over te maken aan Melach HaArets, boven op de gelijkgehouden abonnementsprijs van € 16,95 (6 edities! voor een heel jaar). Als u dat nu meteen doet, zijn wij uit de onkosten. Dat schrijft gemakkelijker. En dat leest fijner.
We zijn erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dus alle giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Uw reactie

 • Ik ben erg dankbaar en erkentelijk voor het ver-rijkend blad Melach HaArets. De goede studies en onderwijs, dank u voor de rijkdom en het vertalen van de schrift in voor mij begrijpbare taal voor het dagelijkse leven! Hartelijke groet, Shalom

  Gilberte Wilms Poesmans, Wespelaar, België
 • Mijn complimenten voor uw blad Melach HaArets. Iedere keer is het weer aangenaam om dit blad te lezen. Vriendelijke groet,

  Jewannes Hoekman
 • Met heel veel plezier en interesse lees ik het blad Melach HaArets. Ik leer er veel uit en het heeft mijn geloof verdiept, waar ik erg blij mee ben. Hartelijke groeten,

  Gerda Hooijer
 • Waar anderen vaak publiceren tot meerdere glorie van schrijvers, doet Melach HaArets haar uiterste best om Gehoorzaam te zijn aan Het Goede Nieuws. Tora getrouw en geheel zoals onderwezen binnen de Hebreeuwse context van het Woord van de Eeuwige. Educatief. Hiermee kan ik echt werken aan mensch-zijn met andere mensen. Met vriendelijke groet, Cootje Spijker-Kort

  Cootje Spijker-Kort
 • Wij vinden uw magazine erg interessant! Vooral de artikelen van dhr. Peter Vreeken zijn uniek! In “Beste Redactie” worden de vragen met grote kennis van zaken beantwoord. Een hartelijke groet, An en Nico Rasch

  An en Nico Rasch