Balak

Zoals Israël haar profeten heeft, zo hebben de volken hun profeten, hun goeroes en hun ex cathedra sprekers. Een van deze profeten heeft de Bijbel gehaald. Ik heb het over Bil’am (Bileam), de man uit het betrekkelijk kleine rijk Aram, dat oostelijk ligt van het Meer van Galilea en de berg Hermon in zich huisvestte. De stad Damascus lag er in en wat nu Syrië is was toen Aramees grondgebied. Bil’am woonde in Pethor (Pitru voor de Hetieten) dat op de westelijke oever van de bovenloop van de rivier de Eufraat was gebouwd. De man was een kermisattractie, zoals de meeste zo niet alle niet-Joodse profeten, goeroes en ex cathedra sprekers. Hij sprak namelijk wat belangrijke leiders wilden horen en hij zegende hun wapens, als je maar betaalde. Zonder principes, zonder moraal.

Een van de koningen van Moab uit de 13e eeuw voor de gangbare jaartelling, Balak genaamd, was een dergelijke belangrijke leider. De angst was hem om het hart geslagen toen Mozes het kamp van Israël opsloeg in de velden van Balaks land, Moab. Deze velden lagen bij Jericho, aan de overzijde van de rivier de Jordaan. Het leger van Israël was talrijker dan dat van Moab. En dus zond koning Balak een delegatie naar Pethor in Aram om de profeet Bil’am vriendelijk te verzoeken als het geheime wapen van de Moabieten op te treden. Hij zou er volgens de geldende regels voor worden betaald, zie Numeri 22:7. Dit waren bepaalde dure voorwerpen die een beroemde waarzegger als Bil’am nodig had bij het uitoefenen van zijn bedrijf. De naam daarvan is: kassam, wellicht dezelfde naam als bepaalde raketten waarmee de vijand van Israël op dit moment hetzelfde probeert te bereiken.

De verwijfde en verwende Bil’am moest er een nacht over slapen, dat toonde zijn macht. De Eeuwige gebruikte die nacht om tot de man door te dringen en hem te bewegen niet te gaan. Maar Bil’am had de kostbare voedoe-spullen nodig en negeerde G’ds verbod. De Eeuwige wist dat Zijn plan B evenzeer goed zou aflopen. De extra tijd die het uitstel had gekost waren voor koning Balak reden om Bil’am een standje te geven. Machtsvertoon over en weer. De Eeuwige spreekt expres tijdens de reis naar Moab door de ezelin waarop Bil’am reist. Om te laten zien dat Hij almachtig is en zelfs een ezel kan laten zeggen wat Hij wil. Dus ook Bil’am die tot ieders verrassing Israël begint te zegenen. Plan B werkte inderdaad. En Bil’am, die is, zie Numeri 31:8, nooit meer thuisgekomen.

Sjabbat sjalom,
Lion S. Erwteman, Rosj Kehilla van Beth Yeshua
Amsterdam, Holland