Beresjiet

Onmiddellijk nadat Adonai de hemelen (שמים, sjamajiem, meervoud) en de aarde geschapen, niet gescheiden, heeft, staat geschreven dat de aarde תהו ובהו, tohoe wawohoe, een braakliggende wildernis was (B’resjiet/ Genesis 1:2). De aanduiding ‘braakliggend’ impliceert duidelijk dat er nog wat moet gebeuren. Wellicht dat het een verwilderde afbraak is geworden vanuit een eerdere wereld, of een jonge, prille en nog ongevormde wereld.

Zodra Adonai het licht riep (vers 3), komt het in actie tegen de aanwezige duisternis en brengt Adonai scheiding aan (vers 4). Dit aanbrengen van scheiding in de door de Eeuwige geschapen wereld houdt verband met het doel voor wie de aarde geschapen werd: de mens. In 2:16-17 krijgen we ons eerste gebod: niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad; ongehoorzaamheid zal degeneratie tot gevolg hebben. Licht en duisternis, zoals er is goed en kwaad.

Het feit dat het geroepen licht zich direct te weer stelde tegen de aanwezige duisternis, laat zien dat Adonai wel raad weet met hoe hiermee om te gaan in tegenstelling tot wij mensen. In overeenstemming met Deuteronomium 13:4 (vers 3 in het Nederlands) hoort bij een gebod ook een test, om te zien of we de achterliggende reden van dat gebod ook begrepen hebben: “Want de Eeuwige, onze G’d, test ons om te weten te komen of we Hem werkelijk liefhebben met heel ons hart en vanuit ons hele wezen.”

Daarom moesten we getest worden door de Tester van de Eeuwige, onze aanklager – via de slang – op dat ene gebod dat we hadden gekregen. Je kunt dit vergelijken met een uitvinder die zijn prototype test om te weten of de uitvinding doet waarvoor ze gemaakt is. Helaas zakten wij voor onze eerste test, met alle gevolgen van dien. Gelukkig heeft Abba ons ervoor beschermd dat we ook nog zouden eten van de boom van eeuwig leven. Hij deed dat door ons uit Gan Eden weg te sturen (3:22-24). Het Licht tegemoet!

“Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar het zielengraf. Mijn leven verlustigt zich in het licht” (Job 33:28)
“Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis zal het nooit begrijpen” (Johannes 1:5).

Sjabbat sjalom,
Lion S. Erwteman, rosj kehilla van Beth Yeshua
Amsterdam