Choekat

De Eeuwige bevestigt zijn relatie met Mosjee door de aarde zich te laten openen, waardoor Korach met zijn medestanders sterven. G’d bevestigt zijn relatie met Aharon, door de staf van Aharon te laten bloeien. De staf van Aharon bloeit en geeft vrucht: amandelen. Het Hebreeuwse woord voor amandelen is verwant aan het Hebreeuwse werkwoord voor waken. In Jeremia 1: 12 lezen we dat Jeremia een bloeiende amandeltwijg ziet. Hiermee geeft G’d aan dat Hij waakt. G’d waakt over Zijn werk, Hij zal Zijn doel bereiken. Deze week lezen we over de rode koe. G’d zegt dat Israël een volkomen rode koe, samen met cederhout, hysop en scharlaken moet verbranden en de as moet bewaren op een reine plaats.

Deze as is een middel om gereinigd te worden van de aanwezigheid van doden. Opnieuw vermeldt de Tora dat deze inzetting geldt voor zowel de geboren Israëliet, als de vreemdeling, zie Numeri 19:10. G’d geeft Israël de kans zich te reinigen van zonde. Wanneer iemand onrein is geworden door het aanraken van een dode, moet deze persoon zich op de derde dag met dit reinigingswater ontzondigen, dan zal hij of zij op de zevende dag rein zijn. Wat kunnen we van dit beeld leren? Het Hebreeuwse woord voor de kleur (van de koe) rood, adom, kan ook gelezen worden als adam, het Hebreeuwse woord voor mens.

Hebreeuwse woord voor koe, para, lijkt sterk op het Hebreeuwse woord voor farao, para. Het verschil is dat het Hebreeuwse woord voor farao een extra letter, ajin, bevat. Dit lijkt uit te drukken dat farao’s hun ogen richtten op koeien. Zoals de farao die droomde over zeven vette koeien en zeven magere koeien. Ik denk dat G’d met het verbranden van een rode koe wil aangeven dat Israël en de vreemdelingen die bij Israël willen horen, hun oude mens, adam, met zijn oude gedrag – slavernij aan farao – moeten verbranden. Wat is dan de betekenis van hysop, cederhout en scharlaken? Hysop werd door de Israëlieten gebruikt om het bloed van het Pesachoffer aan de deurposten en bovendorpel te smeren.

Cederhout is een luxe en sterke houtsoort, veelal gebruikt voor de bouw van indrukwekkende paleizen en tempels. Scharlaken is een luxe textielvorm, waarmee welgestelde mensen zich kunnen kleden. G’d vergelijkt de kleur van zonde met de kleur van scharlaken in Jesaja 1: 18! Ik denk dat Hij met dit beeld wil duidelijk maken dat Israël en de vreemdelingen die bij Israël willen horen, steeds moeten blijven denken aan Zijn ingrijpen, toen Hij Israël redde van de slavernij. Cederhout: onze kracht en wijsheid schieten te kort, gaan verloren. Het is de Eeuwige die verlost (Zacharia 4:6). Scharlaken: Hij zal onze zonden teniet doen. Waarom ontzondigen op de derde dag? Het is zoals de profeet Hosea zegt, “Hij zal ons na twee dagen doen herleven, op de derde dag zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor Zijn aangezicht” (Hosea 6:2). Het opstaan uit de dood door Yeshua maakt gebruik van diezelfde krachtbron.

Het blijven doen van de geboden, waarna op de zevende dag de reiniging is voltooid, dat is belangrijk. Deze week lezen we ook over de koperen slang die Mosjee op een stok moet maken om die slang te kunnen verhogen. Wat wil dat beeld ons zeggen? Het Hebreeuwse woord voor slang is nachasj: noen, chet, sjin. Het Hebreeuwse woord voor koper is nechosjet: noen, chet, sjin, tav. Door de slang werd Eva verleid in de Hof van Eden. Door de slang te gebruiken laat G’d aan Israël en de vreemdelingen die bij Israël willen horen, het probleem onder ogen zien. Alleen harde confrontatie met je eigen neigingen kan deze breken, zo ook de ‘verhoging’ van Yeshua.

Sjabbat sjalom,
Lion S. Erwteman
Beth Yeshua, Amsterdam