Jom Kippoer

Jom Kippoer (Jizkor)
Ochtend: Leviticus 16:1-34, Numeri 29:7-11. Middag: Leviticus 18:1-30
Ochtend: Jesaja 57:14-58.14. Middag: Jona 1:1-4.11, Micha 7:18-20

Met Grote Verzoendag worden de tien ontzagwekkende dagen afgesloten. Traditie leert ons dat op deze meest heilige dag van het jaar, ons lot voor het komend jaar definitief wordt vastgelegd. We wensen elkaar een `goede verzegeling`, Chatiema Tova. Mijn wens is dat je al je angsten en bezorgdheden hebt weggebracht naar waar het hoort, overgegeven aan Yeshua. Dat je tot overgave bent gekomen, tot overgave gedwongen door de Geest van G’d die je het verlangen geeft naar echtheid. Om oprecht te wandelen met Yeshua, zie Micha 6:8. Want dat is het enige wat overblijft aan het eind van je leven: jouw relatie met Yeshua.

Al je geld en mooie spulletjes, ja ook je Aston Martin als je die hebt, al je aanzien, je ouders, al je vrienden, je man, je vrouw, je kinderen, alles raak je kwijt totdat je uiteindelijk in je kist wordt gelegd, om als een grote “letter wav” (getalswaarde 6: symbool voor de mens; zie Jeremia 17:13) in de grond te worden gelegd. Dan te mogen weten dat Yeshua je zal opwekken (Johannes 6:40) is een weergaloze belofte van trouw en goedheid!! De Eeuwige G’d is u een woning en onder u zijn eeuwige armen (Deuteronomium 33:27).

Vaak staat ons ego onze overgave aan G’d in de weg. We lezen in Matteüs 19:13-25 over de kinderen die bij Yeshua mogen komen. Yeshua zegt: Het koninkrijk van G’d is voor mensen die zijn als kinderen (Matteüs 19:14). Daarna komt een jongeman met de vraag Wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? En Yeshua antwoordt hem Als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden (19:17b).

Welke geboden is de volgende slimme vraag. En Yeshua noemt ze op. Die heb ik allemaal gedaan, zegt de jongeling, waarin schiet ik nog tekort? Dan is het antwoord van Yeshua: Als je volmaakt wilt zijn, verkoop dan jouw bezit, geef het aan de armen en kom hier en volg mij (19:21). Dan wordt de jongeman overmand door teleurstelling, want hij was rijk. Zijn geld vormt een blokkade om tot overgave aan Yeshua te komen. Al bij zijn eerste vraag zien we zijn ego prominent aanwezig: “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”

Lieve mensen, het eeuwig leven is een gift van de Eeuwige, wij kunnen het niet verwerven of verdienen. Wij mogen het ontvangen. En wij kunnen het ontvangen als we ons ego laten breken. Als je ego niet aan scherven gaat kun je niet uit je cocon komen. Paulus zegt dat duidelijk: G’ds kracht openbaart zich pas ten volle in zwakheid (2 Korinte 12:9b). Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat het niet de bedoeling is van de Eeuwige om ons zwak te laten zijn, absoluut niet!

Maar wanneer we ons bewust zijn van onze zwakte, onze zwakte onder ogen zien, onze zwakte bij Yeshua brengen en Hem vragen om genezing of Hem vragen ons te leren met die zwakte te overwinnen, of ermee om te gaan, dan worden we net als kinderen, onbevangen en puur in onze levenswandel met Yeshua. Wanneer we met deze houding de geboden van G’d doen zijn we op de goede weg. Dan kan G’d Zijn Tora in ons hart schrijven. Dan gaan we onderweg van Raamses naar Soekot (Exodus 12:37) Uit de dubbelheid van Mitsraïm (Egypte) naar de Eenheid van de Eeuwige.

Gmar chatima tova,
Lion S. Erwteman, Rosj Kehilla van Beth Yeshua
Amsterdam