Re&#39ee

Re’ee! Kijk! Mosje houdt ons zegen en vloek voor, oftewel leven of dood. Eerlijke keus? Niet als eerlijk voor jou betekent dat je het zelf mag weten. Want het is een opdracht naar de roepstem van de Eeuwige te luisteren en je met Hem verbonden te voelen, dus ook met het leven (13:5). Waarom houdt Mosje dan niet alleen zegen, maar ook vloek voor? Niet om te kiezen, maar wel om je te confronteren met de gevolgen van je keuzen.

Kijk! De Eeuwige gaat Zijn Naam vestigen op een speciale plaats (12:5), daar waar Sjlomo zo’n vijf eeuwen later een Woning voor Hem bouwde. Zo vestigde Adonai Zijn Naam, waarmee de priesters ons zegenden (10:8). Op een minder eervolle manier werd Zijn Naam boven de verhoogde Messias gevestigd, met de beginletters van de Hebreeuwse woorden. De Messias moest namelijk lijden omdat we toch voor vloek hadden gekozen, tegen de woorden van Mosje in. Maar zalig Hij die komt met de Naam van Adonai! “Let op de naam Aviv!” (16:1) wanneer we het Pesachlam offeren. Dat offer mag alleen op de plaats die de Eeuwige uitkiest. Elke keer als we Pesach vieren, bevestigen we Zijn Naam, door de dood van Yeshua te gedenken. Dit betekende bevrijding voor velen! Vrij om volgend jaar op te gaan naar Jeruzalem!