Wajelech

Speciale selectie: Sjabbat Sjoewa 
Hosea 14:2-10 en Micha 7:18-20 of: Hosea 14:2-10 en Joël 2:15-27

Mosjee (Mozes) sprak tot heel Israël. Dit betekent: zowel Joden als de vreemdelingen die zich hadden aangesloten en daar deel van uitmaakten, een als in het land geborene, terwijl zij nog niet eens in het land waren gekomen. In Deuteronomium 31:3 zegt Mosjee tegen Jozua: “De Eeuwige, je G’d, Hijzelf is het die voor je uittrekt.” En in Deuteronomium 31:6 zegt Mosjee tegen hem: “Wees sterk en moedig…” Maar hoe maken we dat waar?

Mosjee schrijft deze Tora, geeft hem aan de priesters (Levieten) en geeft hun de opdracht om die, in het Sjabbatjaar, het jaar van rust en toewijding, op Soekot, het Loofhuttenfeest (het geboortefeest van onze Messias Yeshua?) in zijn geheel voor te lezen aan het hele volk. “Zo zullen jullie leren ontzag, voor de Eeuwige te hebben, zolang jullie leven” (vers 12-13). Na de overdracht van gezag aan Jozua, spreekt de Eeuwige tegen Mosjee over de dingen die komen gaan. Dit volk, inclusief vreemdelingen, zal in opstand komen, de Tora ontbinden en verbreken, met als gevolge dat de Eeuwige zijn blik afwendt van hen en zij overgeleverd zullen zijn aan allerlei rampspoed.

Mosjee krijgt de opdracht een lied te schrijven als getuigenis tegenover de kinderen van Israël, als waarschuwing voor wanneer zij ongehoorzaam zijn en blijven. Maar blijven zij dat? In Hosjea (Hosea) en Joël lezen we de oproep tot tesjoeva, het terugkeren naar de Eeuwige. Het is het antwoorden van Israël en de vergeving van de Eeuwige, onze G’d. Israël wordt de bruid genoemd. Israël-samen met haar soulmates – is de bruid.

De Eeuwige zal opkomen voor zijn volk zegt Joël 2:23-25. Ontbind en verbreek Zijn Tora niet! Yeshua is niet gekomen om G’ds Woord te ontbinden en af te schaffen, maar om te vervullen, d.w.z. toepassen en doorgeven aan het nageslacht). Dat is het herstel dat Israël nodig heeft. Deze Joodse manier van spreken wordt vaak verkeerd uitgelegd, waardoor het beeld van onze Messias Yeshua een heel Grieks-Babylonisch uiterlijk heeft gekregen. Daardoor wordt aan Zijn Woord een heel andere betekenis gegeven.

Sjabbat sjalom,
Lion S. Erwteman, rosj kehilla van Beth Yeshua
Amsterdam