Wajisjlach

Jisrael bestaat uit de woorden: jisra en el en deze woorden staan voor overwinnen en goddelijk. Jisraël kreeg deze naam na zijn strijd met G’d of een engel (een goddelijk wezen). Deze strijd heeft hij, zoals we weten, gewonnen. Er is nog een belangrijk punt over deze strijd. Het doel is niet alleen dat Ja’akov zijn naam in Jisraël hoort veranderen, maar dat de naam zou worden gebruikt in relatie tot de context: Ja’akov, wanneer het om de persoon Ja’akov gaat, en Jisraël om te verwijzen naar het geslacht waar de Eeuwige een bijzondere band mee heeft. Een commentaar zegt dat het zou gaan om de strijd tussen Ja’akov en de Engel volgens een sage, een volksvertelling.

Deze confrontatie handelt in de Joodse geschiedenis over een kosmische gebeurtenis. De rabbijnen zeggen dat deze “man” de beschermengel van Esav was in mensengedaante. De sage leert ons dat elk volk een engel heeft die de taak heeft te bemiddelen tussen G’d en dit volk. Er zijn echter twee unieke naties: Israël, G’ds eigen volk en het volk van Esav, dat het kwade belichaamt. De engel van Esav is de belangrijkste kracht van het kwaad of wel Satan zelf. Deze strijd was dus de beslissende slag tussen goed en kwaad. De strijd tussen de mogelijkheid van de mens om zichzelf te perfectioneren, evenbeeld van de Eeuwige te worden en de vastberadenheid van de satan om de mens spiritueel vernietigen. Hiermee wordt aangegeven dat het niet alleen maar een persoonlijke strijd is geweest van Ja’akov, maar een voor heel Israël en eenieder die zich daarbij aansluit.

Ja’akov heeft voor de mensheid en zijn weg naar behoud misschien wel de belangrijkste strijd geleverd. Dit zonder het offer van Yeshua op welke manier dan ook te ontkrachten. Dat is de ultieme daad die eenieder kan behouden, volgens diverse teksten in de Pentateuch, de profeten en het Nieuwe Testament. Het is onmogelijk om Yeshua aan te nemen en de rol van Israël te negeren. Hiermee wordt opnieuw de rol van Israël, de nakomelingen van Ja’akov benadrukt. Dit geeft een extra dimensie aan de oproep aan de gelovigen om te bidden voor het huis Israël, zoals Jesjajahoe, de profeet Jesaja, ons leert.

Wie zou voor mij deze strijd beter hebben kunnen leveren dan Ja’akov? En de strijd die er vandaag gevoerd wordt ten aanzien van Israël, welke plek heeft die in mijn leven? Als er partij gekozen wordt voor of tegen Israël, welke keuze maak ik dan in werkelijkheid? En heeft dit nog consequenties voor mijn relatie met de Eeuwige? Israël wordt voornamelijk verdeeld door de houding van de wereld ten opzichte van de vijand van Israël. Als er een instrument is waarmee de vijand, satan, ons tegen elkaar opzet, is dat het zaaien van verdeeldheid en het ons doen twijfelen. Waar ken ik dat verhaal toch ook alweer van? Staat dat niet in Genesis hoofdstuk 3?

Sjabbat sjalom,
Lion Erwteman, rosj kehilla van Beth Yeshua,
Amsterdam