Wajisjlach

Wat er ook gebeurd is in de familie van Jitschak en Rivka, wat Jitschak ook wist over de profetie die zijn vrouw van de Almachtige had ontvangen over de rol van Ja’akov, Jitschak had op het punt gestaan ​​zijn zoon Esau te zegenen, Rivka had een plan bedacht om G’ds plan te redden en Ja’akov voerde het uit. Zodat Ja’akov de zegen kreeg die hij moest ontvangen! Esau had kunnen beseffen dat de hele situatie niet de beste was en dat de familie dit probleem op een andere manier had kunnen oplossen. Esau werd erg boos vanwege de diefstal van de zegen, die zijn broer Ja’akov tegen hem had verricht.

Maar in plaats van zijn eigen keuzes als oorzaak van deze ellende te zien en om vergeving te vragen en in plaats van te leren kijken naar het grotere plaatje waarin de Eeuwige de hoofdrol speelt, koos Esau ervoor bij zijn verkeerde keuzes te blijven. In Beresjiet, Genesis 32:7, staat dat engelen Ja’akov waarschuwen tegen de plannen van zijn broer. Dat is een teken dat Adonai aan de kant van Ja’akov staat en dat Esau had moeten breken met zijn afbrekende denkwijze, inclusief zijn nieuwe drang naar wraak.

Van welke familie we ook komen en in welke situaties we ook zijn geweest, hoe slecht we ook zijn behandeld door familie of andere mensen, we moeten er bewust voor kiezen een ​​nieuwe pagina om te slaan in onze levens. Als we ervoor kiezen dat niet te doen, laten we andere mensen onze gedachten en beslissingen, onze woede, onze bitterheid en ons onvermogen om te vergeven bepalen.

Ja’akov is zo anders dan Esau. Beth-el, waar hij de Eeuwige en engelen heeft gezien – boodschappers, in feite Mosjee en Aharon als de dragers van G’ds boodschap, Tora – en de ladder die hemel en aarde met elkaar verbindt, deze Beth-el-ervaring heeft zijn gedachten nooit verlaten. al die jaren dat hij weg was. Toen hij eindelijk terugkeerde, kwam hij terug naar Beth-el om zijn gelofte te vervullen – lees 28:22 – om het huis van Adonai te bouwen. Hij had de Eeuwige toegestaan ​​zijn hart te veranderen. En Ja’akov was echt uitgegroeid tot een man van G-d.

Goede les, laten we eens kijken naar ons gedrag. Laten we onze wraakzucht en ons onvermogen om een ​​nieuwe pagina om te slaan onder ogen zien. Laten we eens kijken of we in staat zullen zijn onze gezinssituaties te ontgroeien, zodat we kunnen leren onze ouders en andere familieleden en mensen buiten onze familie lief te hebben. Dat is van het grootste belang, als we in aanmerking willen komen om een ​​rol te spelen in de plannen van de Eeuwige, zoals Ja’akov.

Het feit dat Yeshua deze verbinding tussen hemel en aarde personaliseert, is een teken dat de Heer het toegankelijk maakt voor gelovigen in Hem om deel te nemen aan deze ervaring: “Yeshua zei tegen Natanel: Zeker en vast, ik zeg je, jij zult de hemel geopend zien en de engelen van Adonai die opstijgen en neerdalen op de Ben Adam” (Johannes 1:52).

Sjabbat sjalom,
Lion S. Erwteman, rosj kehilla van Beth Yeshua
Amsterdam