Wajtsee

Onze drie vaders Awraham, Isaak en Jakob hebben gezichten ontvangen van de Eeuwige, zij hebben Zijn stem gehoord, zij hebben Hem gezien in dromen en visioenen. En de wijsheid en ontwapenende eerlijkheid en transparantheid waarmee zij gehandeld en geleefd hebben, maken alleen maar mee duidelijk hoe werkelijk hun ervaringen zijn geweest. Zo ook Jakob, die in de parasja een droom heeft van een ladder waarop sommige engelen omhoogklimmen en andere ervan afdalen. Hun vrije contact tussen hemel en aarde is zo spannend en tegelijkertijd zo geheimzinnig. En bovenaan die ladder staat G’d Zelf. Een van de eerste dingen die ik ga doen wanneer ik bij Jakob awienoe (onze vader) ben gekomen, zal zijn het met hem spreken over zijn droom, waarover we lezen in Gen.28:10-22. Hij zal er nog vol van zijn, alhoewel hij nu nog veel meer van die geweldige hemelse zaken heeft meegemaakt.

Jakob noemt de plaats waar hij deze droom heeft gehad over Bet-El, Huis van de Eeuwige). Hij doet dat terwijl diezelfde grond daarvoor nog een gewoon stuk land leek. En dat was het ook. Maar voor degene die met geestelijke ogen keek, zoals Jakob, was het meer dan dat. Dit was ook de plaats die G’d had uitgekozen om Zijn aanwezigheid daar te laten zijn. Een ander had misschien niets bijzonders gezien. Dit verschijnsel bestaat nog steeds. Ook in gemeenten kan het zijn dat G’d werkelijk aanwezig is en ook zichtbaar voor hen die geestelijke ogen hebben. Maar voor anderen is het een plek om je lekker uit te leven, ruzie te maken, jaloersheid te botvieren, en onder dat alles G’ds aanwezigheid volkomen te missen.

Ik maakte dat niet zo lang geleden nog mee toen ik een huwelijksdienst mocht leiden waar de heerlijke en frisse zoetheid van de Eeuwige op lag. Op de bovengalerij zat een vrouw die zich misdroeg door dingen te zeggen die hoorbaar waren voor de mensen om haar heen en door gebaren te maken naar mij die haar omstanders zagen. Een normale vrouw, die toerekeningsvatbaar is en een gelovige. Maar niet van het huis van Jakob. Deze Jakob, die zoveel van G’d hoorde en zag, moet vervuld zijn geweest met de Heilige Geest, want zonder die vervulling is zoiets bijzonders helemaal niet mogelijk. Dat gaat misschien in tegen sommige uitleggingen over de Heilige Geest van G’d, maar hoe leg je anders uit dat Jakob zo rijk was met de gaven van de Geest van de Eeuwige!