Rosj Hasjana – Joods nieuwjaar

Verhulling

De Dag van de Bazuinen, die altijd valt op 1 Tisjri, wordt ook wel de Jom HaKese genoemd, de Dag van Verhulling. In Psalm 81 staat: “Blaas de Sjofar op de nieuwe maan, op het verhulde moment van onze feestdag” (vers 4). Alles wat er plaatsvindt op deze dag kun je omschrijven als verhulling. Alle andere feestdagen vallen op volle maan of liggen daar vlak in de buurt. Maar Rosj HaSjana, Dag der Bazuinen, valt op de eerste dag van de maand Tisjri, wanneer er nog lang geen volle maan is. Een van de betekenissen van volle maan bij onze feesten is dat het volk Israël met de maan wordt vergeleken en stralend aanwezig is op haar Sjabbatten en hoogtijdagen. Op Dag der bazuinen echter vermindert Israël in aanzien en verbergt ze haar grootsheid uit ontzag voor de Dag van het Oordeel. Tegelijkertijd plaatst de Eeuwige een bedekking over de zonden van Zijn volk, als een verhulling en geeft haar vergeving.

Genade waard zijn

De Dag der Bazuinen, of Israëlisch Nieuwjaar (Rosj HaSjana) wijst op deze Dag van het oordeel, het oordeel voor alle sterfelijke wezens. Het uitspreken op die dag van de wens jegens elkaar, dat de ander ingeschreven mag zijn in het Boek des Levens is vanwege het oordeel dat elke daad van allen verlangt. Naast de vergeving die het offer van Yeshua geeft, vraagt de Bijbel ons om te letten op elke daad. Het idee dat we vergeven zijn en nu dus niet meer op behoeven te letten, omdat we anders niet in G’ds genade geloven, is zeer misleidend. Ja, er is G’ds genade. En nee, dat betekent niet dat we niet op zouden behoeven te letten. In Lukas 18 noemt Yeshua de geboden als middel om behouden te zijn, wanneer Hem daarover wordt gevraagd (vanaf vers 18). In 1 Kor.3 waarschuwt Sja’oel (Paulus) ons, dat onze daden die we verrichten, nadat we G’ds genade hebben ontvangen, van het grootste belang zijn (vanaf vers 10 tot vers 15). En in Filip.2 wijst dezelfde Sja’oel ons er op, dat we wat we aan genade hebben ontvangen, zelf uitwerken (lees vers 12). Als u zou vinden dat de gebeden die de rabbijnen ons hebben overgeleverd, een onterecht middel zijn om het verlies van de Tempel en dus van het offer te vervangen, bedenk dan, dat diezelfde gebeden, zowel op Dag der Bazuinen als op Grote Verzoendag, onze ziel richten op onze tekortkomingen. Diezelfde tekortkomingen overdenken we tijdens de Tien ontzagwekkende dagen, of de tien dagen van berouw. Men kan zeggen dat op de Dag van de Bazuinen iemands oordeel is opgeschreven en dat op de Grote Verzoendag dit oordeel is verzegeld. Zo zijn deze dagen en feesten zeer actueel en waardevol.