Rubriek: JNEF Eerstelingen-Projecten

Koning David bemoedigt ons

Een Joodse moeder van zes opgroeiende kinderen had de gewoonte iedere dag kort te gaan wandelen op een pad in het Reihan Forest in Israël, vlakbij waar zij met haar man en kinderen woonde. Zo hield zij zichzelf in conditie en ze genoot van de mooie natuur, waarvan ze veel hield. Op 20 december 2020 keerde ze niet naar huis terug. Haar lichaam gevonden langs de kant van de weg, waar ze had gelopen. Ze was op brute wijze vermoord.

Een terrorist maakte een einde aan haar leven en bracht verwoesting in haar mooie familie, waarvan de kinderen vanaf dat moment zonder moeder verder moeten leven en haar man Benyamin zonder zijn vrouw. De vrouw heette Esther Hurgan en was een inwoonster van Tel Menashe, vlak bij het Reihan Forest. Hoe gruwelijk is deze gebeurtenis. Bid voor dit gezin!

Adonai haat het vergieten van onschuldig bloed zoals geschreven in Spreuken 6:16-18, “Deze zes dingen haat de Eeuwige, ja, zeven zijn een hartgrondige gruwel voor Hem: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat slechte plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, iemand die leugens uitblaast als een vals getuige en iemand die twist stookt tussen broeders.”

Onschuldig bloed opnieuw vergoten, zinloos geweld! Vreselijke berichten zoals de dood van Esther Hurgan lezen we dagelijks in nieuws, dat ons bereiken via internet, kranten en televisie. Het maakt ons verdrietig en onzeker. Hoe kunnen we in deze tijd van een pandemie ons geloof sterk houden en vertrouwen blijven stellen op Adonai? De gelovigen in Israël vertrouwen op Adonai en het doet goed om contact met hen te hebben in deze periode.

Helaas kunnen we vanwege corona niet op bezoek gaan en velen van ons wachten de tijd af dat dit weer zal kunnen gebeuren. Ze hebben vliegtickets en hopen die binnen afzienbare tijd te kunnen gebruiken en Israël te bezoeken. Groot vertrouwen op Adonai vinden we bij David. Hij was zwaar beproefd in zijn leven. Hij schrijft in Psalm 9:11, “Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, Adonai, niet hebt verlaten wie U zoeken”. In alle nood en gevaar vertrouwde David op G’d.

In Psalm 27:3 schrijft hij: “Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop”. David wist wat het was om in oorlog te zijn. Helaas kan samen zingen nu niet zoals we gewend zijn, maar toch kan er een lied in ons hart zijn zoals David liederen in zijn hart had. Hij schrijft in Psalm 40:3 “Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen, en op Adonai vertrouwen.” Dat wij als David zullen zijn in deze moeilijke tijd en gezond mogen blijven! Hartelijk bedankt voor uw bijdragen aan het JNEF!

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
Beit Asaph in Netanja is een Joodse Messiasbelijdende gemeente sinds de jaren 70 van de vorige eeuw. Deze bestaat nu uit ongeveer 200 toegewijde gelovigen en zoekers, heeft een overwegend Joodse identiteit en bestaat uit een divers gezelschap van “Tsaberiem” (geboren Israëli’s) en Russisch, Engels, Spaans en Amhaars sprekende immigranten. Een systeem van taalspecifieke huisgroepen biedt de gemeenteleden steun en gemak om in kleinere groepen in hun moedertaal te studeren en met elkaar gezelligheid te ervaren. De focus ligt op het verkondigen van Messias Yeshua en aan wie het ook maar wil horen. Bijdrage van het JNEF: € 750.
Tiferet Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente in Tel Aviv, met een visie die in Tel Aviv past. Bijdrage van het JNEF: 500.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Vele jaren ondersteunen we mensen in Israël die geld te kort komen voor medische rekeningen en de basiskosten van het levensonderhoud. Deze hulp is aan een ouder echtpaar dat op een kibboets woont. Bijdrage van het JNEF: € 750.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Het JNEF ondersteunt het HaMotsi programma in Jeruzalem omdat het samenwerkt met de sociale dienst van Jeruzalem en hierdoor alle mensen hulp krijgen die hulp aan de sociale dienst vragen: Jood, Arabier en Christen. Kom je in Jeruzalem ga dan langs op woensdag en hoor van deze mensen zelf wat het programma voor hen doet. De mensen die hulp vragen, behouden hun integriteit omdat zij zelf het voedsel kunnen kiezen om thuis te bereiden.
Bijdrage van het JNEF: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het goede nieuws.
De familie Frankenhuis werkt met moeders die hun baby niet willen aborteren en te weinig geld hebben in geld voor levensonderhoud. Hun stichting helpt momenteel 7 jonge moeders met hun baby’s. Zij laten weten: “In totaal hebben we het afgelopen jaar 7 moeders mogen helpen. Toen we met de nieuwe stichting zijn begonnen, duurde het even voordat alles voor elkaar was en natuurlijk gooiden ook de lockdown en COVID-19 roet in het eten. Ten tijde van de eerste lockdown waren wij niet in staat om te reizen. Tijdens de tweede lockdown zaten we ook opgesloten, maar zodra er versoepeling kwam, hebben wij de stoute schoenen aangetrokken, door er meteen weer op uit te trekken. Er was controle, maar gelukkig zijn we niet door de politie aangehouden met de vraag wat wij aan het doen waren en waar wij vandaan kwamen. Daardoor konden wij de jonge moeders toch de hulp bieden die ze nodig hadden. Maar het was best wel spannend.” Bijdrage van het JNEF: € 500.

Elze Erwteman

Het totale bedrag aan financiële ondersteuning in de periode januari-maart 2021
bedraagt € 4000,-. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bankgegevens JNEF
Overmaking graag via PayPal of bank:
IBAN: NL90RABO 0379 8190 07
 BIC of SWIFT code: RABONL2U
T.n.v.: Stg. Beth Yeshua Nederland, Amsterdam
Vermeld: JNEF (plus eventueel project)

Contact met het JNEF:
Tel.: 020 – 890 69 50 (di. en do. 9.30 – 17.00 uur)
E-mail: jnef@beth-yeshua.nl