Scherpe stijging antisemitisme

JAARLIJKSE CIDI MONITOR: SCHERPE STIJGING ANTISEMITISME
Het idee dat Nederland een plaats is waar Joden veilig en ongestoord kunnen leven is in een enkele maand ernstig geschokt. Het jaarlijkse antisemitismerapport van het Centrum Informatie en Documentatie Israel meldt voor januari 2009 een buitenproportioneel groot aantal antisemitische incidenten in vergelijking met de jaren ervoor. Het rapport over 2008 en de Gazaperiode is vanaf vandaag te lezen via de website van CIDI, www.cidi.nl.

Tijdens de Gaza-actie was het aantal geregistreerde incidenten in minder dan een maand bijna even hoog als in het hele jaar ervoor: 98, tegen 108 in heel 2008. Het aantal gevallen van fysiek geweld of concrete bedreiging daarmee was zelfs hoger (3 in 2007, 5 in 2008, 9 tijdens Gaza). Ter vergelijking: het gemiddelde aantal antisemitische incidenten per maand in 2008 was 9, voor de Gazaperiode was dat bijna elf keer zoveel. In deze cijfers is de vrijwel ongebreidelde verspreiding van antisemitische denkbeelden op nieuwssites nog buiten beschouwing gelaten.

De incidenten waren bovendien grootschaliger dan ooit – honderden mensen, Joden en niet-Joden, werden ermee geconfronteerd door onder meer haatzaaiende folders en e-mails. Bij straatincidenten waren daders veelal van Noord-Afrikaanse afkomst, maar er waren ook talloze autochtonen die op andere wijze antisemitische gevoelens uitten, bijvoorbeeld per e-mail.
 
Bij een analyse van hatemails bleek de meest gebezigde uiting het ontkennen en bagatelliseren van de Holocaust, de opvatting dat wat Israel in Gaza deed erger was dan de moord op zes miljoen Joden, en vooral de uitspraak dat ‘Hitler zijn werk af had moeten maken’ en dat ‘alle Joden dood moeten’. Kennelijk vindt men die uitspraak een legitieme reactie op wat de Israelische regering in hun ogen fout deed.
 
Het gevoel van onveiligheid werd er niet beter op doordat de politie soms niet of niet adequaat optrad en doordat Justitie uiterst traag en soms pas na jaren aandringen vervolgde, en de benadeelden vaak niet informeerde. Zowel politie als justitie hebben op papier een goed beleid tegen racisme. Maar de uitvoering daarvan is vaak niet zichtbaar, terwijl van zichtbaar optreden een afschrikwekkende werking kan uitgaan.
 
Een lichtpuntje is de duidelijke stellingname van sommige kabinetsleden. Misschien wel hierdoor is de situatie in Nederland minder grimmig dan in het buitenland. Een goede stellingname van landelijke politici alleen is echter niet genoeg om deze golf van haat tegen te gaan.

CIDI vindt dat politie en justitie adequater moeten optreden. Het mag niet voorkomen dat, zoals in Rotterdam gebeurde, de politie zelf niet ingrijpt en vervolgens een omstander die wel de daders aanspreekt, wegstuurt omdat hij een relletje zou veroorzaken. Een snellere afhandeling van incidenten en goede informatie over aanhoudingen en vervolging moeten een  duidelijk signaal geven dat antisemitisme niet wordt getolereerd.

Bovendien dringen wij erop aan dat bij onderwijs over en herdenkingen van de Holocaust niet alleen wordt gewezen op overeenkomsten met de wereld van nu, maar ook op het verschil tussen werkelijke genocide zoals de Holocaust en “andere erge dingen”. Klik hier om rechtstreeks naar de digitale versie van het rapport te gaan. (In pdf)