Sjabbat sjalom vanuit Jeruzalem

Een van de dappere mannen van Israël is Ja’akov. Hij heeft veel gedaan in zijn leven: de twaalf stammen van Israël voortbrengen, door 22 jaar verbanning heengaan, goed door zijn ontmoeting met Esau komen, en de ontmoeting met de engel die hem zegent en die hem de naam Israël geeft. Je zou verwachten dat Ja’akov met pensioen mag gaan en een rustig leven gaat leiden. Juist dan ontstaat de grootste crisis in zijn leven.

Zijn geliefde zoon Jozef, van zijn geliefde vrouw Rachel – waar het allemaal om ging – sterft, zo lijkt het in Ja’akovs ogen. Net als Jitschak die leek te gaan sterven, in de ogen van zijn vader en moeder. Maar Jozef wordt geleid door de deskundige sturing van de Eeuwige. Een Jood die de leiding krijgt over de toenmalige grootmacht in de wereld, Egypte. Dat was voedsel voor een bekend gerucht dat nog steeds bestaat. Ja’akov slaat zich goed door al deze situaties heen. Wat een lichtend voorbeeld. Sjabbat sjalom vanuit Jeruzalem.