Sjana tova, een goed nieuwjaar.

Aanstaande donderdag zal het Israëlisch Nieuwjaar zijn. Het is een van de hoge feestdagen die we over de hele wereld vieren. Tevens begint er een sjmietajaar (Wajikra/Leviticus 25) voor de inwoners van Israël. Producten van het land zijn verboden, zowel om te oogsten als te kopen en te verkopen. Israëli’s gaan een duur jaar tegemoet, want wat er aan landbouwproducten wordt verkocht is geïmporteerd. Al deze inspanningen zijn nodig want zij zijn voorgeschreven in de Bijbel. Mijn familie en vrienden in Israël hebben het er druk mee. En met het Israëlische Nieuwjaar, Rosj Hasjana, zullen mijn vrouw Elze en ik het ook druk hebben. Daardoor zal het even rustiger worden op onze website.

Elk jaar opnieuw is het een geweldige tijd. Deze tijd is ons namelijk speciaal door Hasjem gegeven, zodat we er nog weer beter uitkomen. Onderzoek van de ziel, gehoorzaam doen wat de Eeuwige zegt op de door Hem vastgestelde tijdstippen waardoor we dichterbij Hem komen, dit alles zorgt er voor dat we Zijn regiem zo goed mogelijk volgen. Dat is noodzakelijk voor iedereen die wil dat de Eeuwige de heerschappij over zijn leven heeft, in plaats van de natuurlijke loop van omstandigheden te laten plaatsvinden. Het feestelijk met elkaar en onze gemeente bezig zijn is een verfrissing voor de ziel, waardoor we het steeds loerende verderf afwerpen en er Leven voor in de plaats ontvangen.

We wensen jou en u een goed jaar toe. Dat jij – u – ingeschreven mag zijn in Sefer Hachajiem, het Boek des Levens. En dat er gedenkwaardige momenten van plezier zullen zijn in het nieuwe jaar.