Sjema Tefilatie
De geboden werkzaam voor de hele mensheid

Witte wolk van samengekomen mensen
Rosj HaSjana en Jom Kippoer en de dagen ertussen worden Jamiem Noraïem genoemd, Ontzagwekkende Dagen, ook wel de Dagen van Bekering, in het Hebreeuws Aserret Jemee Tesjoewa. Rosj Hasjana wordt in de Bijbel als de herinnering aan de dag van de Schepping gezien, vandaar de jaarwisseling naar 5781. De Tora noemt het Jom Teroea, de Dag van het Geluid van de Sjofar. En rabbijnen noemen het: Jom HaDin, de Dag van het Oordeel. Al deze betekenissen worden op deze dag gevierd. Dit jaar kunnen we helaas deze ernstige en mooie dagen niet samen beleven en vieren vanwege het coronavirus. We kunnen de Sjofar niet samen horen en ons in wit kleden. En hierdoor missen we het zien van een witte wolk van samengekomen mensen die de Eeuwige aanbidden; een beeld van hemelse puurheid (Blu Greenberg, zie onder).

Schuilen en laten leiden
Reinheid en puurheid zijn een gevolg van de reiniging die ons alleen vanuit de Hemel kan worden gegeven, wanneer we onze schuld en zonden belijden en vergeving ontvangen. Het offer, kappará, is door de Eeuwige aan ons gegeven. Eerst door de offerdienst in de heilige Tempels. En deze offers zijn tweeduizend jaar geleden bekrachtigd door Messias Yeshua, die Zichzelf voor ons heeft gegeven. Geweldig dat we steeds opnieuw bij Hem kunnen schuilen en ons door Hem kunnen laten leiden. Hij is onze Hemelse Rabbijn en Hogepriester die ons op deze aarde in dit leven wil leiden. We ontvangen onze troost en veiligheid van Hem, ook in deze periode van corona en alle moeilijke fases in ons leven. Dit jaar zijn we als gemeente door het coronavirus tot een stop gebracht en meer op onszelf teruggeworpen.

Natuurlijk fenomeen
Meer nog dan anders komt het nu aan op onze relatie met Adonai Yeshua. Die kunnen we versterken in komende tijd van de Aserret Jemee Tesjoewa, de tien dagen van bekering, en deze feesten met die innerlijke wetenschap en geloof vieren. De inleidende tekst van dit stuk is uit het boek How to run a traditional Jewish Household (Hoe een traditioneel Joods huishouden te runnen), geschreven door mijn favoriete Blu Greenberg. Zij is de vrouw van rabbijn Yitschak Greenberg. Dit echtpaar verricht baanbrekend werk in de huidige Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten en wereldwijd. Wat betreft de pandemie waar we ons nu in bevinden, is de recente raad van Yitschak (Yitz) Greenberg in The Wall Street Journal aan religieuze leiders: “Verkondig dat het coronavirus niet gewild is of op ons gelegd is door G’d, maar in plaats daarvan, dat het een ‘natuurlijk fenomeen’ is.”

Samenwerken met G’d
Hij pleit ervoor, dat de mensheid zal samenwerken met G’d, zodat het virus zich niet meer zal verspreiden door ons verkeerde handelen en niet meer schade doet dan nu al plaatsvindt. Dat men zich zou moeten houden aan de regels van: regelmatig handen wassen, sociale afstand houden, het dragen van maskers waar vereist. Hij noemt deze verantwoordelijkheden: rituele acties die ons verbinden met de Eeuwige zoals is opgedragen in Deuteronomium. Kies voor het leven! Yitschak Greenberg is een vrijdenker die wetenschapper is en rabbijn. Hij heeft een boek geschreven: Yitz Greenberg and Modern Orthodoxy: “The Road Not Taken”. Het is erg interessant voor Messiasbelijdende Joden, omdat daarin ruimte is voor andersdenkenden.

De geboden werkbaar voor de hele mensheid
Hij ziet het absolutisme in de uitleg van Tora als onacceptabel. Greenberg pleit voor een nieuwe halacha (uitleg van Tora), voor het doen van de geboden. De geboden moeten werkbaar zijn voor de hele mensheid en uit vrije wil gedaan. Hij is medeoprichter van CLAL, een centrum voor ‘Intra-Jewish dialogue en pluralisme’. Zijn vrouw Blu was bevriend met de onvergetelijke Nederlandse Blume Evers, die enkele jaren geleden overleden is in Beth Juliana in Israël, waar zij haar laatste jaren was. Blume schreef een column in het NIW en haar stukjes te lezen was een vreugde. Ik wens iedereen een rijke en goede tijd tijdens de Aserret Jemee Tesjoewa.

Gebed voor Israël en de wereld

  • dat we als mensheid het nut inzien om samen te zorgen dat deze pandemie in goede banen wordt geleid en gebed dat het
    virus snel behandelbaar en minder gevaarlijk zal zijn;
  • dat de economische situatie in Israël zal herstellen. Dit geldt ook voor Nederland en de rest van de wereld. Meer zorg voor het milieu bij onze handelsroutes en zorg voor de mensheid vanuit de rijkere landen door verantwoordelijkheid te willen dragen.
  • dat de onrust en het protest in zowel Israël als Nederland in goede banen zal worden geleid en we ervan zullen leren;
  • voor de mensen in Beiroet na de vreselijke ramp;
  • dat onze verantwoordelijkheid in Nederland zal worden genomen in verband met onze geschiedenis van slavernij en de gevolgen bij mensen in onze maatschappij uit de oude koloniën. De strijd die in de 18e eeuw is begonnen is niet voorbij, en terecht!
  • bescherming van Israël aan de grenzen van het noorden en bij Gaza.

Chag sameach en Sjana Tova voor 5781!
Elze Erwteman