Sjema Tefilatie – Een nieuwe ethiek vanuit Israël

Conditie van dieren
Haviva Pedaya is professor aan de Ben-Gurion Universiteit in de Negev. Zij is hoofd van het Elyachar Centrum voor Sefardische Studies. Haar interview met de Jerusalem Report van 8 juni 2020 is interessant, omdat zij licht werpt op de Coronacrisis vanuit haar kennis als wetenschapper. Zij speelt een belangrijke rol in deze tijd in Israël. Haviva ziet de Coronacrisis als een teken van de eindtijd. Ze ontving veel prijzen voor haar werk als dichteres. In haar boek: Motzeh Hanefesh (de Origine van de ziel) schrijft Haviva: “De conditie van de dieren is een spiegel van de conditie van de mensheid.” Dit past in ons nadenken over de Coronacrisis en de zaken die wij als westerlingen zouden moeten veranderen.

70 miljard dieren geconsumeerd
We zijn ons vaak niet bewust van de manier waarop met dieren wordt omgegaan. Soms worden we ons bewust van deze zaken door artikelen in de kranten, op de televisie en via internet. Per jaar worden er 70 miljard dieren geconsumeerd, vissen en schaaldieren niet meegerekend. Dieren worden over de hele aardbol gesleept, om ons als voedsel te dienen. Door deze internationale handel kunnen er gemakkelijk dodelijke infecties ontstaan. Zo zijn we de afgelopen dertig jaar van de ene in de andere crisis beland in verband met een dierziekte of voedselschandaal.

Spiegel
Daardoor zijn de levens van mens en dier op het spel gezet. Denk aan BSE (gekkekoeienziekte), het vogelpestvirus H5N1, het MERS-Coronavirus, de Afrikaanse en Mexicaanse varkenspest, Q-koorts en SARS. Laatst waren we bij vrienden die alleen dieren eten die uit Nederland komen. Ook kopen ze groenten die voornamelijk in Nederland wordt geproduceerd. Het was een goed voorbeeld van hoe je op een andere manier consument kunt zijn en op die manier je bijdrage kunt leveren aan het milieu en het welzijn van dieren. Professor Haviva Pedaya laat ons een spiegel zien van ons kapitalistische systeem, zoals zij het stelt, waarbij hebzucht overheerst in ons handelen.

Nieuwe ethiek nodig
Dit zorgt nu voor de conditie, die globaal met de pandemie alle volkeren treft. Dit vraagt om een antwoord, om te zorgen dat de ziekte niet nog veel meer slachtoffers gaat brengen. Mensen sterven van armoede en honger op een wereldwijde schaal. Zij spreekt over een nieuwe ethiek die de wereld nodig heeft, om deze ernstige situatie het hoofd te kunnen bieden. De wereld was totaal onvoorbereid op deze grote crisis. Plotseling moesten publieke ruimtes worden ontruimd, de normale gang van zaken moest stoppen, om het aantal slachtoffers van deze pandemie zo klein mogelijk te laten zijn.

Kapitalisme van rampen
Wanneer een enkel virus zich niets aantrekt van wie dan ook of van welke supermachten dan ook, zal een nieuwe ethiek gebaseerd moeten zijn op regels die onze behoeften kunnen helpen vervullen in deze ongelooflijke tijd, waar de hele wereld zich nu in bevindt. Hierbij mag geen enkele leider van een land zijn eigen persoonlijke voorkeuren en behoeften voor laten gaan, ten nadele van de collectieve noodsituatie van zijn land en de bevolking. Economisch mag geen enkel bedrijf of business worden toegestaan voordeel te trekken uit deze noodtoestand van een land en volk. Denk aan de prijs van mondkapjes, ontsmettingsmiddelen, voedsel, etc. De Canadese auteur en sociale activiste Naomi Klein noemt dit: “kapitalisme van rampen.”

Vingerwijzen
Haviva komt uit een familie van Kabbalisten uit Bagdad. Haar overgrootvader was rabbijn Yehuda Fatiyah. Hij en haar grootvader Shaul Fatiyah waren beroemde Kabbalisten. Haviva studeerde Kabbala en Joodse Filosofie aan de Hebrew University te Jeruzalem. Zij heeft een doctoraat in filosofie en is een belangrijke stem in het huidige Israël. De manier waarop Haviva spreekt en handelt, brengt de vraag op of Haviva haar vinger wijst naar de verantwoordelijkheid van de westerse cultuur. Op deze vraag antwoordt zij, dat het westen graag de vinger wijst naar de migratie van volkeren die juist ontstaan is na onderlinge machtsstrijd en het voeren van oorlogen, waarvoor het westen verantwoordelijk is.

Mentaliteit van koloniseren
Daarnaast heeft het westen de informatierevolutie en ook AI (kunstmatige intelligentie) verafgood, terwijl de geopolitieke en ecologische rampen miljoenen huizen en levens hebben verwoest. Zij stelt dat het westen zijn oren heeft gesloten voor de sirenes, die overal afgingen vanwege de sociaaleconomische grenzen en de combinatie van klimaatveranderingen. Nu is er een zwaard gestoken in de buik van het westen en dat veroorzaakt paniek in de hoofdsteden. Het westen heeft het nu zwaar met zijn eigen problemen en kan op deze manier de noodsituatie in allerlei gebieden van de wereld gaan veronachtzamen. Onze mentaliteit van koloniseren komt hier sterk naar voren, waarbij we een dader zoeken, die de schuld is van deze crisis, aldus Haviva Pedaya.

Vergiftiging
Over de klimaatcrisis en de Coronacrisis zegt zij, dat die allebei zo ernstig zijn, dat ze deel lijken uit te maken van factoren die uiteindelijk leiden tot de Apocalyps van de Bijbel – die de betekenis heeft van het einde van de wereld. De Coronacrisis is volgens Haviva een bedreiging in deze postmoderne wereld, die binnenstormt vanuit de vier windrichtingen van de hemel en tevens vanuit de diepten van het collectief onbewuste (C.G. Jung) van de mensheid. De crisis komt voort uit vergiftiging door een kapitalisme dat is ingebed in onze moderne stijl van leven; en in feite niet in staat verandering te brengen in de verhouding tussen ‘meester’ en ‘slaaf’.

Dweilen met de kraan open
Hiervan heb ik voorbeeld gegeven in de rubriek ‘Sjema Tefilatie’ (Hoor mijn gebed; Psalm 102:2) van de vorige editie, in verband met de behandeling van de Oeigoeren in China. Denk ook aan onze kledingindustrie waarvan alle westerlingen gretig gebruik maken, zonder er goed bij na te denken, hoe wij zulke goedkope producten krijgen aangeboden. Haviva stelt, dat dit het meest roekeloze stadium is van het huidige kapitalisme en het meest moeilijke om iets aan te doen. Het is dweilen met de kraan open. Deze tijd roept op tot verandering en die zou moeten beginnen bij alle gelovigen in Messias Yeshua. Niet voor niets zegt Spreuken 14:21, “Gelukkig is degene, die zich ontfermt over de mensen die er ellendig aan toe zijn.”

Gebed voor Israël en de wereld

  • Dat het westen wakker wordt en deze alarmsituatie gaat inzien en verandering zal brengen.
  • Voor persoonlijke veranderingen die we zelf kunnen toepassen in onze leefstijl.
  • Voor verantwoorde politieke keuzes die ook bijdragen aan verandering.
  • Dat het Coronavirus kan worden bestreden door de vondst van de juiste middelen en vaccins.
  • Dat onze ouderen en zwakken worden beschermd in de wereld.
  • Dat Israël zal worden beschermd tegen het toenemende antisemitisme en antizionisme.
  • Ontmaskering van het antisemitische BDS. Dank voor het aandeel van de Messiasbelijdende Joden in deze strijd.

Elze Erwteman