Sjema Tefilatie

Elkaar helpen

De hele wereld
In de Jerusalem Report van 12 oktober 2020 staat een artikel van Eran Peleg over de invloed van de pandemie in Israël op de economie. Omdat wij in Nederland wonen en zien hoe de pandemie de huidige economie negatief beïnvloedt is het niet moeilijk te, dat de pandemie een invloed heeft in de hele wereld. Peleg stelt dat de economische ongelijkheid tussen arm en rijk groter zal worden. In Israël is dit vooral het geval bij de Arabische bevolking en de Charediem, de orthodoxe bevolking, die procentueel tot de armsten behoren.

Armoede en honger in Nederland
In Nederland neemt de armoede en honger ook snel toe. Het Rode Kruis heeft op 12 oktober in Nederland een gironummer geopend, om hiermee in Nederland de armste gezinnen van één maaltijd per dag te voorzien. Het gaat om mensen die door de coronacrisis inkomen zijn kwijtgeraakt en geen geld meer hebben voor voedsel. “Veel ongedocumenteerden of arbeidsmigranten die zwart werk doen, bijvoorbeeld als schoonmaker of in de horeca, zijn tijdens de coronacrisis hun werk kwijtgeraakt”, vertelt een woordvoerder van het Rode Kruis.

Aanvraag neemt toe
Ook geeft de hulporganisatie ondersteuning aan dak- en thuislozen en aan gezinnen die door verlies van inkomen tijdens de crisis niet meer rond kunnen komen. “Wij helpen al sinds mei met voedselpakketten en boodschappenkaarten”, aldus de woordvoerder. “Nu de crisis langer aanhoudt en steeds meer mensen te weinig geld hebben voor een maaltijd, moeten we onze hulp opschalen.” In Israël is de situatie hetzelfde. Het Hamotsi programma van Netivyah probeert meer dan 540 monden wekelijks te voeden, maar de aanvraag bij de sociale diensten in Jeruzalem nemen toe.

Artsen zonder grenzen
We kunnen stellen dat in de hele wereld meer mensen honger hebben door deze pandemie. Denk bijvoorbeeld aan de situatie van het vluchtelingenkamp Moria, waar nu na de ernstige brand een nieuw kamp is opgebouwd, bestaande uit tenten. Deze staan aan de kust op een open onbeschermde plek aan zee, met de winter op komst. Tenten worden gedeeld met soms 150 mensen tegelijk. Er is tekort aan voedsel, water en sanitaire voorzieningen. Dit staat in een bericht van “Artsen zonder grenzen”, met de mededeling dat hun artsen en psychologen de gevolgen van het Europese migratiebeleid al vijf jaar zien; en het is een vreselijke situatie.

CIDI
In Israël is het verschil tussen arm en rijk in deze tijd van de crisis erger geworden en dat is elders in de wereld niet anders. Peleg stelt dat we er alles aan moeten doen om de mensen die weinig inkomen hebben door een gebrek aan scholing meer kansen moeten geven. Het CIDI meldt op hun website in een artikel van 2016, dat mensen die in de technische sector werken in Israël, het goed hebben. En dat geldt voor veel meer landen in de wereld. Ruim 1,7 miljoen Israëli’s, 21,7 % van de Israëlische bevolking, leeft onder de armoedegrens. Zo blijkt uit het jaarlijkse armoederapport van het Israëlische Nationale Verzekeringsinstituut.

Israël het armst ontwikkelde land
De armoedegrens ligt in Israël op een maandelijks inkomen van ₪ 3158 (sjekkel), omgerekend € 781. Een gezin van vijf heeft een inkomen van minstens ₪ 9475 nodig, omgerekend € 2344, om boven de armoedegrens te leven. Israël is het armste ontwikkelde land in de wereld, van de landen die lid zijn van de OESO. Tevens is daar de kloof tussen arm en rijk de grootste. Dertig procent van de Israëlische jeugd leeft in armoede. Dat waren 764.200 kinderen in 2015 (rapport CIDI).

Elkaar helpen
Nu in deze tijd van corona, vier jaar na het artikel van het CIDI, is de kloof tussen arm en rijk in Israël en de wereld nog veel erger geworden. Hoe moeten we hier als gelovigen mee omgaan? We hebben een taak om ontferming te tonen, zoals de Eeuwige toont in Zijn liefde voor Israël en de daden die Yeshua Messias deed toen Hij hier op aarde was en ons voorleefde. De taak ligt bij ons mensen om elkaar te helpen en zaken op te lossen, zoals klimaat, armoede en de pandemie.

Duidelijker opkomen voor de verdrukten
Onze prioriteit moet zijn: ontferming tonen aan onze medemens en goed omgaan met onze aarde. Het is belangrijk in dit opzicht de juiste politieke keuzes te maken. In Israël is de politieke strijd groot, omdat er veel op het spel staat. Zo ook in Amerika. Hier in Nederland met een lange historie van strijd voor vrijheid en sociale gelijkheid, zijn de gemoederen gelukkig niet zo verhit als in Israël en Amerika; en dat is gelukkig! Laten we in die duur verworven vrijheid en gelijkheid nu nog meer en duidelijker opkomen voor de verdrukten en zo Tora doen en G’d eren!

Gebed voor Israël en de wereld

  • Gebed voor de controle over het virus in de wereld en geneesmiddelen die ons genezen van deze aandoening en ook dat er een geschikt vaccin gevonden zal worden.
  • Voor bescherming van de mensen in Israël, Nederland en de wereld met een zwakke sociale status. Bescherming voor de kwetsbaren in de wereld tegen dit virus en verantwoordelijkheid dragen door de minder kwetsbaren door de regels te houden en zo menslievendheid te tonen.
  • Gebed dat in Israël en Amerika een juist beleid zal zijn en de heftigheid van de demonstraties zal verdwijnen. Voor goede leiders in deze moeilijke tijden.
  • Gebed voor de mensen in de zorg: dat zij het tijdens deze tweede golf van het virus aan kunnen en zelf gezond zullen blijven.

Elze Erwteman