Sjmieta jaar begint in 5768

Het nieuwe bijbelse jaar 5768 is een Sjmieta jaar. Het begin van dit jaar is op 13 september 2007. De Tora leert dat eens in de zeven jaar het land moet rusten. Het is verboden om in dat jaar het land te bewerken.

 

 

Werk houdt in: ploegen, planten of zaaien, snoeien, oogsten en het plukken van vruchten voor commercieel gebruik is verboden. Het is toegestaan om die handelingen te verrichten om het land in zijn huidige staat te behouden. De praktische uitwerking is zeer gedetailleerd. De rustdag die we wekelijks beleven en naleven op de Sjabbat is nu een jaar lang, zij het anders ingevuld, zichtbaar, zowel qua dieet, als economisch.

 

 

De geestelijke toepassingen zijn boeiend. De rust waarin we de bemoeienis van de G’d van Israël ervaren, is gedurende dit jaar op een bijzondere manier voelbaar. De inzetting aangaande het onderwerp Sjmieta vinden we in Sjemot (Exodus) 21:2, in Wajikra (Leviticus) 25, zie de verzen 4 en 20 en in Dewariem (Deuteronomium) 15, zie vers 9.