Ons magazine Melach HaArets

Melach HaArets, hèt Joodse Messiasbelijdende e-magazine van Nederland!

Klik hier voor onze digitale, gratis toezending van Melach HaArets e-magazine.
Zelf inschrijven, aanpassen en uitschrijven voor verhoogde privacy en eigen controle over je gegevens.

“Zout der aarde” in het Nederlands, dat is de naam van ons magazine. De naam Melach HaArets is een uitdaging, namelijk om een zoutend zout te zijn. Smaakmakend en niet flauw, zoals zoutarm nu eenmaal altijd proeft. Is dat niet de opdracht voor elk mens: smaakmakend te zijn, een legacy achterlaten, jezelf onmisbaar maken. Zout was een vast onderdeel van de offers in de Tempel (Leviticus 2:13). Het eeuwige koningschap van koning David is door een verbond bekrachtigd, met zout vastgesteld (2 Kronieken 13:5). Nog steeds strooien we wat zout op het brood dat we uit dankbaarheid voor de Eeuwige breken en eten. Dit en meer is wat u in Melach HaArets tegenkomt.

Rubrieken in Melach HaArets:
– de bijbelse feesten op hun momenten in het jaar
– archeologie
– wie is wie in de Tenach
– gebedspunten voor Israël
– projecten in Israël

Het magazine Melach HaArets is gestopt per 1 januari 2020. Voor Melach HaArets Digitaal (nieuw, lees hier meer): klik hier voor onze digitale, gratis toezending van Melach HaArets