Onze gemeente Beth Yeshua (met adres)

Beth Yeshua
begin en stuwende kracht van Messiasbelijdend Jodendom in Nederland!

Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente
Zie onze korte video ter introductie.
Adres: Veluwelaan 20 in Amsterdam
Tijdelijk tweewekelijks de diensten, naast alle Joodse feesten.
Geloofsgrondslag: de Dertien Geloofspunten van Maimonides.
De gemeente is landelijk georiënteerd, met afdelingen verspreid over Nederland. De gemeente heeft openbare wekelijkse diensten, vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale en diakonale zorg.

32 Jaar
Beth Yeshua is vanaf 30 oktober 2023, 32 jaar oud. De gemeente, tevens kerkgenootschap, is gestart op het Loofhuttenfeest van 1991. Lion Erwteman is de zoon van twee Joodse ouders en werd geboren in Eindhoven in 1949. Beth Yeshua werkt samen en is nauw verbonden met een grote geestelijke organisatie in Amerika en met leiders van gemeenten in Nederland en van Joodse Messiasbelijdende gemeenten in Israël, met name de gemeente Netivyah (Roeh Israel), onder leiding van Yuda Bachana (schoonzoon van Lion en Elze Erwteman).

Wat biedt Beth Yeshua?
Onze gemeente is de meest zichtbare uiting van deze hernieuwde beweging van Joodse Messiasbelijdende gemeenten in Nederland, die sinds de tijd van Mozes tot en met de eerste eeuw van de gangbare jaartelling niet goed uit de verf is gekomen. En we hebben meer te bieden. Dit zijn onze afdelingen:

Wat is een Joodse Messiasbelijdende gemeente?
Ten eerste is dat een gemeente, waar de Dertien Geloofspunten van Maimonides gelden. Ook is het een gemeente die bestaat uit Joodse discipelen van Yeshua. Dat biedt een ruimte, waar Joden hun geestelijk thuis vinden wanneer zij de Messias hebben leren kennen. En die haar deuren hartelijk opent voor niet-Joden om zich van harte aan te sluiten. Een Joodse gemeente waar genade en waarheid de aloude pijlers zijn van het geloof, naast de Tora en de Messias, vergelijk Openbaring 14:12. Joodse liturgische gebeden naast zang en dans, Hebreeuwse lezingen uit de Torarol en de Profeten naast lezingen uit het Nieuwe Testament. Regels naast respect voor andersdenkenden. En een hoop plezier.

Waarom een Joodse Messiasbelijdende gemeente?
Vanaf de uittocht uit Egypte hebben Joden samen met niet-Joden hun geloof beleden en hun leven gedeeld. Een menigte van allerlei slag trok mee met Israël, de vrijheid tegemoet. Later zou de Tempel een gebedshuis worden voor alle volken, zie Jesaja 56. Waar Joden en niet-Joden de Sjabbat vieren en hun slachtoffers brengen. Dus met een Joodse basis van geloofsinvulling, naast een persoonlijke geloofsbeleving. Zoals de gelijkenis van de Olijfboom, zie Romeinen 11, ook die Joodse basis aangeeft.

Lion Erwteman