Stichting Alefbet, uitgebreidere beschrijving

Stichting Alefbet, waaronder: online Boekwinkel HaOr; met RSIN 810645464.

Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): CD dienst: verspreiding geluidsopnamen studies en diensten. HaOr online boekhandel: kostprijs, onderneming vanuit huis, boekenverkoop zonder winstmarge (tegen kostprijs, vermeerderd met kosten voor verpakking, porto. Voornamelijk zijn dat boeken die regulier niet in de boekhandel verkrijgbaar zijn en in kleine oplagen worden gedrukt en uitgegeven).

Een Overzicht van Baten en Lasten 2016 en 2017 vindt u hier