Stichting BeitHamidrash, uitgebreidere beschrijving

Stichting BeitHamidrash, waaronder: conferenties Shofar HaMashiach en Educatief Centrum Lamdeni; met RSIN 806628510

Contactgegevens:
Stichting Beit HaMidrash
p/a Veluwelaan 20, 1079 RA Amsterdam
Telefoon: 020-8906950 (di. en do., 9.30 – 17.00 uur)
E-mail: info@beth-yeshua.nl
https://www.beth-yeshua.nl

Algemeen nut beogend en zonder winstbejag
De stichting BeitHaMidrash heeft ten doel het zijn van een het algemeen nut beogende instelling (als bedoeld in de artikelen 24 lid 4 van de Successiewet 1956, 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en 16 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, of de daarvoor in de plaats tredende fiscale wetten).

Overzicht van Baten en Lasten 2023 vindt u hier