Stichting BeitHamidrash, uitgebreidere beschrijving

Stichting BeitHamidrash, waaronder: conferenties Shofar HaMashiach – elk voorjaar en najaar – en Educatief Centrum Lamdeni; met RSIN 806628510.

Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): Educatief Centrum Lamdeni met jaarlijks nieuwe cursussen (tegen kostprijs: huur, materialen, gastsprekers vanuit buitenland); studenten betalen sterk gereduceerd tarief; tevens: Shofar HaMashiach met twee keer per jaar een studiedag voor geïnteresseerden uit het land (tegen of onder kostprijs – huur gebouw, eten en drinken – onderwijs  biedend).

Overzicht van Baten en Lasten 2017 en 2018 vindt u hier