Stg BeitHamidrash

Stichting BeitHamidrash, waaronder: conferenties Shofar HaMashiach en Bijbelschool Lamdeni; met RSIN 806628510.

Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): Bijbelschool Lamdeni met jaarlijks nieuwe cursussen (tegen kostprijs: huur, materialen, gastsprekers vanuit buitenland); tevens: Shofar HaMashiach met twee keer per jaar een studiedag voor geïnteresseerden uit het land (tegen of onder kostprijs – huur gebouw, eten en drinken – onderwijs  biedend).

Een overzicht van baten en lasten: vindt u hier.