Stichters van Beth Yeshua

Beth Yeshua werd opgericht door Lion en Elze Erwteman tijdens het Loofhuttenfeest van 1991, op 28 september

Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, gevestigd in Amsterdam waar wekelijks de diensten worden gehouden, naast alle Joodse feesten. De gemeente is landelijk georiënteerd, met afdelingen verspreid over Nederland.

De term “Messiaanse gemeente” is een onjuiste benaming, om twee redenen: 1. Messiaans is alles wat te maken heeft met de tijd wanneer de Messias Zijn Koninkrijk vestigt in Jeruzalem; en 2. alle Joodse synagogen en religieuze stromingen die de Messias verwachten, zijn Messiaans. De correcte benaming is: Messiasbelijdend, omdat Messiasbelijdende Joden de naam van de Messias belijden, zijnde Yeshua.

Beth Yeshua is inmiddels ruim 29 jaar oud. Lion Erwteman is de zoon van twee Joodse ouders en werd geboren in Eindhoven in 1949. Lion en zijn vrouw Elze zijn afgestudeerd in de biologie. Na de voltooiing van een tweede doctoraalstudie, in theologie, Talmoed en Tora in Amerika – waar Lion Erwteman officieel is ingezegend door smiecha, handoplegging van rabbijnen -, hebben Lion en Elze Erwteman de gemeente opgericht in Amsterdam. Zij leiden de gemeente met diverse teams.

De gemeente heeft openbare wekelijkse diensten, vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale en diakonale zorg.

Beth Yeshua werkt samen en is nauw verbonden met een grote geestelijke organisatie in Amerika en met leiders van gemeenten in Nederland en met Joodse Messiasbelijdende gemeenten in Israël, met name de gemeente Netivyah (Roeh Israel), onder leiding van Joseph Shulam en Yuda Bachana (schoonzoon van Lion en Elze Erwteman).