Stijgen in G'ds aandacht

Het is wel heel bijzonder om in Jeroesjalajiem te mogen zijn. Daar waar de zon opgaat over de grond, die aan Israël beloofd is. Daar waar het daglicht heerst, waar onze Messias zichzelf aan Israël en de wereld heeft bekendgemaakt. Daar waar de dreiging van totale vernietiging weer zo duidelijk klinkt. Daar waar de bevolking op dit moment weer opgeroepen wordt om gasmaskers klaar te hebben liggen. Daar waar de Eeuwige van Israël Zijn land en volk zal bevrijden, als onderdeel van de bevrijding van de wereld, van alle dreigers en oorlog-tegen Israël-voerders.

De aartsmoeders Sara, Rebekka en Rachel waren niet in staat om kinderen te krijgen. Het ontstaan van het volk Israël heeft door wonder na wonder kunnen plaatsvinden. Zo kon de Eeuwige Zijn persoonlijke interesse en Zijn eigen belang hierin duidelijk maken. Wanneer we in het centrum van de wil van de Eeuwige leven door gehoorzaam te leven en Zijn Tora te doen, zullen wonderen ook in ons leven, door Zijn persoonlijke interesse in ons, plaatsvinden. Huiswerk dus!

Je stijgt dan in de aandacht van de Eeuwige. Het aantal verzen van de parasjat hasjawoe’a Toledot is 106. Dat komt getalsmatig overeen met de letters ajin, lamed, wav, die samen het werkwoord: “zij stegen” vormen. En inderdaad stijgen mensen als Sara, Rebekka, Rachel, u en ik in de aandacht van de Eeuwige, wanneer we Zijn belangen dienen. Israël hoeft niet te stijgen. Het ligt hoog verheven. Men moet opgaan en stijgen om er te komen.