Teken petitie tegen oorlogsverklaring

Acute noodzaak om petitie te tekenen
Een aantal weken terug heeft een topfunctionaris van Hamas gepreekt dat Joden en Amerikanen vernietigd moeten worden. Het was Sheik Ahmad Bahr, die deze wensen uitsprak. Hij zei onder meer: “… Amerika en Israël zullen vernietigd worden …” De Sheik drong er bij zijn gehoor op aan om hieraan daadwerkelijk mee te doen: “… Ga, vecht tegen de Joden … dood hen allemaal, letterlijk tot de laatste aan toe”. Deze woorden zijn niet als metafoor of illustratie bedoeld. Ze zijn bedoeld om mensen te mobiliseren en actief te laten deelnemen aan deze wereldoorlog.
 
Maar dergelijke woorden zijn een regelrechte schending en overtreding van de Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties en zijn conventies over volkenmoord. Dit is een van de recente bewijzen die vragen om een duidelijke reactie van de internationale gemeenschap, namelijk het weigeren van financiële hulp en van officiële erkenning van de regering die door Hamas wordt beheerst. Laat uw stem en keuze bekend zijn.
 
Doet u mee en teken de petitie aan EU-voorzitter Angela Merkel. Samen kunnen we van haar eisen dat de EU en de Verenigde Naties actie ondernemen tegen Hamas en zijn moordplannen. De EU mag deze terroristen niet belonen door hen internationaal te erkennen. Ook niet mogen deze terroristen hulp krijgen door de Palestijnse Autoriteit, die beheerst wordt door Hamas, financieel te ondersteunen. De Nazi Holocaust heeft ons geleerd dat slechtheid aangepakt dient te worden, niet stilzwijgend geaccepteerd of zelfs goedgekeurd. Teken de petitie. Vele stemmen tellen.
 
Klik hier en teken de petitie