Tora en Yeshua oud

De bevrijding uit Egypte (J’tsiat Mitsrajiem) en het geven van de Tora (Matan Tora) zijn fundamentele onderwerpen in de Joodse godsdienst. Daarom hebben Joodse leiders als Sja’oel (Paulus) en Yeshua (Messias van Israël) onderwijs gegeven over deze gebeurtenissen. Het Nieuwe Testament staat vol met woordspelingen, hints en directe verwijzingen naar deze geweldige bevrijding (bijv. Pesach) en het geven van de Tora (bijv. Wekenfeest, Pinksteren genoemd door Christenen).

Zoals de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad in Gan Eden (Paradijs) was geplant om ons te onderwijzen – zonder dat er van mocht worden gegeten -, zo is de Boom des Levens de hemelse boekrol; en alleen de Messias is waardig om deze te openen. De kopieën van de Tora die we in onze synagoges gebruiken laten onze onwaardigheid zien. Tevens onderwijzen zij ons over de manier waarop wij tsaddiek (rechtvaardig) worden, waardig in G’ds ogen. Laten we daarom de hemelse gave die de Tora is, waarderen door deze te doen en volledig toe te passen. Dat is alles waard.

Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, opgericht op het Loofhuttenfeest in 1991. De gemeente is gevestigd in het Amsterdam van de 21e eeuw. In Beth Yeshua wordt het Joodse geloof gepraktiseerd, zoals dat in de 1e eeuw in Jeruzalem en andere steden en dorpen in Israël werd gedaan door Joden en niet-Joden, die begrepen hadden dat Yeshua de Messias isא.

אLees: Yeshua, de enige met het juiste CV