Tsav

Details over de offers vinden we deze week. En als u het vermoeiend of saai vindt om al die details te lezen, bedenk dan dat deze handelingen door Isra� met het grootste respect werden uitgevoerd. Diverse moderne Nederlandse bijbelvertalingen laten details van deze teksten weg, vanuit de visie dat de kennis hierover niet meer nodig is. Het lijkt erop dat zij teruggaan naar de tijd en de kerk waarin mensen de Bijbel niet mochten lezen. Het is juist zo interessant om ons voor te stellen hoe dit werk van de offers er uit heeft gezien. Want de Eeuwige heeft met een bedoeling deze beschrijvingen aan ons gegeven. Het is Zijn woord, tegen dat van sommige mensen. Hij maakt ons duidelijk hoe belangrijk het is voor ons om ons voor te stellen dat in al deze offers iets van het zo belangrijke en unieke werk van Yeshua en Zijn offer te zien is. Dat is toch wel belangrijk!

In Jeremia lijken we wel te lezen dat dierenoffers niet belangrijk zouden zijn. Maar wat Jeremia zegt is dat gehoorzaamheid bij G’d hoger aangeschreven staat. En laten we wel wezen: alles wat we in een dienst doen kan leeg zijn en zonder enige inhoud, als we niet in onze manier van doen en laten tonen dat we Gd echt dienen. Jeremia betekent: door G’d aangesteld om Hem te dienen. Jeremia was nog jong toen hij in het 13e jaar van de regering van koning Josia in zijn geboorteplaats tot profeet werd geroepen. Hij weet wat dienen van de Eeuwige betekent, tot tegenstand van priesters en valse profeten, gevangenis, het laten zakken in een modderput en uiteindelijk doodstraf (waarschijnlijk steniging) aan toe nadat hij naar Egypte was gedeporteerd. Maar hij bleef gehoorzaam aan zijn roeping van de Eeuwige. Hij zag hoe de mensen niet luisterden. De oprechtheid is weg, riep hij vertwijfeld, maar vol liefde voor zijn volk uit (7:28).

Die gehoorzaamheid heeft Yeshua getoond. De onbekende auteur die de brief aan de Messiasbelijdende Joden (Hebree�) heeft geschreven, heeft het daarover: En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. En toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden (5:8,9). Het blijft de grootste opdracht van allemaal: gehoorzaam zijn. Zonder altijd te mogen weten om welke reden en zonder altijd te mogen uitkiezen aan wie.