Gewijd of Gewoon
Uitnodiging voor nu, verwachting voor later

Psalm 145
Eén van de meest kunstige psalmen is Psalm 145. Het is de enige van alle tehilliem, psalmen, die begint met het woord: tehilla (enkelvoud voor tehilliem). Het betekent: lofprijzing. Een lofprijzing van David! Deze psalm laat als geen andere de liefde zien die David voor de Eeuwige heeft. De psalm bestaat uit 150 Hebreeuwse woorden, precies het totale aantal psalmen. De letters van het Hebreeuwse alfabet worden als beginletter gebruikt aan het begin van elke zin.

G’ds open hand
Dat wijst op de orde en regelmaat die we in ons leven nodig hebben om G’ds liefde het beste te kunnen ervaren en uitdrukken. En in alle toonaarden, waarin David zich weet uit te drukken. De stijgende lijn van de beginletter alef naar de eindletter tav laat de stijging zien die hij geestelijk ervaart bij het componeren en beleven van deze psalm. In vers 16 zegt David tegen de Eeuwige, dat Hij Zijn hand opent (poteach et jadecha) om het verlangen van allen (l’chol ratson) te beantwoorden. Dat is de kern van de psalm.

Geduld
Dit geeft aan, dat de behoeften van alle wezens alleen door de Eeuwige kunnen worden vervuld. Niet alleen zorg je ervoor, steeds dichter bij de Eeuwige te komen. Je gaat ook steeds meer beseffen dat, waar we ook in tekort schieten, ook in wat we beloven, de echte vervulling is van de Eeuwige. Dat scheelt hopelijk een aantal verwijten naar elkaar en bouwt meer geduld met elkaar op. Dit besef brengt een mens in de komende wereld.

Psalm 145 mist iets!
Er is één letter van alle letters van het Hebreeuwse alfabet, die ontbreekt in de oplopende reeks. Na de letter mem in vers 13 komt direct daarna, in vers 14, de letter samech. De letter noen (letterwaarde: 50) ontbreekt. Ook dat is bedoeld. Het was Mozes die Israël kunstig en kundig heeft voortgeleid en die wonder op wonder heeft mogen verrichten. Met als hoogtepunt zijn 40 dagen verblijf op de berg Sinaï.

Van 7 naar 8
Maar het is Jozua geweest, Jozua Ben Noen – de zoon van noen – die Israël de volgende fase heeft binnengeleid. Jozua voerde Israël het land binnen, dat de Eeuwige aan ons had beloofd. Deze letter noen heeft, nogmaals gezegd, de getalswaarde: 50. Dat is 7 keer 7, plus 1. Het getal 7 hoort bij onze tijdrekening, met weken van 7 dagen. Het is die extra 1 (7+1), die net voorbij de aardse 7 reikt, namelijk 8. Die 1 brengt ons buiten onze wereld van 7. Zoals G’ds Koninkrijk niet van deze wereld is.

De komende wereld
Daarom worden jongens op de achtste dag besneden, met (de stoel van) Elia erbij. Om iets van die komende wereld hier bij ons te hebben. Daarom is Wekenfeest 1 dag na de 7 keer 7. Het begin van geestelijk groeien naar de komende wereld van G’ds Koninkrijk. Die 50 wilde David er niet bij hebben in zijn gedicht. Die tijd komt nog. En zo is de psalm een beschrijving en uitnodiging voor nu, niet voor later. Maar met een onuitgesproken verwachting van wat komen zal.

De vervallen hut opgericht
De letter noen is ook de eerste letter in het Hebreeuwse werkwoord: vallen (nafal). Zoals in Amos 5 vers 2, waar Israël als gevallen wordt beschreven. David laat weten dat de vervallen hut weer zal worden opgericht (lees Amos 9:11). En dat er dus geen sprake meer zal zijn van vallen. Israël wordt klaargestoomd voor de komende wereld (50), als geheel volk. En iedereen die zich aansluit, groeit en reist mee. Lofprijzing als vast onderdeel in je leven, orde en regelmaat, geestelijk stijgen, erkennen dat de Eeuwige al je behoeften vervult!

Samen strevend naar de komende wereld,
Lion S. Erwteman