Vampiers vangen

Het doel van ons leven is dat we gaan dienen. De Eeuwige gaan dienen. Elkaar gaan dienen. Niet de Eeuwige vloeken door slecht gedrag. Niet gaan roddelen en lasteren over mensen. Niet voornamelijk thuis zitten en televisie kijken. Maar dienen. In onze gemeenschappen waar we wonen, onze buren, in onze families, en in onze gemeenten. Als we dienen omdat we denken dat het moet, zullen we het niet lang volhouden. Maar als we het heerlijk vinden zullen we het volhouden zo lang als we leven.

Deze week (Sjabbat van 12 mei) hebben we te maken met 2 sidrot: Behar Sinai en Bechoekotai. Behar Sinai gaat over Sjmitta en Jovel jaar. Dat gaat over bevrijding. In de zichtbare wereld en, ook op een dieper niveau, psychologisch en geestelijk. Deze laatste twee gaan over het verbreken van de heerschappij die geestelijke machten over ons kunnen hebben en van overgenomen manipulatief gedrag. Door die bevrijding zijn we in staat om elkaar te dienen en nuttig bezig te zijn in het Koninkrijk van de Eeuwige.

Bechoekotai gaat ook over dienen, maar op een andere manier. In deze sidra staan lange lijsten van zegeningen en vervloekingen. Die staan daar om ons, op de ene of andere manier, te motiveren om te dienen. Er staan acht zegeningen. Zij zijn hoofdzakelijk gebaseerd op één factor: gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid die we uitdrukken door het doen van de geboden van HaSjem, vanuit het besef dat we eerst en vooral door Hem zijn bevrijd. Het oefenen van gehoorzaamheid is allereerst nodig vanwege het feit dat we deze eigenschap zijn kwijtgeraakt, beter gezegd, hebben zoekgemaakt, in Gan Eden (Paradijs). Ook is dit oefenen belangrijk, omdat we door de Eeuwige zijn uitgekozen. Dat legt een grote verantwoordelijkheid op ons, in de vorm van een hoge standaard van ethiek en moraal, die we kunnen tonen door het doen van G’ds geboden. Vervolgens komen er vijf groepen met ieder zeven vervloekingen (Wajikra/Leviticus 26:17-31) die we over ons heen halen, als we G’ds verordeningen in de wind slaan. Elke set van zeven is vanwege onze zonden, zo staat er. En het lijkt of elke set van zeven een proces beschrijft, waarin een mens steeds verder wegzakt in de ellende, die hij zelf over zich heen haalt.

Als ik me beperk tot de eerste zeven, kan ik deze als volgt in hedendaags Nederlands vertalen:
1. opgegeten worden door het op een ziekelijke manier nemen van aanstoot
2. rusteloze ogen die branden van het onbereikbare en wetteloze
3. gefrustreerde verlangens die niet reëel zijn. Anders genoemd: psychologische verslaving en psychiatrisch vampiergedrag. Er is een bijzonder interessant boek, genaamd: “Emotional Vampires” (Emotionele Vampiers), geschreven door de Amerikaanse psycholoog dr. Albert Bernstein. Hij zegt onder meer: “Emotional vampires like to have their subjects close at hand – but not so close that they can be asked embarrasing questions and scrutinized.” “The vampire induces its victim to reveal little secrets”. “Vampirism is a personality disorder that is linked to chemical imbalances in the brain.” (“Emotionele vampiers willen hun ondergeschikten dicht bij hen hebben – maar niet zo dicht dat hen vragen gesteld kunnen worden die de waarheid aan het licht zouden brengen.” “De vampier brengt haar of zijn slachtoffer ertoe om kleine geheimen openbaar te maken.” “Vampier zijn is een persoonlijkheidsstoornis die in verband staat met een gebrek aan chemisch evenwicht in de hersenen.”
4. Geen resultaat zien van wat je doet.
5. De vijand heeft overwinning over jou.
6. Gebonden zijn.
7. Achtervolgingsideeën hebben, denken dat mensen tegen jou zijn als ze iets kritisch willen opmerken, schuld op anderen leggen, en geen verantwoordelijkheid willen dragen voor je eigen handelen.
Deze en ook de volgende sets van zeven, lijken een proces te beschrijven van verslechtering in steeds zeven stappen. De Eeuwige waarschuwt ons tegen deze verslechtering.

Hoe kunnen we ons hieruit redden? Anders gezegd: wat kunnen we zelf doen om deze verslechtering tegen te gaan? Hierbij zeven punten:
1. je bewust zijn van wat je fout doet
2. je fouten toegeven
3. gehoorzamen aan G’ds verordeningen
4. trouw zijn aan elkaar
5. vampiers vangen door, zoals dr. Bernstein zegt: “Hen te herkennen als zodanig en dan een spotlight op ze te richten. Omdat emotionele vampiers dikke ego’s hebben moet je ze zien te vangen bij verrassing. Hun complexe en manipulatieve manier van denken en omgang moet volkomen worden ontmaskerd. Degenen van hen die heel kwaad worden zijn het, die niet in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties.”
6. elkaar gaan dienen
7. een levende liefdesband ontwikkelen met HaSjem en met Yeshua.