Verdere dreiging voor Israël

De 2e Libanonoorlog werd een jaar geleden, op 14 augustus 2006, beëindigd. Deze verjaardag ontlokte aan de president van Iran, Achmadinejad, een reactie in de vorm van een brief die hij stuurde naar collega aartsvijand van Israël, Nasralla. In de brief schrijft Achmadinejad dat hij Nasralla feliciteert met zijn initiatief van oorlog voeren tegen Israël. Aanleiding voor deze oorlog was het onophoudelijk bestoken van de noordgrens van Israël vanuit Libanon, door terroristen van Hezbolla. Later bleek dat het geld en de wapens uit Iran afkomstig waren. Er waren ook wapens afkomstig uit Rusland. Een andere aanleiding voor deze oorlog was de kidnapping van twee soldaten van het Israëlische leger, Ehud Goldwasser en Eldad Regev. In een recent artikel in de Jerusalem Post stond dat een niet bevestigd rapport – gepubliceerd in een Libanese krant – heeft gemeld, dat een van deze twee soldaten niet meer in leven is. Verdere details ontbreken. Het is te hopen dat dit rapport slechts onrust stookt en niet op waarheid berust.

Een andere vijand van Israël is Jimmy Carter, oud-president van Amerika. Dr. John Hagee, van wie in Melach HaArets – het belangrijkste magazine van de Joodse Messiasbelijdende beweging in Nederland – recentelijk een artikel is gepubliceerd, heeft dit bekend gemaakt. Dr. Hagee heeft van Carter geëist dat hij bekend maakt, zo is te lezen in Israel Today, hoeveel geld van zijn organisatie afkomstig is uit anti-Israël bronnen. In het National Review Magazine heeft onlangs een artikel gestaan waarin Saoedi-Arabië werd genoemd als financiële bron voor anti-Israël activiteiten van het Carter Centrum in Atlanta. Carter waagt het zelfs om Israël ervan te beschuldigen dat het de terroristische organisatie Hamas “isoleert” omdat Hamas weigert Israël te erkennen en zijn terroristische activiteiten tegen Israël te staken. Carter meet met twee maten. De wrede onderdrukking door president Robert Mugabe van Zimbabwe wordt door Carter bijvoorbeeld goedgepraat. Carter vindt hem wel een onderdrukker, maar de man dient volgens hem met respect bejegend te worden. Carter vindt dat Mugabe niet voor zijn misdaden moet worden veroordeeld. Carter ontving voor zijn vredesactiviteiten in 2002 de Nobelprijs voor de vrede. Enge man, die Carter. 

De regering van president Bush is van plan om, bij monde van Secretary of State Condoleeza Rice, aan Saoedi-Arabië een bewapeningspakket aan te bieden van 20 miljard dollar. Dit bedrag moet gedeeld worden met de buurlanden van de Saoedi’s. Bij deze overeenkomst gaat het onder meer om geavanceerde bommen die worden geleid via satellieten, vernieuwing van gevechtsvliegtuigen en nieuwe marinevaartuigen. De regering Bush zegt dat het belangrijk is om bevriende Arabische landen te bewapenen voor het geval dat Irak tot de aanval zou overgaan. De regering Bush is zich ervan bewust dat de Saoedische regering betrokken is bij ondermijnende activiteiten in Irak. Voor Israël is dit een harde klap, omdat de Saoedische regering stilzwijgend de terroristische activiteiten tegen Israël ondersteunt. Tegelijkertijd hebben de Amerikanen aan Israël over de komende tien jaar 30 miljard dollar beloofd boven wat Amerika reeds aan Israël geeft. Ondertussen geven de Palestijnen hun steunbetuiging aan zelfmoordacties. Zeventig procent van hen toont zijn volledige steun, zo bleek onlangs in een onderzoek door Pew Research. Deze Palestijnen zien dit als mogelijkheid om Israël tot verdere concessies te dwingen.