Vertrouwen hebben met oorlog in zicht

Beha’alotcha, zo heet de Parasjat Hasjawoe’a die aanstaande Sjabbat wordt gelezen in alle Joodse gemeenten ter wereld. De tekst van de Tora is te vinden in Bamidbar (Numeri) 8:1 tot en met 12:16. Ergens in de tekst vind je iets unieks. In hoofdstuk 10 staat in de Torarol vóór vers 35 een omgekeerde letter noen en na vers 36 staat er weer een omgekeerde letter noen. Dat isoleert de verzen 35 en 36 van de overige.
 
De letter noen is bijzonder op zich. Het Hebreeuwse woord ne’eman begint en eindigt met een letter noen. Het woord betekent: trouw en betrouwbaar. Dat woord hangt samen met emoena, wat geloof betekent. We geloven dat de manier waarop de Tora is geschreven, inclusief deze omgekeerde letters, is doorgegeven door de eeuwen heen en nog steeds de oorspronkelijke vorm heeft, zoals Mosjee (Mozes) die aan ons heeft gegeven. Het stukje tussen deze twee letters noen zal waarschijnlijk te maken hebben met de oproep om trouw te zijn en op de Eeuwige te vertrouwen.
 
Het unieke stuk bevat de volgende tekst: “Wanneer de Ark reisde zei Mosjee, “Sta op, Hasjem [Eeuwige] en laten Uw vijanden uit elkaar geslagen worden; laten wie U haten van U wegvluchten.” En wanneer de Ark rustte pleegde Mosjee te zeggen, “Woon in vrede, Hasjem, onder de tienduizenden van duizenden van Israël.” In deze twee verzen geeft de Tora aan hoe de geschiedenis van Israël er uitziet, van het ontstaan van het volk tot de komst van de Messias. Zo lang Israël nog niet als geheel op haar eigen plek woont zal de Eeuwige voor haar strijden. En zij die de G’d van Israël verwerpen zullen alleen maar meer van Hem worden verwijderd. Maar zodra de Messias is gekomen en geheel Israël in het Land woont, zal de Sjechiena, de heilige aanwezigheid van de Eeuwige, daar Zijn met vrede.
 
In de dreiging van een spoedige totale oorlog, zoals het nieuws van de staat Israël dat op dit moment beschrijft, is het belangrijk om vertrouwen te hebben op Hasjem. Hij zal strijdend voor Israël uittrekken. Hij heeft beloofd dat Hij temidden van Zijn volk zal wonen in vrede. En de G’d van Israël houdt zich aan Zijn beloften.